Звіти з НДР

Науково-дослідна робота у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля адаптована до сучасних умов господарювання, орієнтована на вирішення проблемних питань у галузі економіки та підприємництва, менеджменту і адміністрування, права, філології, соціально-політичних наук, педагогіки. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля протягом 22 років проводить освітню діяльність у тісному зв’язку зі здійсненням фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень у різних галузях науки. В цілому наукова робота університету здійснюється за наступною схемою: проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою отримання нових знань; упровадження результатів наукових досліджень у практику; підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру; проведення комунікативних наукових заходів з науковцями та освітянами; видавнича діяльність.

Наукова діяльність Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля спрямована на дослідження особливостей і тенденцій становлення та розвитку ринкових відносин в Україні. Провідним напрямком наукової діяльності університету є вивчення соціально-психологічних і політичних проблем функціонування економічної системи України. Формуються нові підходи до управління економічними структурами різних форм власності, опрацьовуються конкретні методики і рекомендації з урахуванням загальних теоретичних і практичних питань.

Незалежними сертифікаційними установами України, Швейцарії, Німеччини система управління якістю наукових досліджень в університеті була визнана такою, що відповідає стандартам ISO 9001-2008.

Звіти з НДР