Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Мова та література (англійська) зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем


Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1984-л від 13 листопада 2018 р. з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Мова та література (англійська) зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля», 27 листопада 2018 року розпочала і 29 листопада 2018 р. завершила свою роботу експертна комісія у складі:

Ніконової Віри Григорівни – завідувача кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету, доктора філологічних наук, професора (голова комісії);

Морозової Олени Іванівни – професора кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктора педагогічних наук, професора.

akred

На підставі аналізу поданих до МОН України акредитаційних матеріалів та проведеної на місці первинної акредитаційної експертизи, експертна комісія визнала можливим акредитувати у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» освітньо-професійну програму Мова та література (англійська) зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в межах ліцензованого обсягу.

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Мова та література (англійська) зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем1/0