АКРЕДИТАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗІЇ

Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"
має безстрокову Ліцензію ВО № 1271-127101 
щодо здійснення освітньої діяльності
закладу освіти у сфері вищої освіти,

зареєстровану в реєстрі
Єдиної державної електронної бази з питань освіти
згідно Наказу Міністерства освіти і науки України
№ 20-л від 03.02.2017 р.

nakaz 144

НАКАЗ № 144-л від 06.07.2017 р. Міністерства освіти і науки України " Про переоформлення витягів"

" Про переоформлення витягів з Єдиної державної електронної бази
з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності у сфері освіти:... Вищому навчальному закладу "Університет імені Альфреда Нобеля" (ідентифікаційний код 20201672)

Відомості про право здійснення освітньої діяльності вищими навчальними закладами та науковими установами (Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля) - станом на 24.07.2017

18 липня 2016 р. за рішенням Центрального агентства з оцінювання та акредитації ZEvA (Німеччина), міжнародну акредитацію отримали 11 діючих бакалаврських програм ДУАН: Філологія, Психологія, Правознавство, Економічна кібернетика, Міжнародна економіка, Економіка підприємства, Маркетинг, Фінанси і кредит, Облік і аудит, Товарознавство і торговельне підприємництво та  Менеджмент,  а також 14 діючих магістерських програм: Філологія (Переклад), Психологія, Правознавство, Економічна кібернетика, Міжнародна економіка, Економіка підприємства, Маркетинг, Фінанси і кредит, Облік і аудит, Товарознавство та комерційна діяльність, Товарознавство і експертиза в митній справі, Менеджмент організацій і адміністрування, Управління навчальними закладами, Бізнес-адміністрування.

У 2014 році відповідно до рішення ДАК від 26 квітня 2013 року,
протокол № 103 (наказ МОН України від 30.04.2013 № 1480-Л),
ПВНЗ "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля"
отримав черговий сертифікат про акредитацію – cерія PІ-ІV № 0424850.

Він діє до 1 липня 2018 р.

sert91215
Акредитація вищого навчального закладу – це державне визнання його статусу (рівня акредитації). Строк дії сертифіката про акредитацію закладу (спеціальності) для вищого навчального закладу, що не має статусу національного, становить п’ять років. Рівень акредитації – рівень спроможності вищого навчального закладу певного типу провадити освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям вищої освіти та кваліфікації.
В Україні IV (четвертий) рівень акредитації є найвищим.

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей,
за якими
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
проводить освітню діяльність
(Ліцензія АЕ № 527678 від 08.12.2014 р.    Сертифікат про акредитацію РІ – ІV № 0424850 від 12.08.2013 р.)

 

trizub

 РІШЕННЯ
АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
від 16 червня 2016 року

Протокол № 121

3. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії визнати акредитованими за напрямами підготовки (спеціальностями):

3.1. Первинна акредитація

 Приватний вищий навчальний заклад
«Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»

(зареєстровано Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради,
дата та номер останньої реєстраційної дії №12241450000057458 від 30.05.2013)

   

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

0301

Соціально-політичні науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.030104

Політологія

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Чергова акредитація

Приватний вищий навчальний заклад
«Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»

(зареєстровано Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради,
дата та номер останньої реєстраційної дії №12241450000057458 від 30.05.2013)

   

 

          

                   

                   

1801  

Специфічні категорії  

 

 

 

8.18010016  

Бізнес-адміністрування                             

     

 

5. Відповідно до п. 17 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», продовжити строк дії сертифікатів про акредитацію підготовки спеціалістів (бакалаврів) на строк дії сертифікатів про акредитацію підготовки магістрів:

Приватний вищий навчальний заклад
«Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»

(зареєстровано Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 12241450000057458 від 30.05.2013)

Шифр та найменування галузі знань

Код та напрям підготовки

(код та назва спеціальності)

Встановити строк дії сертифіката

0301

Соціально-політичні науки

6.030102

Психологія

01.07.2019

0306

Менеджмент і адміністрування

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

01.07.2026

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (перепідготовка)

01.07.2026

Голова Акредитаційної комісії,
Міністр освіти і науки                                                                           Л. М. Гриневич

Секретар Акредитаційної комісії                                                          О. О. Смирнов

 

 

 

 

АКРЕДИТАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗІЇ