Успішний захист магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»


У 2019 р. кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Університету імені Альфреда Нобеля вдруге випускає здобувачів вищої освіти за магістерською освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

1

2

36 випускників протягом трьох днів захищали свої здобутки, відстоювали власну позицію і надавали конкретні пропозиції щодо удосконалення діяльності вітчизняних компаній.

Очолював екзаменаційну комісію випускник кафедри, а сьогодні провідний фахівець-практик Коц В.С., директор регіонального відділення національної мережі магазинів «Стол и Стул».

Захист цього року вирізняється різноманіттям тематики досліджень: від удосконалення торговельно-технологічних процесів до розробки напрямів диверсифікації діяльності та розвитку власних торговельних марок промислових і торговельних підприємств.

3

4

5

6

7

Гузь Вікторія, Гніда Анна, Тулупов Микита доповідали про результати своїх досліджень англійською мовою.

Серед випускників три студенти-іноземці з Габону, Нігерії та Сирії представили бачення розвитку своїх країн. Слід відзначити захист Обіджами Іфена, який переконав комісію, що діяльність будівельної компанії за його проектом буде успішною.

Впевнений захист досліджень виділяв здобувачів Купріянову Любаву, Жученко Діану, Шелиганова Сергія, Агеєву Анастасію, Овсяннікову Юлію, Соболя Станіслава представленими прикладними розробками і проектами для конкретних компаній.

Практична складова кваліфікаційних робіт випускників-2019 має реальне наповнення і реальні висновки, які беруть до уваги керівники підприємств, де магістранти працюють або проходили свою переддипломну практику.

Щасливої дороги, наші випускники! Кар’єрного зростання та значних досягнень на життєвому шляху!

Успішний захист магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»1/0