Наукові конференції - 2018

Міжнародні конференції

Назва  конференції

 

          

Тематика конференції. Основні питання,
що пропонуються для обговорення
Заклад вищої освіти, відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон) Термін проведення (число, місяць, рік) Кількість учасників від України

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної із них

Міністерства,
відомства або установи, які є співорганіза
торами конференції від України та зарубіжних
країн

 1  2  3  4  5  6  7
 І Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Проблеми та перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності»

На конференції планується обговорення наступних проблем:

1. Теоретичні та методологічні підходи забезпечення процесів сталого розвитку вітчизняної економіки

2. Проектування, моделювання і конструювання фінансово-економічних систем у змісті економічної освіти

3. Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку

4. Міжнародні стандарти та інновації у фінансовій, банківській, страховій, обліковій і податковій сферах: вітчизняний досвід та досягнення передових країн світу

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», Україна,

 Дніпропетровська обл.,  м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18 (кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування)

Відповідальна:

Болгар Т.М.

Тел.: +38(0562)31-20-45

19 березня

2018 р
 70

Узбекистан – 3 учасники;

Польща – 3 учасники;

Греція – 1 учасник;

Білорусь – 1 учасник.

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна)

Тернопільський національний економічний університет (Україна)

 Одеський національний економічний університет (Україна)

 Економічний університет (м. Бидгощ, Польща)

Technological Educational Institution of Western Macedonia (Греція)

Нукусский филиал Ташкентского государственного аграрного университета
(г. Нукус, Узбекістан)

ІХ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств» 

На конференції планується обговорення наступних проблем:

1. Сучасна торгівля і підприємництво: теорія, практика, перспективи розвитку
2. Підприємництво, організація, ефективність, бізнес-культура
3. Біржова діяльність як складова ринкової економіки
4. Ринок споживчих товарів в контексті захисту прав споживачів
5. Вплив технологій на формування екологічної безпечності і якості товарів, послуг
6. Інноваційний розвиток в Україні

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», Україна,

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18 (кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності)

Відповідальна:

Павлова В.А.

Тел. (0562) 31-24-68,

050-482-50-75 
22 березня 2018 р.  170 

Польща – 8 учасників;

Німеччина – 5 учасників;

Вірменія – 4 учасники;

Грузія – 3 учасники. 

Міністерство освіти і науки України

Держпродспожив
служба України в Дніпропетровській області (Україна)

Дніпропетровська торгово-промислова палата (Україна)

Бранденбурзький університет прикладних наук (Німеччина)

Вища школа менеджменту охорони праці, (м. Катовіце, Польща)

Єреванський національний економічний університет (Вірменія)

Познанський університет технологій (Польща)

Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі (Грузія) 

ІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Практична психологія у сучасному вимірі» 

На конференції планується обговорення наступних проблем:

1. Практична психологія особистості та професійної діяльності в умовах конкурентного середовища
2. Психологічні проблеми  сучасної сім’ї та гендерних відмінностей

3. Практична вікова психологія 

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», Україна,
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18
(кафедра педагогіки та психології)

Відповідальні:
- Сапожников С.В.

Тел.: +38(0562)31-24-74

E-mail: sapozhnikov70@meta.ua

- Батраченко І.Г.

Тел. +38(0562)31-24-74

E-mail: ibatrachenko@ukr.net 
 

29 березня

2018 р.
120 

Італія – 2 учасники;
США – 2 учасники;
Австрія – 1 учасник;
Узбекистан – 6 учасників

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпровське обласне відділення Української спілки психотерапевтів (Україна)

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза (Узбекістан)

Instituto para el Turismo de C. Colombo (Італія)

Masters of Science in Special Education, Masters in Psychology (США)

Lauder Budiness School (Австрія)

Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут
«Бейт-Хана»

Національний університет ім. Олеся Гончара (Україна)

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського (Україна)

1 Міжнародна  науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку» 

На конференції планується обговорення наступних проблем:

Проблеми розвитку системи менеджменту організацій щодо інноваційної діяльності, стратегічного менеджменту, розвитку бізнес-процесів суб’єктів господарської діяльності, та формування організаційної культури. 

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», Україна,
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18 (кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики)

Відповідальна:
Глуха Г.Я.

Тел. (0562) 31-20-41 
29-30 березня 2018 р.  100 

Республіка Білорусь – 5 учасників;
Республіка Болгарія – 5 учасників;
Польща – 5 учасників

 

Міністерство освіти і науки України

Університет митної справи та фінансів (Україна)

Вишеградський фонд

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України  (Україна)

Вища школа менеджменту охорони праці в м. Катовіце (Республіка Польща)

Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації (Республіка Білорусь)

ІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Маркетингове управління конкурентоспроможністю» 

На конференції планується обговорення наступних проблем:

1. Сучасні проблеми мовознавства та перекладу
2. Проблеми сучасних досліджень зарубіжної літератури
3. Суспільно-політичні проблеми сьогодення
4. Соціокультурні аспекти вивчення сучасних іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської, польської)
5. Проблеми навчання іноземних мов. Педагогіка

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», Україна,

Дніпропетровська обл.,  м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18
(кафедра англійської філології та перекладу)

Відповідальна:

Зінукова Н.В.

Тел. +38(056)370-36-22 

05 квітня

2018 р 
120 

Італія – 3 учасники;

Іспанія – 5 учасників;

Португалія – 2 учасники;

Німеччина – 3 учасники;

Польща – 5 учасників

 

Міністерство освіти і науки України

WSZOP Katowice,  Poland

Akademia Pomorska w Słupsku,  Poland

 Spanish Language Academy ISLA, Salamanca,  Spain

 
ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки» 

На конференції планується обговорення наступних проблем:

1. Глобалізація сучасного світу: перспективи та суперечності
2. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси у сучасному світі
3. Форми міжнародного економічного співробітництва та основні тенденції їх розвитку
4. Проблеми інтеграції України до світового співтовариства
5. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на внутрішні макроекономічні пропорції
6. Використання здобутків Нобелевських лауреатів у стабілізаційних макроекономічних процесах
7. Країни Вишеградської групи та європейська інтеграція України

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», Україна,

Дніпропетровська обл.,  м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18 (кафедра міжнародних економічних відносин та економічної теорії)

Відповідальний:

Задоя А.О.

Тел.: +38(056)778-56-53

E-mail: zadoya@duan.edu.ua 

11 квітня

2018 р. 
100 

Польща – 15 учасників;

Велика Британія – 15 учасників;

Німеччина – 5 учасників;

Азербайджан – 5 учасників;

Молдова – 5 учасників;

Білорусія – 5 учасників

 

Міністерство освіти і науки України

Вишеградський фонд

Дніпровська торгово-промислова палата (Україна)

Вища школа бізнесу – National Louis University (Польща)

Жешувський університет (Польща)

 
Міжнародна науково-практична конференція «Структурні трансформації економіки України» 

На конференції планується обговорення наступних проблем:

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствами
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
8. Гроші, фінанси і кредит
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
10. Статистика
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18 (кафедра економіки та моделювання бізнес-процесів)

Відповідальна:

Паршина О.А.

Тел. +38(0562)31-20-36 
21 грудня 2018 р.   50

Німеччина – 3 учасники;

Болгарія – 2 учасники;

Польща – 3 учасники;

Латвія – 1 учасник;

Азербайджан – 2 учасники.

Міністерство освіти і науки України

 Інститут економіки промисловості НАН України

Techniche Hochschule Brandenburg, Germany

Gdansk University of Technology, Poland

Фундація «Інститут розвитку міжнародної співпраці»(м. Познань, Польща) 

 

 

Всеукраїнські конференції

Назва конференції

Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад, відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення (число, місяць, рік)

Кількість учасників

Міністерства, відомства

або установи, які є співорганізаторами конференції

Всього

у т.ч.

іногородніх

1

2

3

4

5

6

7

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи»

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

1. Концептуальні засади та напрями розвитку вищої освіти в Україні

2. Компетентнісний підхід до професійної освіти

3. Методичні основи підготовки фахівців в умовах реалізації Болонського процесу

4. Методичні проблеми викладання іноземних мов

5. Актуальні проблеми психології особистості

 

 

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», Україна,

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18

Відповідальні:

- Волкова Н.П.

Тел. (056)31-24-74

Е-mail: npvolkova@duan.edu.ua

- Тарнопольський О.Б.

Тел. (056)778-56-66

Е-mail: dsec.apling@duan.edu.ua

22 березня 2018 р.

80

40

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Університет митної справи та фінансів

Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана»

Дніпропетровський аграрно-економічний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

Харківський національний університет внутрішніх справ

Донбаський державний педагогічний університет

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

III Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Соціально-політичні проблеми сучасності»

1. Актуальні проблеми теорії політики

2. Політичні інститути та процеси в умовах кризового стану

3. Політична культура та ідеологія в умовах демократичних перетворень

4. Проблеми світової політики та міжнародних відносин в епоху глобалізації

5. Реформація: соціо-політичний вимір сучасного світу

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18

Відповідальні:

- Волвенко Н.М.

Тел. 050-868-81-16;

 

- Пащенко В.І.

Тел. 099-439-01-18

29 березня 2018 р.

50

-

Міністерство освіти і науки України

Всеукраїнська конференція «Реформування правової системи України в контексті розбудови правової системи та євроінтеграції»

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

1. Актуальні проблеми цивільного, кримінального, господарського, адміністративного права

2. Питання розвитку та функціонування держави та її основних інститутів

3. Забезпечення в Україні прав, свобод людини і громадянина

4. Проблеми імплементації норм міжнародного права в національне законодавство

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», Україна,

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18

 

Відповідальна:

  Пушкіна О.В.

Тел. +38(056)778-32-72

Квітень

2018 р.

100-150

15-20

Міністерство освіти і науки України

Національна академія внутрішніх справ України

Університет HUMANITAS (Польща)

 ПРЕЗИДЕНТ                                                                                                     Б.І. ХОЛОД

Наукові конференції - 2018