Ректорат

Ректорат - орган управління Університетом імені Альфреда Нобеля, очолюваний Президентом Університету Борисом Івановичем Холодом.

Ректорат виконує функції координації та адміністративного забезпечення навчального процесу, ведення діловодства; координує діяльність усіх підрозділів Університету, здійснює загальне керівництво науковою роботою вузу.

СКЛАД РЕКТОРАТУ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

 1. Холод Борис Іванович - Президент Університету імені Альфреда Нобеля, доктор економічних  наук, професор;
 2. Холод Сергій Борисович - проректор з організації та розвитку науково-інноваційного процесу, доктор економічних наук, доцент;
 3. Задоя Анатолій Олександрович – голова Вченої Ради, радник Президента університету з наукової та міжнародної діяльності, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії, доктор економічних  наук, професор;
 4. Глуха Ганна Яківна - проректор із забезпечення якості вищої освіти, завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, доктор економічних наук, доцент;
 5. Момот  Володимир Євгенійович, проректор з організації та розвитку наукової та міжнародної освітньої діяльності,доктор економічних  наук, професор;
 6. Косарєв В’ячеслав Михайлович – помічник ректора з ліцензування та акредитації, професор кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів, кандидат технічних наук, доцент;
 7. Болгар Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, доктор економічних наук, доцент;
 8. Волкова Наталія Павлівна - завідувач кафедри педагогіки та психології, доктор педагогічних наук, професор;
 9. Зінукова Наталія Вікторівна - завідувач кафедри англійської філології та перекладу, кандидат педагогічних наук, доцент;
 10. Кожушко Світлана Павлівна - завідувач кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки, доктор педагогічних наук, професор;
 11. Павлова Валентина Андріївна - завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, доктор економічних наук, професор
 12. Паршина Олена Анатоліївна - завідувач кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів, доктор економічних наук, професор;
 13. Пушкіна Олена Вікторівна - завідувач кафедри права, доктор юридичних наук, професор;
 14. Тараненко Ірина Всеволодівна - завідувач кафедри міжнародного маркетингу, доктор економічних наук, професор;
 15. Тарнопольський Олег Борисович - завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов, доктор педагогічних наук, професор;
 16. Щедрова Галина Петрівна - завідувач кафедри політології та міжнародних відносин, доктор політичних наук, професор;
 17. Прошин Денис Володимирович - начальник міжнародного відділу, кандидат історичних наук, доцент;
 18. Безкоморна Олена Олексіївна, головний бухгалтер;
 19. Бондарович Ганна Євгенівна, керівник проектів та програм (Українсько-польська співпраця);
 20. Бойко Любов Григорівна, відповідальний секретар приймальної комісії;
 21. Вакарчук Сергій Борисович – начальник центру управління якістю, професор кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів, доктор фізико-математичних наук, професор;
 22. Виселко Андрій Дмитрович – радник президента з міжнародної освіти,доцент кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки, кандидат педагогічних наук, доцент;
 23. Гронська Ганна Валеріївна - керівник проектів і програм медіа-центру;
 24. Іщенко Тамара Володимирівна, керівник центру європейських проектів, кандидат філологічних наук;
 25. Книш Наталія Андріївна - секретар відповідальний;
 26. Красовська Олена Юріївна, керівник міжнародної школи бізнесу IBS, кандидат економічних наук, доцент;
 27. Кудрявець Віталій Анатолійович,  начальник центру програмно-інформаційних технологій;
 28. Куянова Світлана Іванівна - завідувач аспірантури та докторантури;
 29. Лановяк Володимир Кузьміч - начальник Департаменту адміністративно-господарської діяльності;
 30. Магдіч Аліса Сергіївна -  керівник англомовних програм, кандидат економічних наук, доцент;
 31. Мішустіна Тетяна Сергіївна - начальник департаменту маркетингу, кандидат економічних наук, доцент;
 32. Петрова Валентина Миколаївна - керівник центру консалтингу, кандидат біологічних наук, доцент;
 33. Пилипчак Людмила Василівна - завідувач видавництва;
 34. Рубан Оксана Олександрівна - начальник відділу розвитку персоналу та електронного документообігу;
 35. Смоголь Юлія Юріївна, юрисконсульт юридичного відділу;
 36. Твердохліб Артем Ігорович - начальник центру адміністрації сайтів;
 37. Трубнікова Юлія Олександрівна, директор Центру міжнародної освіти;
 38. Чергінець Світлана Володимирівна - директор бібліотеки;
 39. Шкура Ірина Сергіївна - начальник департаменту дидактики, кандидат економічних наук, доцент;
 40. Шуба Віктор Олександрович - доцент кафедри педагогіки та психології, м.с.м.к.

Ректорат