Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Педагогіка і психологія".

visped1-13-17

Запрошуємо вітчизняних і зарубіжних науковців – фахівців з педагогіки, психології та методики викладання іноземних мов аспірантів і магістрів до співробітництва в журналі «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», в якому висвітлюються актуальні питання сучасної педагогіки, психології та методики навчання іноземних мов.

Програмні цілі – висвітлення результатів новітніх досліджень та досягнень педагогічної та психологічної науки за всіма теоретичними і практичними напрямами.

Сайт журналу - http://pedpsy.duan.edu.ua

Серію «Педагогіка і психологія» затверджено в Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 04.07.2014 р. (зі змінами від 10.05.17 №693) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.

Серія «Педагогіка і психологія» виходить 2 рази на рік, змішаними мовами. Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

1. Стаття має бути роздрукована на одному боці аркуша, кегль 14, 1,5 інтервала, ширина полів: ліве – 3 см, верхнє і нижнє – не менше 2 см, праве – 1 см. Наявність електронного варіанта обов’язкова. Обсяг статті – до 15 сторінок.
2. Наукові статті необхідно подавати у стислому, точному викладенні, без повторень, з чіткими формулюваннями і висновками.
3. Обов’язковими елементами статті є анотації та ключові слова українською, російською й англійською мовами, referensis та реферат англійською мовою (дод. 1, 2).
4. Згідно з вимогами до наукових праць стаття обов’язково має бути прорецензована.
5. Автор повинен звірити цитати, формули, таблиці і підписати статтю.
6. Бібліографічні джерела подаються за нумерованим списком, посилання на них у тексті – у квадратних дужках.
7. До статті додається довідка про авторів, в якій необхідно вказати ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посаду, місце роботи, адресу  і контактні телефони кожного автора.
8. Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

З питань публікації наукових статей звертатися до редакції журналу «Вісник Дніпропетровського університету  імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія»
e-mail: baljuk-ira@rambler.ru
(т. (0562) 31-24-74).

Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2017. № 1 (13)

Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2016. № 2 (12)

Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2016. № 1 (11)

Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2015. № 2 (10)

«Педагогіка і психологія» - 1(9)-2015

«Педагогіка і психологія» - 2(8)-2014

«Педагогіка і психологія» - 1(7)-2014

«Педагогіка і психологія» - 2(6)-2013

«Педагогіка і психологія» - 1(5)-2013
«Педагогіка і психологія» - 2(4)-2012

«Педагогіка і психологія» - 1 (3)-2012
«Педагогіка і психологія» - 2(2) 2011
«Педагогіка і психологія» - 1(1) 2011

Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Педагогіка і психологія".