Комплексні науково-дослідні теми, які мають державну реєстрацію в УкрІнтеі

Кафедра

Назва науково-дослідної теми

Номер та дата реєстрації науково-дослідної теми

Термін виконання науково-дослідної теми (місяць/рік початку – місяць/рік закінчення теми)

П.І.Б. керівника науково-дослідної теми, науковий ступінь, вчене звання

Міжнародного маркетингу

Маркетингове управління конкурентоспроможністю на мікро-, мезо-, макрорівні в сучасних умовах глобалізації

номер державної реєстрації№0114U005600,01 січня 2015

01.2015 – 01.2019 р.

Тараненко І.В.,
д.е.н., професор

Міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інтегрованої звітності в інноваційній системі управління підприємством

номер державної реєстрації
0115U002754,
14 березня
2015 р.

03.2015 – 03.2020 р.

Болгар
Т.М.,
д.е.н., професор

Міжнародних економічних відносин та економічної теорії

Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство

номер державної реєстрації
0115U000063,
15 січня 2015 р.

02.2015 – 01.2020 р.

Задоя А.О.,
д.е.н., професор

Педагогіки та психології

Теоретичні та методичні засади моделювання компетентнісної професійної освіти в контексті євроінтеграції

номер державної реєстрації
0717U0004331,
23 березня
2017 р. 

02.2017 – 02.2022 р.

Волкова Н.П.,
д.п.н., професор

Психологічний супровід особистості в умовах соціальної напруги, екологічної кризи та дестабілізації суспільно-економічного розвитку

номер державної реєстрації
0117U000785,14 березня
2017 р.

02.2017 – 02.2022 р.

Батраченко І.Г., д.психол.н., доцент

Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Формування механізмів управління підприємствами

номер державної реєстрації 0115U000062,
2 лютого 2015 р.

2.2015 – 02.2020 р.

Павлова В.А.,
д.е.н., професор

Права

Основні напрямки сучасного розвитку права і держави в Україні

номер державної реєстрації№0115U000797
від 20.03.2015

03.2015 – 03.2020

Пушкіна О.В.,
д.ю.н., проф.

Комплексні науково-дослідні теми, які мають державну реєстрацію в УкрІнтеі