Викладачі кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності пройшли стажування за кордоном


Професор Павлова В.А. та доцент Кузьменко О.В. пройшли науково-педагогічне стажування в Вищій школі бізнесуНаціонального університету Луї (м. Новий Сонч, Польща) за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова роботав Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University», яке тривало з 12 листопада 2018 р. по 30 листопада 2018 р.

Дистанційна частина стажування (з 12 по 26 листопада) містила у собі: вивчення організаційної структури університету та програм підготовки через доступ до офіційного сайту університету; ознайомлення з примірниками навчально-методичного забезпечення навчального процесу, які було надіслано учасникам стажування електронною поштою; вивчення досвіду дистанційної освіти та проходження дистанційного курсу з предмету за вибором, перелік предметів та код доступу було надано; робота з репозиторієм університету та електронним бібліотечним фондом, електронний код доступу було надано кожному особисто; ознайомлення з примірниками віртуальних лекційних курсів викладачів університету з різних дисциплін.

Під час дистанційного спілкування було виконано ряд індивідуальних завдань.

1

2

5

Очна частина стажування (з 27 по 30 листопада) містила у собі презентацію університету, безпосереднє ознайомлення з матеріально-технічною частиною університету, аудиторну та позааудиторну роботу у відповідності до змісту програми стажування, консультації, наукові дискусії, роботу з бібліотечним фондом університету.

Слід виділити як найбільш вагомі для пізнання зустрічі з доктором Даріушем Войняком, ректором Вищої школи бізнесу з питань організації навчального процесу і навчання студентів в цій школі, а також з доктором Марією Сидор щодо інноваційних технологій, науково-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу. Цікавим було практичне заняття щодо ознайомлення з репозиторієм університету та робота з електронним бібліотечним фондом.

3

9

В період стажування викладачі взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність», де на пленарному засіданні виступила проф. Павлова В.А.

Результатом стажування є сертифікати.

8

10

6

7

 

Викладачі кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності пройшли стажування за кордоном1/0