Пам'ятка першокурснику

kholod

 Вітаємо тебе, новий друже, з початком
першого навчального року
в Університеті Альфреда Нобеля!

Для багатьох з тих, хто тримає у руках цю книгу, нинішній рік знаменний – пройдено ще один етап у становленні особистості, зроблено перший крок на шляху до бурхливого, напрочуд гарного і надзвичайно складного дорослого життя. І нам дуже приємно, що саме ми будемо причетними до вашого формування як спеціалістів, фахівців нової генерації, громадян незалежної європейської держави. 
Ми – це Університет імені Альфреда Нобеля, навчальний заклад, який має свої традиції, історію та власну філософію буття.
Університет імені Альфреда Нобеля  – провідний спеціалізований навчальний заклад Придніпровського регіону, який здійснює підготовку фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) для підприємницького сектора міста Дніпра, Дніпропетровської області, України та інших держав.
Університет  має  ліцензію  АЕ  № 527678   Міністерства   освіти   і   науки України від  08.12.2014 р. на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації бакалаврів, спеціалістів, магістрів, довузівську підготовку громадян України та іноземців.
Перш за все, в нашій роботі ми враховуємо, що змінилася законодавча база, яка регулює діяльність вищих навчальних закладів: прийнятий новий Закон України «Про вищу освіту». Він дуже суттєво змінює як зовнішнє середовище функціонування ВНЗ, так і вимоги до внутрішніх процесів, які відбуваються в них. За своєю суттю Закон є інноваційним та докорінно реформує систему вищої освіти в України.
Бажаємо успіхів у навчанні, творчого натхнення, гарного настрою та наполегливості.

   Президент Університету,
доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки
Борис Іванович Холод

pamiat16

Пам'ятка першокурснику 2016

uzvse

 Урочиста посвята в студенти Університету Альфреда Нобеля!

kollektiv

Коллектив викладачів та співробітників
Університету Альфреда Нобеля

 

Пам'ятка першокурснику


Актуально