Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Управління навчальним закладом зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем


За Наказом МОН України № 2989-л від 12 грудня 2018 р. «Про проведення акредитаційної експертизи» та відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Управління навчальним закладом зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля», 17 грудня 2018 р. розпочала і 19 грудня 2018 р. завершила свою роботу експертна комісія у складі:

  • Хриков Євген Миколайович – завідувач кафедри державної служби, адміністрування та управління Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», доктор педагогічних наук, професор, голова комісії;
  • Набока Ольга Георгіївна – професор кафедри менеджменту Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», доктор педагогічних наук, професор.

akred

akred

На підставі аналізу поданих до МОН України акредитаційних матеріалів та проведеної на місці первинної акредитаційної експертизи експертна комісія вважає можливим акредитувати освітньо-професійну програму Управління навчальним закладом зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» в межах ліцензованого обсягу.

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Управління навчальним закладом зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем1/0