Вчена рада Університету імені Альфреда Нобеля

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

I. За посадами:

 1. Холод Борис Іванович Президент Університету імені Альфреда Нобеля, доктор економічних  наук, професор;
 2. Задоя Анатолій Олександрович Радник Президента університету з наукової та міжнародної діяльності, Голова вченої ради, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії, доктор економічних наук, професор;
 3. Холод Сергій Борисович проректор з організації та розвитку науково-інноваційного процесу, заступник голови вченої ради, кандидат технічних наук, доцент;
 4. Глуха Ганна Яківна проректор із забезпечення якості вищої освіти, доктор економічних наук, доцент;
 5. Кузьмінов Сергій Васильович проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, доктор економічних наук, професор;
 6. Момот Володимир Євгенійовичпроректор з міжнародної, наукової та освітньої діяльності;, доктор економічних наук, професор;
 7. Кожушко Світлана Павлівна завідувач кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки, доктор педагогічних наук, професор, секретар Вченої ради;
 8. Сокуренко Петро Іванович д-р КІ Університету імені Альфреда Нобеля, кандидат економічних наук, доцент;
 9. Безкоморна Олена Олексіївна головний бухгалтер;
 10. Чергінець Світлана Володимирівна директор бібліотеки.

II. Виборні представники з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук:

 1. Вакарчук Сергій Борисович професор кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів, доктор фізико-математичних наук, професор;
 2. Волкова Наталія Павлівна завідувач кафедри педагогіки та психології, доктор педагогічних наук, професор;
 3. Зінукова Наталія Вікторівна завідувач кафедри англійської філології та перекладу, кандидат педагогічних наук, доцент;
 4. Зірка Віра Василівна професор кафедри англійської філології та перекладу, доктор філологічних наук, професор;
 5. Косарєв Вячеслав Михайлович пом. ректора з ліцензування та акредитації, професор кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів, кандидат технічних наук, доцент;
 6. Мішустіна Тетяна Сергіївна начальник департаменту маркетингу, кандидат економічних наук, доцент;
 7. Павлова Валентина Андріївна завідувач кафедри  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, доктор економічних  наук, професор
 8. Прошин Денис Володимирович начальник міжнародного відділу, кандидат історичних наук, доцент;
 9. Пушкіна Олена Вікторівна завідувач кафедри права, доктор юридичних наук, професор;
 10. Сапожников Станіслав Володимирович професор кафедри педагогіки та психології, доктор педагогічних наук, професор;
 11. Степанова Ганна Аркадіївна професор кафедри англійської філології та перекладу, доктор філологічних наук, професор;
 12. Тараненко Ірина Всеволодівна радник президента з міжнародної освіти, завідувач кафедри міжнародного маркетингу, доктор економічних наук, професор;
 13. Тарнопольський Олег Борисович завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов, доктор педагогічних наук, професор;
 14. Ткаченко Володимир Андрійович заст. д-ра науково-дослідного інституту розвитку економіки та суспільства, доктор  економічних наук, професор;
 15. Шкура Ірина Сергіївна начальник департаменту дидактики, кандидат економічних наук, доцент;
 16. Щедрова Галина Петрівна завідувач кафедри політології, соціології та гуманітарних наук, доктор політичних наук, професор.

ІІІ. Виборні представники, який представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі:

 1. Бондарович Ганна Євгенівна керівник проектів та програм (УПС)

IV. Виборні представники з числа аспірантів, докторантів:

 1. Лебідь Ольга Валеріївна докторант кафедри педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук.

V. Представники органів студентського самоврядування:

 1. Любимова Катерина Михайлівна студентка гр. МГ-14;
 2. Солощенко Станіслав Олегович студент гр. ФК-15;
 3. Семченко Владислав Романович студент групи ПЗ-14-1;
 4. Шепель Тамара Анатоліївна студентка групи ПЗ-16-2

VI. Представники організацій роботодавців

 1. Войт Сергій Миколайович генеральний директор державного підприємства “Виробниче об’єднання південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова”
 2. Галаган Олександр Васильовичголова Дніпропетровської міської організації роботодавців, президент Промислово-фінансового концерну "Гала-капітал";
 3. Деміденко Ірина Георгіївна начальник служби ПриватРекрутинг департаменту з управління персоналом ПАТ КБ “ПриватБанк”.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ УНІВЕРСИТЕТУ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ (30.09.2014)

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ на друге півріччя 2016 року

МАТЕРІАЛИ ЗАСІДАНЬ      

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2015 РІК

ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД ВЧЕНОЇ РАДИ

 

Вчена рада Університету імені Альфреда Нобеля