Видавництво

Університет  імені Альфреда Нобеля видає широкий спектр навчальної і наукової літератури: підручники, навчальні посібники, монографії, фахові журнали тощо. Вони підготовлені з використанням сучасних методологічних і наукових розробок, досягнень у сфері інформатизації навчального процесу, з урахуванням вимог Болонської декларації.
Наукова і навчальна література, яку випускає видавництво Університету імені Альфреда Нобеля, відзначається високим рівнем літературного і наукового редагування, професійною версткою, оригінальним дизайном, що формує і презентує імідж сучасної університетської книги.

Університет імені Альфреда Нобеля випускає такі наукові фахові видання з економіки:

AO1(46)17 ev2-16  NV1(9)16

Журнал «Академічний огляд» затверджено в Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 08.07. 2009 р. (зі змінами від 10. 05. 2017 р. № 693) і зареєстровано в Polish Scholarly Bibliography (PBN),
Ulrich’s Periodicals Directory,Google Scholar , індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.

Журнал «Європейський вектор економічного розвитку» затверджено в Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 21.11. 2013 р. (зі змінами від 10. 05. 2017 р. № 693) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах
Ulrich’s Periodicals Directory,Google Scholar , індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.

Журнал «Нобелівський вісник» затверджено в Переліку наукових фахових видань України рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (Економічний нобелівський вісник) (наказ від 26.05. 2014 р. (зі змінами від 11.07.17 №996) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах
Ulrich’s Periodicals Directory,Google Scholar , індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.

Запрошуємо до співробітництва у наших сучасних фахових виданнях економістів, представників державних і політичних установ, підприємниців, менеджерів, банкірів, викладачів ВНЗ, аспірантів.

З усіх питань звертатися за тел. (056) 778-58-66.

Університет випускає наукові фахові журнали «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки» та науковий журнал «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки», що виходять 2 рази на рік.

visped1-13-17 filol2-17 ur1(6)15

Серію
 «Педагогіка і психологія»
затверджено в Переліку
наукових фахових видань
рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки
України (наказ від 04.07.2014 р.(зі змінами від 10.05.17 №693) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах
Ulrich’s Periodicals Directory,Google Scholar , індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.

Серію 
«Філологічні науки»
затверджено в Переліку
наукових фахових видань
рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки
України (наказ
від 9.03.2016 р. № 241) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах
Ulrich’s Periodicals Directory,Google Scholar , індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.

Серію
«Юридичні науки»
зареєстровано в міжнародних наукометричних базах
Ulrich’s Periodicals Directory,Google Scholar , індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.

До співробітництва у «Віснику Університету імені Альфреда Нобеля» запрошуються науковці і практики з відповідних галузей, вітчизняні і зарубіжні фахівці – педагоги, психологи, філологи та правознавці.

З питань публікації наукових статей звертатися до редакції:

серія «Педагогіка і психологія» e-mail: baljuk-ira@rambler.ru, тел.: (0562) 31-24-74;
серія «Філологічні науки» e-mail:  anika102@yandex.ru, тел.: (050) 320-01-82;
серія «Юридичні науки» e-mail: pravo.kaf@duan.edu.ua, тел.: (0562) 31-20-48.

Адреса редакції:
49000, м. Дніпро,
вул. Cічеславська Набережна, 18,
Наукова редакція економічних видань.
Тел./факс: (056) 778-58-66
e-mail: rio@duan.edu.ua, k.rio@duan.edu.ua

Банківські реквізити:
Повне найменування –
Вищий навчальний заклад
„Університет імені Альфреда Нобеля”
Місце знаходження: 49000, м. Дніпро,
вул.Січеславська Набережна, будинок 18
Код ОКПО 20201672
Р/рахунок  26006060367650
в ПАТ КБ „Приватбанк” м. Дніпро
МФО  305299
Податковий номер 202016704022

Видавництво