ІV Всеукраїїнська наукова конференція «Соціально-політичні проблеми сучасності» - 28 березня 2019