АКРЕДИТАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗІЇ

Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"
має безстрокову Ліцензію 
щодо здійснення освітньої діяльності
закладу освіти у сфері вищої освіти,

зареєстровану в реєстрі
Єдиної державної електронної бази з питань освіти
згідно Наказу Міністерства освіти і науки України
від 06.07.2017 № 144-л

nakaz 144

НАКАЗ № 144-л від 06.07.2017 р. Міністерства освіти і науки України " Про переоформлення витягів"

"Про переоформлення витягів з Єдиної державної електронної бази
з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності у сфері освіти:... Вищому навчальному закладу "Університет імені Альфреда Нобеля" (ідентифікаційний код 20201672)

Відомості про право здійснення освітньої діяльності вищими навчальними закладами та науковими установами (Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля) станом на 24.07.2017 

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей, за якими Університет імені Альфреда Нобеля проводить освітню діяльність (за станом на 07.05.2018 р.) 

В Університеті відкрита нова спеціальність –  «Комп’ютерні науки».
Наказ Міністерства освіти і науки України № 349-л від 05.04.2018 (Протокол № 90/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 5 квітня 2018 р.) 

В Університеті відкрита нова спеціальність –  «Готельно-ресторанна справа». 
Рішення Ліцензійної комісії МОН України (наказ №505-Л від 26.04.2018)
(https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/protokoli-zasidan-licenzijnoyi-komisiyi-rishennya-mon/2018-licenzuvannya).

 

АКРЕДИТАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗІЇ