Перший етап акредитації освітньо-професійної програми Міжнародні економічні відносини успішно пройдено


3-5 грудня 2018 року в Університеті працювала експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Міжнародні економічні відносини з відповідної спеціальності.

Відомі в Україні фахівці у цій галузі доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.О.Старостіна та доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Д.О. Ільницький високо оцінили підготовку магістрів з міжнародних економічних відносин у нашому Університеті.

Експерти особливо звернули увагу на ті інновації, які послідовно реалізуються в Університеті: міжнародна акредитація, запровадження англомовної програми, яка валідована британським університетом, дуальна програма підготовки магістрів, що з цього року вперше почала реалізовуватися разом з компанією «Метал Кур’єр».

За результатами перевірки кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, експертна комісія прийшла до висновку, що освітня діяльність Університету імені Альфреда Нобеля з підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Міжнародні економічні відносини зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» відповідає встановленим вимогам і забезпечує державну гарантію якості вищої освіти.

Висновки експертної комісії

Тепер чекаємо на остаточне рішення Акредитаційної комісії України, засідання якої заплановано на кінець грудня.

Перший етап акредитації освітньо-професійної програми Міжнародні економічні відносини успішно пройдено1/0