Страхування: історичні аспекти та плани на майбутнє


У рамках засідання студентського наукового клубу «Financial & Accounting Life» для студентів спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування» 14 травня 2019 року відбулась зустріч з Науменком Павлом Вікторовичем – директором страхової компанії ТОВ «Ринокстраховка» на тему «Історія страхування та сучасні аспекти страхової діяльності».

1

Павло Вікторович надав інформацію студентам про історичні аспекти розвитку страхування в світі і в Україні, ознайомив із специфікою і видами страхування, довів студентам необхідність страхування в повсякденному житті. Активно студенти обговорювали поставлені Павлом Вікторовичем цікаві питання, аналізували нестандартні ситуації, що пов’язані з історичними аспектами страхування, дискутували щодо причин нерозвиненості страхового ринку в Україні та аспектів його розвитку.

Ця зустріч дала студентам можливість отримати пізнавальну інформацію, що надихнула їх до роздумів про розвиток страхування в Україні.

Професорсько-викладацький колектив
кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування
Університету імені Альфреда Нобеля
висловлює щиру подяку Науменку Павлу Вікторовичу

за цікаву і корисну інформацію та бажає подальших успіхів!!!

Страхування: історичні аспекти та плани на майбутнє1/0