Герб

Університет 
імені Альфреда Нобеля

(до 2011 року -Дніпропетровський університет
економіки та права)

У синьому щиті золотий нитяний андріївський хрест; у верхньому полі - золота розгорнута книга, на сторінках якої напис синім LITTERAE AD VITAM! (Освіта для життя!); у лівому - золота планета, по орбіті якої у перев'яз справа розміщено 21 супутник; у правому - три золоті тонкі хвилясті балки; у нижньому - золотий профіль юнака та дівчини.

Герб склали А. Дніпровський, О.Малий, В. Олійник, М Зуєв і А. Сокур, виконали О.Малий, М.Зуєв.

(Навчальний заклад)

Корпоративний гербівник Українського геральдичного товариства. - Львів, 2012. - Вип.1. - 20 с.

ISSN 2078-0036