Отримано сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським) рівнем


Згідно рішення Акредитаційної комісії від 6.11.2018 р., протокол №132 (наказ МОН України від 12.11.2018 р. № 1224) Університет імені Альфреда Нобеля отримав черговий сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським) рівнем вищої освіти до 1 липня 2023 року.

certificate

Цей сертифікат підтверджує гарантію здобувачам вищої освіти отримати диплом державного зразку.

Чекаємо на майбутніх магістрантів!

Отримано сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським) рівнем1/0