«Конструктивістський підхід до навчання у вищій школі» Методичний семінар для науково-педагогічних працівників університету


18 грудня 2018 року в Університеті імені Альфреда Нобеля відбувся методичний семінар «Конструктивістський підхід до навчання у вищій школі», в якому взяли участь науково-педагогічні працівники університету.

seminar

На семінарі завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов, доктор педагогічних наук, професор Олег Борисович Тарнопольський ознайомив присутніх з надбаннями сучасної інноватики для забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти на рівні європейських стандартів, презентував широкий спектр інноваційних підходів та зауважив про їх активне впровадження в освітню галузь.

Спікер висвітлив позиції конструктивістського підходу до організації освітнього процесу у вищій школі, деталізував інформацію про експериєнціальну діяльність, зосередився на гейміфікації, як одному з трендів сучасної освіти, що активно впроваджується в освітній процес в Університеті імені Альфреда Нобеля.

Департамент дидактики дякує професору Олегу Борисовичу Тарнопольському та усім науково-педагогічним працівникам кафедр, присутнім на методичному семінарі.

«Конструктивістський підхід до навчання у вищій школі» Методичний семінар для науково-педагогічних працівників університету1/0