Партнерам Університету

Пропозиції науковців Університету Альфреда Нобеля
управлінцям та підприємцям!
Ваші проблеми – наші рішення!

Пропозиції
щодо напрямів співробітництва

У
ніверситетуімені Альфреда Нобеля
з Вашою організацією

Додаткова інформація та організаційні питання:

Кузьмінов Сергій Васильович, проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу та міжнародної діяльності

тел.: 0988507548; е-mail: Sergiy.Kuzminov@duep.edu

Напрям

Виконавці

Контакти

Розробка та/або оптимізація моделі управління промисловим підприємством

Кафедра економіки та моделювання бізнес процесів, завідувач кафедри – Паршина Олена Анатоліївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-34; (0562) 31-20-36

dsec.ep@duep.edu

Розробка методу забезпечення стійкості підприємства

Кафедра економіки та моделювання бізнес процесів, завідувач кафедри – Паршина Олена Анатоліївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-34; (0562) 31-20-36

dsec.ep@duep.edu

Економічна оцінка стійкості підприємства

Кафедра економіки та моделювання бізнес процесів, завідувач кафедри – Паршина Олена Анатоліївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-34; (0562) 31-20-36

dsec.ep@duep.edu

Визначення економічного збитку від плинності кадрів підприємства та розробка шляхів його мінімізації

Кафедра економіки та моделювання бізнес процесів, завідувач кафедри – Паршина Олена Анатоліївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-34; (0562) 31-20-36

dsec.ep@duep.edu

Оцінка інноваційного потенціалу підприємства та розробка напрямів його реалізації

Кафедра економіки та моделювання бізнес процесів, завідувач кафедри – Паршина Олена Анатоліївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-34; (0562) 31-20-36

dsec.ep@duep.edu

Оптимізація організації логістичної системи підприємства у короткостроковому періоді

Кафедра економіки та моделювання бізнес процесів, завідувач кафедри – Паршина Олена Анатоліївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-34; (0562) 31-20-36

dsec.ep@duep.edu

Розробка механізмів формування і управління ресурсами підприємства

Кафедра економіки та моделювання бізнес процесів, завідувач кафедри – Паршина Олена Анатоліївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-34; (0562) 31-20-36

dsec.ep@duep.edu

Діагностика бізнес-процесів на підприємстві та визначення вузьких місць

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75

gglukha@duep.edu  

Розробка процесів удосконалення бізнес-процесів на підприємстві

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75

gglukha@duep.edu  

Розробка проекту модернізації та реінжинірингу промислових підприємств

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна , 18
(0562) 31-24-75

gglukha@duep.edu  

Формування групової стратегії підприємств

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75

gglukha@duep.edu  

Розробка рекомендацій щодо впровадження сучасних систем організації виробництва

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75

gglukha@duep.edu  

Супровід підприємства у процесі вибору та впровадження автоматизованої системи організації виробництва

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75

gglukha@duep.edu  

Впровадження «стратегічних карт» на підприємстві

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75

gglukha@duep.edu  

Діагностика корпоративної (організаційної) культури підприємства

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75

gglukha@duep.edu  

Діагностика мотиваційної структури підприємства

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75

gglukha@duep.edu  

Розробка та втілення проектів у галузі управління персоналом, підвищення ефективності стратегічного управління кадрами

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75

gglukha@duep.edu  

Бізнес-планування

Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики, завідувач кафедри Глуха Ганна Яківна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-24-75

gglukha@duep.edu  

Розробка маркетингового плану компанії

Кафедра міжнародного маркетингу, завідувач кафедри Тараненко Ірина Всеволодівна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-38

dh.market@duep.edu

Розробка методики проведення маркетингового аудиту підприємства

Кафедра маркетингу, завідувач кафедри Тараненко Ірина Всеволодівна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-38

dh.market@duep.edu

Оцінка розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства

Кафедра міжнародного маркетингу, завідувач кафедри Тараненко Ірина Всеволодівна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-38

dh.market@duep.edu

Оцінка комунікативної активності підприємства

Кафедра міжнародного маркетингу, завідувач кафедри Тараненко Ірина Всеволодівна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-38

dh.market@duep.edu

Оцінка конкурентоспроможності торговельної марки промислового підприємства

Кафедра міжнародного маркетингу, завідувач кафедри Тараненко Ірина Всеволодівна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-38

dh.market@duep.edu

Розробка рекламної стратегії підприємства

Кафедра міжнародного маркетингу, завідувач кафедри Тараненко Ірина Всеволодівна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-38

dh.market@duep.edu

Розробка маркетингової стратегії підприємства та плану з її реалізації

Кафедра міжнародного маркетингу, завідувач кафедри Тараненко Ірина Всеволодівна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-38

dh.market@duep.edu

Розробка проекту маркетингового дослідження та його реалізація

Кафедра міжнародного маркетингу, завідувач кафедри Тараненко Ірина Всеволодівна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(0562) 31-20-38

dh.market@duep.edu

Оцінка ефективності управління грошовими потоками

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Кузнецова Світлана Анатоліївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17

dh.fbs@duep.edu

Аналіз грошових потоків

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Кузнецова Світлана Анатоліївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17

dh.fbs@duep.edu

Діагностування стану управління інвестиційним кліматом за сектором національної економіки у напрямі реалізації інвестиційних проектів, що забезпечує діагностику пріоритетних для інвестування секторів економіки та виявлення загальних тенденцій формування інвестиційного клімату

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Кузнецова Світлана Анатоліївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17

dh.fbs@duep.edu

Розробка системи показників оцінки ефективності управління фінансовим забезпеченням відтворення основних засобів підприємства

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Кузнецова Світлана Анатоліївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17

dh.fbs@duep.edu

Побудова матриці розподілу адміністративних завдань управління фінансовим забезпеченням відтворення основних засобів підприємства

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Кузнецова Світлана Анатоліївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17

dh.fbs@duep.edu

Застосування концептуальної схеми управління поточними фінансовими потребами підприємства

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Кузнецова Світлана Анатоліївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17

dh.fbs@duep.edu

Заходи з мінімізації розміру поточних фінансових потреб з урахуванням обмежень щодо обсягу реалізації продукції, лімітів залишків запасів та лімітів на створення дебіторської та кредиторської заборгованості; узгодження величини поточних фінансових потреб із системою показників ліквідності

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Кузнецова Світлана Анатоліївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17

dh.fbs@duep.edu

Оцінка активів підприємства

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Кузнецова Світлана Анатоліївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17

dh.fbs@duep.edu

Оцінка вартості бізнесу

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Кузнецова Світлана Анатоліївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17

dh.fbs@duep.edu

Розробка та впровадження системи управлінського обліку на промисловому підприємстві

Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, завідувач кафедри Кузнецова Світлана Анатоліївна

49000,
м. Дніпро,
вул. Січеславська Набережна, 18
(056) 778-32-17

dh.fbs@duep.edu

Партнерам Університету