Вийшов з друку навчальний посібник «Фінансовий облік» за заг. ред. к.е.н, професора Атамаса П.Й.


atНа початку цього року в київському видавництві «Центр учбової літератури» видано навчальний посібник «Фінансовий облік» за загальною редакцією к.е.н, професора Атамаса П.Й. (Лисиченко О.О., Атамас П.Й., Атамас О.П. Фінансовий облік: навчальний посібник / За заг. ред. к.е.н, проф. П.Й. Атамаса. – К.: «ЦУЛ», 2019. – 356 с.).

Бухгалтерський облік є одним з головних джерел інформації про господарську діяльність суб’єктів господарювання, необхідної для прийняття управлінських рішень, контролю за збереженням та використанням активів, формуванням фондів, зміцнення фінансового стану підприємства.

У навчальному посібнику викладено методику фінансового обліку згідно з вимогами чинного законодавства та нормативними документами Міністерства фінансів України станом на кінець 2018 року.

Перша частина посібника присвячена питанням обліку активів, друга - обліку власного капіталу і зобов’язань. До кожної теми надані питання для самопідготовки та контролю знань.

Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, бухгалтерів-практиків, економістів, фінансистів, аудиторів.

Може бути корисним слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації облікових кадрів, а також керівникам, які цікавляться організацією бухгалтерського обліку на підприємстві.

Вийшов з друку навчальний посібник «Фінансовий облік» за заг. ред. к.е.н, професора Атамаса П.Й.1/0