Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 Облік і оподаткування за другим (магістерським) рівнем


2-1

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 31 жовтня 2018 р. № 1655-л з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмоюОблік і оподаткування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування у ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» у період з 26 по 28 листопада 2018 р. працювала експертна комісія у складі:

Пилипенка Андрія Анатолійовича – завідувача кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктора економічних наук, професора – голова комісії;

Дубініної Марини Вікторівни – професора кафедри обліку і оподаткування Миколаївського аграрного університету, доктора економічних наук, професора.

2-2

2-3

2-4

2-5

Комісією була проведена перевірка знань здобувачів та зустрічі з професорсько-викладацьким складом кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування.

2-7

Було складено та підписано висновки   акредитаційної експертизи щодо підготовки магістрів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» у ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля».

У завершальний день роботи експертної комісії пройшла зустріч з ректором Сергієм Борисовичем Холодом і керівництвом Університету.

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 Облік і оподаткування за другим (магістерським) рівнем1/0