Референт Президента

 kurnosova

Курносова

Віра Леонідівна

тел. (056) 370-36-26

вн.тел.450

E-mail:
info@duan.edu.ua

Референт Президента