Рада молодих вчених

Раду молодих вчених Університету імені Альфреда Нобеля було створено у2004 році.

Метою діяльності Ради молодих вчених є сприяння підготовці кадрів для науково-дослідницької, науково-педагогічної та методичної діяльності, пропаганди новітніх досягнень науки, відображення, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних і соціально-побутових інтересів та прав наукової молоді в університеті.

Діяльність Ради  здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України, Статуту ВНЗ і Положення про РМВ.      

Основна увага в роботі Ради молодих вчених приділяється ефективній  реалізації творчого потенціалу молодих вчених (віком до 35 років), пошукам нових напрямів вирішення організаційних, наукових і економічних проблем, а також представництву інтересів молодих вчених Університету імені Альфреда Нобеля в МОН України, НАНУ тощо.

Основні завдання Ради молодих вчених:

 • підтримка наукової діяльності молодих вчених, надання їм організаційної та інформаційної допомоги;
 • залучення осіб, які займаються дослідницькою професійною діяльністю в Університеті, до науково-дослідницької роботи;
 • участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених України та інших держав;
 • сприяння заохоченню обдарованих представників молодих вчених;
 • допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах тощо;
 • співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями в Україні та за кордоном;
 • сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів;
 • методична та організаційна підтримка видання наукових праць молодих вчених;
 • сприяння впровадженню результатів досліджень молодих вчених і фахівців;
 • допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених Університету;
 • сприяння у захисті інтелектуальної власності молодих вчених;
 • здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих вчених;
 • здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети  Ради, і які не заборонені чинним законодавством України.

Загальна чисельність науково-педагогічних працівників 125, з них 80 мають науковий ступінь.       

Загальна кількість студентів 2720 з них денної форми навчання – 1590 осіб, заочної – 1108 осіб.           

Кількість молодих вчених віком до 35 років – 24.           

Кількість молодих вчених, які мають вчене звання – 12.

Кількість кандидатів наук по кафедрам:

 • Кафедра англійської філології та перекладу – 6
 • Кафедра економіки та моделювання бізнес-процесів – 7
 • Кафедра міжнародного туризму та мовної підготовки – 2
 • Кафедра міжнародного маркетингу – 4
 • Кафедра міжнародних економічних відносин – 5
 • Кафедра інноваційного менеджменту та міжнародної логістики – 3
 • Кафедра прикладної лінгвістики  та методики навчання іноземних мов – 2
 • Кафедра педагогіки та психології – 10
 • Кафедра права – 8
 • Кафедра політології та міжнародних відносин – 5
 • Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – 5
 • Кафедра міжнародних фінансів, обліку та оподаткування – 5

Загальна кількість аспірантів – 58.

Кількість аспірантів третього року навчання – 6.

Голови ради молодих вчених Університету:

kras 2004 – 2012 рр. Красовська Олена Юріївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингу, директор Міжнародної школи бізнесу IBS – засновник ради молодих вчених Університету;
holodova 2012 – 2014 рр.Холодова Ольга Юріївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри товарознавства і торговельного підприємництва;
kirich 2014 – 2016 рр.Кириченко Олена Валеріївна – аспірантка кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, фахівець наукового відділу;
vakul з 2016 р. – по теперішній часВакулич Марія Михайлівна – к.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування.

        Актив ради молодих вчених:

Переможці міжнародних грантів і премій за 2010 – 2014 рр.:    

Шкура І.С. - Участь в IV конференції випускників польських освітніх, наукових та художніх стипендійних програм (1-3.07.2011 р.);

Шкура І.С. - Участь в V конференції випускників польських освітніх, наукових та художніх стипендійних програм (03.12.2011 р.)

Лоза О.О. – Programu im. L. Kirklanda (2013 р.)

Молоді вчені, які пройшли стажування за кордоном в 2010 – 2014 рр.:  

Лоза О.О. - Інститут психології Янгелонського університету (м. Краків, Польща, 2013-2014 рр.);

Яременко С.С., Литвиненко О.Г. - Інститут відкритого суспільства, Центрально- Європейський Університет  «Transforming value to practice» (2011 р.);

Долгальова М.О. - Royal Institute (Стокгольм, Швеція) (2010 р.)

 Інформація про професійні здобутки і особисті досягнення членів ради молодих вчених:

Вакулич Марія Михайлівна – у 2015 р. отримано Грамоту Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну працю, особисті заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з формуванням і забезпеченням реалізації державної політики у сфері освіти і науки, вагомий внесок у розвиток освітньої галузі та з нагоди відзначення Дня науки. 

Вакулич Марія Михайлівна – у 2016 р. отримано Подяку від Голови Національного банку України Гонтарєвої В.О. за участь у роботі журі ІІІ Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».

Яременко Світлана Степанівна, Красовська Олена Юрівїна, Кузьменко Оксана Василівна, Холодова Ольга Юріївна, Калінчук Марія Анатоліївна, Шкабаро Вероніка Миколаївна, Вакулич Марія Михайлівна, Чебикіна Тетяна Сергіївна – Грамоти Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей «За перемогу в Обласному міжвузівському конкурсі «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання» - 2011, 2012, 2013, 2014 рр.

Назаренко Катерина Валеріївна – 3 місце Другої Всесвітньої Нобелівської студентської Інтернет-олімпіади в галузі економіки «Innovation potential as the component part of economic growth in factors system of the globalization» (2012 р.);

Рада молодих вчених