Абітурієнту-2017! Подання заяв в електронній формі з 29 червня 2017

abit17Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua
(діє з 29 червня 2017!).

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

-  адресу електронної пошти, до якої має доступ;
-  номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
-  серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
-  середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис "звільнений (а)", у загальну кількість не враховуються.

Крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту та фотокартки.

Абітурієнту-2017! Подання заяв в електронній формі з 29 червня 2017