Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Медичний інститут

 -

Лещева Тетяна Володимирівна

Лещева Тетяна Володимирівна

Ректор інституту, доктор медичних наук, професор


Народилася 26.05.1967 р. в м. Дніпро.

В 1991 р. з відзнакою закінчила Дніпропетровський державний медичний інститут (нині Дніпропетровська Державна медична академія), лікувальний факультет.

Має педагогічний стаж – 13 років (з вересня 2004 року).

Володіє англійською та латинською (медичною) мовами.

Досвід роботи у медицині 26 років

Лікар акушер гінеколог, вищої категорії.

Професійні інтереси: забезпечення якості вищої освіти в Україні в контексті євроінтеграційних процесів.

В жовтні 2009 р. захистила докторську дисертацію «Репродуктивне здоров я жінок при різних видах контрацепції за спеціальністю 14.01.01 акушерство та гінекологія. Підготувала докторів філософії (кандидатів наук) – 6 осіб.

Після захисту докторської дисертації 15 разів була запрошена офіційним опонентом.

Лещева Тетяна Володимирівна має 80 публікацій, з них 76 наукових, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, деякі з них включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Основні роботи:

 1. Репродуктивне здоров’я жінок, які використовували різні методи контрацепції / Лещева Т.В. // Здоров’я жінки – 2011. – № 5 (61). – С. 121–123. Фахове видання.
 2. Особливості перебігу 1 триместру вагітності в жінок, які народжують уперше після 40 років /Лещева Т.В. //Запорізький медичний журнал – Том 19, №6 (105), 2017 р, 786-793. Фахове видання.
 3. Невиношування вагітності у жінок, які народжують уперше у віці понад 40 років: рання діагностика та профілактика / Лещева Т.В, Романенко К.Л. // Здоров’я жінки – 2017. – № 1. – С. 66–68. Фахове видання.
 4. Дисфункція яєчників у жінок репродуктивного віку після гістеректомії: діагностика і корекція / Здоров’я жінки. – 2013. – № 10– С. 146–148. Фахове видання.
 5. Вплив гістеректомії у репродуктивному віці на зміни гемостазу Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Вип. 2 - Кн. 5 (частина 1). – Київ. - 2013. - С.201-208. Фахове видання.
 6. Тактика лікування рецидивуючих фонових захворювань шийки матки у жінок, які не народжували / Здоров’я жінки. – 2013. – № 9– С. 129–131. Фахове видання.
 7. Вплив різних методів контрацепції на стан шийки матки у жінок, які не народжували /Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Вип. 2 - Кн. 5 (частина 1). – Київ. - 2013. - С.197-201. Фахове видання.
 8. Особливості мікробіоценозу статевих шляхів та кишечнику при використанні різних варіантів гормональної контрацепції Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Вип. 2 - Кн. 6 (частина 1). – Київ. - 2014. - С.220-224. Фахове видання.
 9. Диференційований підхід до використання гормональної контрацепції у молодих жінок, які не народжували, з ектопією шийки матки / Здоров’я жінки. – 2014. – № 8– С. 157–159. Фахове видання.
 10. Вагітність у жінок старше 40 років, як нова медико-соціальна проблема Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Вип. 2 - Кн. 6 (частина 1). – Київ. - 2014. - С.73-79. Фахове видання.
 11. Вплив пізнього репродуктивного віку на стан фетоплацентарного комплексу Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Вип. 2 - Кн. 6 (частина 2). – Київ. - 2014. - С.219-224. Фахове видання.
 12. Вплив віку понад 40 років на функціональний стан репродуктивної системи жінок Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Вип. 2 - Кн. 6 (частина 1). – Київ. - 2015. - С.158-162. Фахове видання.
 13. Особливості не виношування у жінок старше 40 років Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П.Л. Шупика. - Вип. 2 - Кн. 6 (частина 3). – Київ. - 2015. - С.90-95. Фахове видання.
 14. Невиношування вагітності у жінок, які народжують уперше після 40 років: рання діагностик та профілактика Здоров’я жінки. – 2017. – № 1– С. 66–68. Фахове видання.
 15. Особливості перебігу 1 триместру вагітності в жінок, які народжують уперше після 40 років Запорізький медичний журнал Том 19, №6(105), ноябрь-декабрь 2017 р.- С.786-793 Фахове видання.

Лещева Тетяна Володимирівна

Ректор інституту, доктор медичних наук, професор

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Рівень підготовки “МАГІСТР”

Спеціальність 222«Медицина»
Кваліфікація – лікар
Форма навчання – денна
Термін навчання – 6 років
Форма оплати – за кошти фізичних/юридичних осіб

Що потрібно для вступу на магістра у 2020 році??

Перелік документів для вступу

Документи для вступу за ступенем бакалавра
на базі повної загальної середньої освіти

 • Заява встановленого зразка;
 • Документ, що посвідчує особу та громадянство – паспорт або свідоцтво про народження (оригінал та копія);
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (оригінал та копія);
 • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього – аттестат або диплом (оригінал та копія);
 • Копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за 2017 – 2020 роки;
 • 6 кольорових фотокарток (розмір 3×4 см);
 • Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (оригінал та копія);
 • Дві папки на зав’язках.

Предмети ЗНО

 • українська мова і література (min 100);
 • біологія або фізика (min 150);
 • хімія або математика (на вибір) (min 150).

Вступ на базі молодшого спеціаліста (випускникам медичних коледжів та техникумів)

 • Заява встановленого зразка;
 • Документ, що посвідчує особу та громадянство – паспорт або свідоцтво про народження (оригінал та копія);
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (оригінал та копія);
 • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього –диплом (оригінал та копія);
 • Копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за 2017 – 2020 роки;
 • 6 кольорових фотокарток (розмір 3×4 см);
 • Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (оригінал та копія);
 • Дві папки на зав’язках.

Вступні іспити

Сертифікат ЗНО з української мови та літератури

Фаховий вступний іспит з Анатомії людини.

Кроки вступу

1. З 01.07 Зареєструйся
на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/

2. Отримай логін та
пароль до особистого електронного кабінету 

3. Обери ВНЗ, спеціальність та подай електронну заяву з 14.07 до 24.07

4. Отримай статус для
кожної поданої заяви
“Зареєстровано
в Єдиній базі”

5. Отримай статус заяви “Зареєстровано у вищому навчальному закладі” та “Допущено до конкурсу”

6. Отримай статус “Рекомендовано до зарахування”

7. Слідкуй за власним рейтингом: www.vstup.info

8. Якщо твоє місце в рейтингу Інституту - Вітаємо!
Деталі на dimh.kmu.edu.ua

9. Подай оригінали документів особисто 

10. Очікуй зміни статусу електронної заяви на “Включено до наказу”

Вітаємо!
Ти - студент!

Залишились питання? Звертайся до приймальної комісії

Вартість навчання

Спеціальність Медицина

Щорічна оплата

27000 грн

Щосеместрова оплата

13500 грн

СТУПІНЬ «МАГІСТР» з медицини

ЛІКАРЯМИ НЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ – НИМИ СТАЮТЬ У ДІМЗ!

image
image
image
image

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕДИЦИНА»

Лікарі завжди потрібні, як в Україні так і в інших країнах світу. За кваліфікованими лікарями завжди є попит.

Випускники зі спеціальності «Медицина» – це фахівці діяльність яких направлена на збереження здоров’я населення, профілактика та лікування захворювань людини.

Цілі навчання – формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння з гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих засвоєних дисциплін для розв'язання типових задач діяльності лікаря в галузі охорони здоров'я на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, фізіологічних станів та захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій.

Галузь знань: 22 «Охорона здоров’я»

Спеціальність: 222 «Медицина»

Рівень підготовки – Магістр

Кваліфікація – лікар

Форми навчання – денна

Термін навчання – 6 років

Форма оплати – за кошти фізичних/юридичних осіб

Мова навчання: українська / англійська

Документ про закінчення: Диплом магістра з медицини з додатком європейського зразка

Місія – підготовка фахівця в галузі охорони здоров’я та медицини, який повинен володіти професійними знаннями та вміти здійснювати діагностичний процес, визначати провідні симптоми та синдроми, визначати попередній та синдромний діагноз, проводити диференційну діагностику, знати принципи лікування та профілактики, застосовувати технології управління та організації роботи у галузі охорони здоров’я.

ПОДАЛЬША ОСВІТА

Після закінчення навчання за спеціальністю «Медицина» фахівець здатний виконувати професійну роботу:

- лікар-інтерн (код КП – 3229);

- лікар-стажист (код КП - 3221).

Та може вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки лікаря певної лікарської спеціальності. Фахівець також може вступати на програму для здобуття ступеню доктора філософії. У подальшому фахівці можуть пройти перепідготовку та набути іншу лікарську спеціальність і виконувати відповідну професійну роботу.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Після підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється кваліфікація «лікар певної спеціальності», він здатний виконувати зазначену в Державному класифікаторі професій (ДК 003:2010) професійну роботу і може займати відповідну посаду.

УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ

Абітурієнти з України зараховуються на навчання за спеціальністю «Медицина» за наявності сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2017-2020 рр. з наступних дисциплін:

 • українська мова і література (min 100);
 • біологія або фізика (min 150);
 • хімія або математика (на вибір) (min 150).

Увага! Іноземні абітурієнти зараховуються безпосередньо на перший курс навчання (без навчання на підготовчому відділенні) за умови знання англійської мови та написання екзамену з англійської мови та хімії.

Запрошуємо ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ медичних спеціальностей отримати якісну освіту за скороченим терміном навчання. Вступ відбувається на 2-й курс.

Для зарахування на скорочену програму магістра на базі диплома молодшого спеціаліста необхідно скласти:

 • вступне фахове випробування з анатомії
 • зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури.

Програми вступних випробувань розміщені ТУТ.

Переваги навчання у ПЗВО «Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я»

диплом державного зразка відповідно до європейських стандартів;

навчання за освітніми програмами з «Медицини» які інтегрують інноваційні наукові методи, як класичного навчання, так і сучасних медичних практик;

можливість поглибленого вивчення медичної термінології іноземною мовою та проходження практик за програмами академічної мобільності та програмами партнерства;

можливість на базі ЗВО засновника ПВНЗ «Київський медичний університет» за авторськими методиками навчання здійснити підготовку до складання іспитів з SAT, TOEFL;

за підтримки студентських товариств ПВНЗ «Київський медичний університет» та Університету ім. Альфреда Нобеля брати участь у науково-практичній та дослідницькій діяльності;

набуття практичних навичок у провідних клінічних закладах охорони здоров’я м.Дніпра;

вчитися у видатних діячів науки та медицини.

Маєте питання?

Зв'яжіться з нами

За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання

запрошуємо звертатись:

приймальна комісія інституту медицини

+38099-378-92-33

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

dimh.kmu.edu.ua

Наша адреса:

м. Дніпро, вул. Юліуша Словацького, 14

Ми у соціальних мережах:

Facebook

Instagram

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57