Звітні матеріали

Моніторинг очікувань стейкхолдерів: абітурієнти та їх батьки

Моніторинг задоволеності споживачів освітніх послуг: студенти 1 та 2 курсів

Моніторинг якості організації вибору навчальних дисциплін вільного вибору студента

Моніторинг якості організації самостійної роботи студента

 


ПРО ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ ЗА 2015 Р. ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2016 Р.

Звіт про надходження та використання коштів - 2015

ЗВЕДЕНИЙ  ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2016 рік

КОШТОРИС на 2016 рік Приватний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля" м.Дніпропетровськ, Дніпропетровської області. Вид бюджету госпрозрахунковий

НАКАЗИ про склад екзаменаційних комісій 2015-2016 навчальний рік

58-02-У  21.04.16

58-01-У  21.04.16

Кафедра педагогіки та психології

135-01-У  03.12.15

135-02-У  03.12.15

135-03-У  03.12.15

135-04-У  03.12.15

135-05-У  03.12.15

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

75-03-У  28.05.16

Кафедра політології, соціології та гуманітарних наук

03-03-У   13.01.16

03-02-У  13.01.16

09-02-У  27.01.16

Кафедра міжнародної економіки та економічної теорії

43-01-У 28.03.16

15-01-У  05.02.16

15-02-У  05.02.16

15-03-У  05.02.16

82-03-У 30.05.16

82-02-У 30.05.16

82-01-У 30.05.16

Кафедра англійської філології та перекладу

75-04-У  18.05.16

75-05-У  18.05.16

75-06-У  18.05.16

75-07-У  18.05.16

Кафедра права

105-04-У 08.10.15

Кафедра маркетингу

82-07-У 30.05.16

82-08-У 30.05.16

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

94-01-У 13.01.16

 

Кафедра економіки підприємства та міжнародного бізнесу

94-02-У 13.01.16

 

Кафедра економічної кібернетики та математичних методів в економіці

52-01-У 12.04.16

 

Кафедра міжнародного туризму та мовної підготовки

 

Звітні матеріали