Захист звітів з виробничої практики студентами 4 курсу спеціальності "Маркетинг"


4 та 11 березня 2019 року на кафедрі міжнародного маркетингу Університету імені Альфреда Нобеля студенти-бакалаври спеціальності “Маркетинг” захистили свої звіти з виробничої практики, яка була пройдена на підприємствах з 4 по 24 лютого 2019 року.

za2

Найбільш цікавими та змістовними виявилися доповіді студентів заочної форми навчання Растихіної Ірини (ТОВ «Лінда-Фарм»), Бусурманової Анастасії (ТОВ «Амівеб»), та денної форми навчання Алмаз Аліни (ТОВ «НІЛ 2011»), Єгорової Наталії (ТОВ «КОФІ-Трейд») та інших.

Студенти доповіли про організацію маркетингової діяльності на підприємствах, практичні аспекти застосування маркетингу для вирішення поставлених завдань.

Комісія відзначила високий рівень проведеної студентами роботи та її практичну спрямованість.

Захист звітів з виробничої практики студентами 4 курсу спеціальності "Маркетинг"1/0