Підсумки ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування»


17-19 квітня 2019 року в Університеті імені Альфреда Нобеля проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

uh1-1

17 квітня 2019 року відбулося Офіційне відкриття олімпіади.

18 квітня 2019 року студенти облікових спеціальностей із 49 вищих навчальних закладів з різних регіонів України – змагалися за перемогу.

Олімпіада складалася з двох частин: письмової конкурсної роботи та комп’ютерного тестування за чотирма дисциплінами – «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Аналіз господарської діяльності» та «Аудит».

Оцінювало учасників Журі, до складу якого увійшли експерти з обліку та аудиту з провідних ВНЗ України: Тернопільського національного економічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Донецького національного університету імені Василя Стуса, Миколаївського національного аграрного університету та інших.

19 квітня 2019 року відбулося підведення підсумків, робота апеляційної комісії та нагородження переможців олімпіади.

Місця в рейтингу між учасниками олімпіади розподілились наступним чином:

№ п/п

П.І.Б. студента

Кількість балів

ВНЗ

1

Трум Олена Юріївна

90,5

Миколаївський національний аграрний університет

2

Карпець Анжела Анатоліївна

88

Національна академія статистики, обліку та аудиту

3

Юрченко Валерія Миколаївна

81,5

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

4

Ілюшик Наталія Іванівна

80

Луцький національний технічний університет

5

Шацков Віктор Володимирович

79

Одеський національний політехнічний університет

6

Джерелейко Юлія Андріївна

76

Тернопільський національний економічний університет

7

Вишиван Богдана Миколаївна

75

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

8

Кисільчук Іванна Василівна

73,5

Тернопільський національний економічний університет

9

Лозоцька Катерина Сергіївна

72,5

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

10

Грицеляк Ольга Ігорівна

69,5

Національний університет "Львівська політехніка"

11

Панчоха Ганна Павлівна

69,5

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

12

Стратович Антон Анатолійович

69,5

ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

13

Криса Дмитро Юрійович

68,5

Київський національний торговельно-економічний університет

14

Губарєва Вікторія Григорівна

66

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

15

Пономарьов Владислав Дмитрович

65,5

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

16

Лисенко Емілія Юріївна

65

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

17

Тупицька Анастасія Валентинівна

65

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ Університет банківської справи

18

Горєва Анастасія Сергіївна

64

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Криворізький економічний інститут

19

Мороз Євгеній Юрійович

62

НТУ "Дніпровська політехніка"

20

Синельник Валентина Сергіївна

60,5

Університет митної справи та фінансів

21

Бондар Олена Володимирівна

60

Хмельницький національний університет

22

Корецька Юлія Ігорівна

60

Житомирський державний технологічний університет

23

Коротаєва Ірина Романівна

60

Університет державної фіскальної служби України

24

Донських Наталія Олександрівна

58,5

Дніпровський державний технічний університет

25

Завадська Надія Петрівна

58,5

Луцький національний технічний університет

26

Матушевська Анна Дмитрівна

57,5

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

27

Бахир Станіслав Юрійович

57

Чернігівський національний технологічний університет

28

Грибинюк Дар’я Володимирівна

57

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

29

Єльцова Юлія Юріївна

56,5

Таврійський державний агротехнологічний університет

30

Ярошина Аліна Павлівна

56,5

Сумський державний університет, ННІ БТ «УАБС»

31

Пікалова Анна Михайлівна

56

Запорізький національний університет

32

Куліш Поліна Сергіївна

55,5

Національна металургійна академія України

33

Кметь Максим Олегович

55

Національний університет "Львівська політехніка"

34

Петрик Ольга Миколаївна

54

Чернігівський національний технологічний університет

35

Серженік Ярослава Сергіївна

54

Донецький національний університет імені Василя Стуса

36

Майборода Анжела Володимирівна

53,5

Сумський державний університет, ННІ БТ «УАБС»

37

Сушко Ганна Владиславівна

53,5

Університет митної справи та фінансів

38

Михальчук Лілія Юріївна

52,5

Львівський національний аграрний університет

39

Попко Яна Олександрівна

52,5

Одеський національний політехнічний університет

40

Бельмас Дарина Олександрівна

52

Національна металургійна академія України

41

Підгрушний Віктор Андрійович

52

Національний університет водного господарства та природокористування

42

Лесік Єлизавета Сергіївна

51

Донецький національний університет імені Василя Стуса

43

Попушой Аліна Андріївна

51

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

44

Шаповал Ангеліна Сергіївна

51

Дніпровський державний технічний університет

45

Середа Анастасія Євгенівна

50,5

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

46

Філоненко Наталія Михайлівна

50,5

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

47

Остапенко Юлія Григорівна

50

Київський національний торговельно-економічний університет

48

Очередько Вікторія Романівна

50

Житомирський державний технологічний університет

49

Тихолаз Ольга Володимирівна

50

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

50

Наконечна Марія Вікторівна

49,5

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

51

Фірсова Олена Олександрівна

49

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

52

Іноземцева Валерія Валеріївна

48,5

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Криворізький економічний інститут

53

Повстенко Юлія Василівна

47,5

НТУ "Дніпровська політехніка"

54

Ткачук Віталіна Вячеславівна

47,5

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

55

Шейгус Марина Ігорівна

47,5

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

56

Шинкар Юлія Леонідівна

47,5

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

57

Божик Наталія Ігорівна

46

Львівський національний університет імені Івана Франка

58

Розман Андрій Михайлович

44,5

Університет державної фіскальної служби України

59

Маруха Ірина Володимирівна

44

Одеський державний аграрний університет

60

Сінцова Олена Ігорівна

43,5

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

61

Скиба Ольга Іванівна

42,5

Львівський національний університет імені Івана Франка

62

Ямковий Олександрович Сергійович

42

Білоцерківський національний аграрний університет

63

Калюжна Аліна Володимирівна

41,5

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

64

Афіміна Єлизавета Миколаївна

41

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

65

Кривіцька Олена Олександрівна

41

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

66

Моржина Анастасія Вячеславівна

40,5

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

67

Галкіна Юлія Юріївна

39,5

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

68

Герлях Дарина Андріївна

39

Одеський державний аграрний університет

69

Грищенко Остап Володимирович

38

Львівський торговельно-економічний університет

70

Галчанська Валентина Олександрівна

37,5

Таврійський державний агротехнологічний університет

71

Валієва Каріна Ібрагімівна

36,5

ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"45.

72

Обжа Тетяна Валентинівна

36,5

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

73

Рогаченко Олена Сергіївна

36,5

Запорізький національний університет

74

Валентова Юлія Вікторівна

36

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

75

Коваль Максим Кирилович

35,5

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

76

Шинкарьова Аліна Олександрівна

35

ХННІ ДВНЗ УБС

77

Столярчук Анастасія Василівна

34

Львівський національний аграрний університет

78

Каменєв Олексій Володимирович

33,5

Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

79

Стриж Олександр Олегович

33,5

Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

80

Міщук Єлизавета Миколаївна

33

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

81

Дорош Дарина Олександрівна

29,5

Вінницький національний аграрний університет

82

Гуменюк Дарія Олегівна

29

Національна академія статистики, обліку та аудиту

83

Троянова Анастасія Сергіївна

28

Білоцерківський національний аграрний університет

84

Голяк Вікторія Василівна

27,5

Запорізький інженерний інститут ЗНУ

85

Бабенко Катерина Сергіївна

27

ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

86

Кураш Аня Олександрівна

26,5

ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"45.

87

Лаврушко Ірина Ярославівна

26,5

Львівський торговельно-економічний університет

88

Шевченко Любов Василівна

25,5

Київський національний університет технологій та дизайну

89

Зубак Ольга Миколаївна

24

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

90

Троянова Анна Сергіївна

24

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

91

Бенчак Вікторія Ігорівна

23,5

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

92

Красножон Крістіна Олександрівна

21

Вінницький національний аграрний університет

93

Вітюк Тетяна Ігорівна

20

Київський національний університет технологій та дизайну

Учасники олімпіади отримали дипломи у різноманітних номінаціях, подяки, грамоти, сертифікати та цінні подарунки від організаторів олімпіади – Університету імені Альфреда Нобеля, від представників Освітнього центру «Елькон», Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів, компанії «BDO Ukraine», аудиторської фірми «Каупервуд», газети «Все про бухгалтерський облік», КБ Concord bank.

buh2

Підсумки ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування»1/0