Рада молодих вчених

Здобутки молодих вчених – стратегічний ресурс
розвитку економіки держави!

Підвищення престижу наукової діяльності, підтримка й заохочення талановитої молоді до участі в наукових проектах є одним із ключових завдань держави, що прагне посісти гідне місце серед високорозвинених країн світу.

На сьогоднішній день особливу увагу приділено популяризації науки, активному залученню молоді до проведення перспективних досліджень. Важлива роль у цьому процесі належить радам молодих учених вищих навчальних закладів.

Метою діяльності Ради молодих вчених Університету імені Альфреда Нобеля є сприяння підготовці кадрів для науково-дослідницької, науково-педагогічної та методичної діяльності, пропаганди новітніх досягнень науки, відображення, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних і соціально-побутових інтересів та прав наукової молоді в університеті.

Діяльність Ради  здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України, Статуту ВНЗ і Положення про РМВ. 

Основна увага в роботі Ради молодих вчених
приділяється ефективній  реалізації
творчого потенціалу молодих вчених (віком до 35 років),
пошукам нових напрямів вирішення організаційних,
наукових і економічних проблем,
а також представництву інтересів
молодих вчених Університету імені Альфреда Нобеля в МОН України, НАНУ тощо.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:

 • підтримка наукової діяльності молодих вчених, надання їм організаційної та інформаційної допомоги;
 • залучення осіб, які займаються дослідницькою професійною діяльністю в Університеті, до науково-дослідницької роботи;
 • участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України та інших держав;
 • сприяння заохоченню обдарованих представників молодих вчених;
 • допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах тощо;
 • співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями в Україні та за кордоном;
 • сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів;
 • методична та організаційна підтримка видання наукових праць молодих вчених;
 • сприяння впровадженню результатів досліджень молодих вчених і фахівців;
 • допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених Університету;
 • сприяння у захисті інтелектуальної власності молодих вчених;
 • здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих вчених;
 • здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети  Ради, і які не заборонені чинним законодавством України.

ГОЛОВИ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ:

vakul з 2016 р. – по теперішній часВакулич Марія Михайлівна – к.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування.
kirich 2014 – 2016 рр.Кириченко Олена Валеріївна – аспірантка кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, фахівець наукового відділу;
holodova 2012 – 2014 рр.Холодова Ольга Юріївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри товарознавства і торговельного підприємництва;
kras 2004 – 2012 рр. Красовська Олена Юріївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингу, директор Міжнародної школи бізнесу IBS – засновник ради молодих вчених Університету;

        АКТИВ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:

Переможці міжнародних грантів і премій за 2010 – 2014 рр.:    

            Шкура І.С. - Участь в IV конференції випускників польських освітніх, наукових та художніх стипендійних програм (1-3.07.2011 р.);
            Шкура І.С. - Участь в V конференції випускників польських освітніх, наукових та художніх стипендійних програм (03.12.2011 р.)
            Лоза О.О. – Programu im. L. Kirklanda (2013 р.)

             Молоді вчені, які пройшли стажування за кордоном у 2010 – 2014 рр.:  

            Лоза О.О. - Інститут психології Янгелонського університету (м. Краків, Польща, 2013-2014 рр.);
            Яременко С.С., Литвиненко О.Г. - Інститут відкритого суспільства, Центрально- Європейський Університет  «Transforming value to practice» (2011 р.);
            Долгальова М.О. - Royal Institute (Стокгольм, Швеція) (2010 р.)

Найправильніше з поєднань —
це поєднання життєвого досвіду
зрілості з енергією молодості.

(Бернард Шоу)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ І ОСОБИСТІ ДОСЯГНЕННЯ
ЧЛЕНІВ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:

Вакулич Марія Михайлівна – у 2015 р. отримано Грамоту Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну працю, особисті заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з формуванням і забезпеченням реалізації державної політики у сфері освіти і науки, вагомий внесок у розвиток освітньої галузі та з нагоди відзначення Дня науки. 

Вакулич Марія Михайлівна – у 2016 р. отримано Подяку від Голови Національного банку України Гонтарєвої В.О. за участь у роботі журі ІІІ Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».

Красовська Олена Юрівїна, Кузьменко Оксана Василівна, Холодова Ольга Юріївна, Калінчук Марія Анатоліївна, Шкабаро Вероніка Миколаївна, Вакулич Марія Михайлівна, Чебикіна Тетяна Сергіївна – Грамоти Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей «За перемогу в Обласному міжвузівському конкурсі «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання» - 2011, 2012, 2013, 2014 рр.

Назаренко Катерина Валеріївна – 3 місце Другої Всесвітньої Нобелівської студентської Інтернет-олімпіади в галузі економіки «Innovation potential as the component part of economic growth in factors system of the globalization» (2012 р.).

Рада молодих вчених