Спеціалізована вчена рада К 08.120.02

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 09 березня 2016 року у ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» відкрито спеціалізовану вчену раду К 08.120.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на два роки.

Запрошуємо до співпраці молодих та перспективних науковців.

Контакти: +38 056 778 20 96, E-mail: lana@duan.edu.ua 

Склад спеціалізованої вченої ради К 08.120.02

Голова ради:

 1. Волкова Наталія Павлівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04.

Заступник голови:

 1. Сапожников Станіслав Володимирович, д.пед.н., доцент, заступник завідувача, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

 1. Кожушко Світлана Павлівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04.

Члени ради:

 1. Батраченко Іван Георгійович, д.псих.н., доцент, професор кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04;
 2. Васильєва Марина Петрівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 13.00.04;
 3. Зірка Віра Василівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04;
 4. Локарєва Галина Василівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 13.00.04;
 5. Лебідь Ольга Валеріївна, к.пед.н., доцент, докторант кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04;
 6. М’ясоїд Галина Іванівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04;
 7. Павленко Олена Олександрівна, д.пед.н, професор, завідувач кафедри, Університет митної справи та фінансів, спеціальність 13.00.04;
 8. Поясок Тамара Борисівна, д.пед.н., професор, декан факультету, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 13.00.04;
 9. Самодрин Анатолій Петрович, д.пед.н., доцент, професор кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04;
 10. Тарнопольський Олег Борисович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04;
 11. Токарєва Анастасія Вікторівна, к.пед.н., доцент кафедри, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», спеціальність 13.00.04;
 12. Шишко Анжеліна Василівна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04.

ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

Чергові засідання спеціалізованої вченої радиK 08.120.02 з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю13.00.04 – теорія і методика професійної освіти відбудуться в  Університеті імені Альфреда Нобеля
28 та 29 грудня  2017 року

 28 грудня 2017 року

Публічний захист кандидатських дисертацій :

1.Вошколуп Ганни Юріївни- аспіранта кафедри педагогіки та психології Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля»

Назва дисертації - «Формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін»

Науковий керівник - Волкова Наталія Павлівна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології  (Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»)

Офіційний опонент - Набока Ольга Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор (Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”  МОН України)

Офіційний опонент - Калаур Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки та менеджменту (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України)

Захист відбудеться 28 грудня  2017 року об 11.00.

Автореферат Вошколуп Ганни Юріївни

Дисертація Вошколуп Ганни Юріївни

Відгук офіційного опонента Набоки Ольги Георгіївни

Відгук офіційного опонента Калаур Світлани Миколаївни

2. Прус Наталії Олексіївни- викладача кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Назва дисертації - «Формування професійного іміджу майбутнього викладача іноземних мов»

Науковий керівник - Васильєва Марина Петрівна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України)

Офіційний опонент - Морська Лілія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України)

Офіційний опонент - Размолодчикова Іванна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет» МОН України)

Захист відбудеться 28 грудня  2017 року о 14.00.

Автореферат Прус Наталії Олексіївни

Дисертація Прус Наталії Олексіївни

Відгук офіційного опонента Морської Лілії Іванівни

Відгук офіційного опонента Размолодчикової Іванни Вікторівни

  29 грудня 2017 року

Публічний захист кандидатської дисертації:

1. Артеменко Олени Вікторівни - заступника директора з навчально-виховної роботи Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету

Назва дисертації - «Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до науково-дослідницької діяльності»

Науковий керівник - Сущенко Лариса Олександрівна,  доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освіти та управління навчальним закладом (Класичний приватний університет)

Офіційний опонент - Князян Маріанна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри французької філології (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України)

Офіційний опонент - Білостоцька Ольга Вячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя  (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради)

Захист відбудеться 29 грудня 2017 року о 10.00.

Автореферат Артеменко Олени Вікторівни

Дисертація Артеменко Олени Вікторівни

Відзив офіційного опонента Князян Маріанни Олексіївни

Відгук офіційного опонента Білостоцької Ольги Вячеславівни

 

 

Спеціалізована вчена рада К 08.120.02