Спеціалізована вчена рада К 08.120.02

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 09 березня 2016 року у ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» відкрито спеціалізовану вчену раду К 08.120.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на два роки.

Запрошуємо до співпраці молодих та перспективних науковців.

Контакти: +38 056 778 20 96, E-mail: lana@duan.edu.ua 

Склад спеціалізованої вченої ради К 08.120.02

Голова ради:

 1. Волкова Наталія Павлівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04.

Заступник голови:

 1. Сапожников Станіслав Володимирович, д.пед.н., доцент, заступник завідувача, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

 1. Кожушко Світлана Павлівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04.

Члени ради:

 1. Батраченко Іван Георгійович, д.псих.н., доцент, професор кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04;
 2. Васильєва Марина Петрівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 13.00.04;
 3. Зірка Віра Василівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04;
 4. Локарєва Галина Василівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальність 13.00.04;
 5. Лебідь Ольга Валеріївна, к.пед.н., доцент, докторант кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04;
 6. М’ясоїд Галина Іванівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04;
 7. Павленко Олена Олександрівна, д.пед.н, професор, завідувач кафедри, Університет митної справи та фінансів, спеціальність 13.00.04;
 8. Поясок Тамара Борисівна, д.пед.н., професор, декан факультету, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 13.00.04;
 9. Самодрин Анатолій Петрович, д.пед.н., доцент, професор кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04;
 10. Тарнопольський Олег Борисович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04;
 11. Токарєва Анастасія Вікторівна, к.пед.н., доцент кафедри, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», спеціальність 13.00.04;
 12. Шишко Анжеліна Василівна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри, ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», спеціальність 13.00.04.

Захисти дисертацій

Чергові засідання спеціалізованої вченої радиK 08.120.02 з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю13.00.04 – теорія і методика професійної освіти відбудуться в Університеті імені Альфреда Нобеля
30 та 31 травня  2017 року

30 травня 2017 року

Публічний захист кандидатських дисертацій :

1.     Міщенко Світлани Григорівні - заступника директора з виховної роботи Харківського машинобудівного коледжу

Назва дисертації – «Розвиток професійної компетентності викладачів фундаментальних дисциплін у системі науково-методичної роботи коледжів машинобудівного профілю»

Шифр та назва спеціальності – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник – Резван Оксана Олексіївна,  доктор педагогічних наук, доцент, профессор кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України)

Офіційний опонент – Завалевський Юрій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з проектів і програм (Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України)

Офіційний опонент – Бухальська Світлана Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з виховної роботи (Рівненський державний базовий медичний коледж)

Захист відбудеться 30 травня  2017 року об 11.00.

Автореферат Міщенко Світлани Григорівни

Дисертація Міщенко Світлани Григорівни

Відгук офіційного опонента Завалевського Ю.І.

Відгук офіційного опонента Бухальської С.Є.

2. Сачук Юлії Євгеніївни – аспіранта кафедри педагогіки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Назва дисертації – «Формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики у процесі магістерської підготовки»

Науковий керівник – Томашевська Ірина Петрівна,  кандидат педагогічних наук, професор, профессор кафедри педагогіки (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Офіційний опонент – Кучай Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, заступник директора Інституту доуніверситетської підготовки (Національний авіаційний університет МОН України)

Офіційний опонент – Вороновська Лариса Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вищої математики (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова МОН України)

Захист відбудеться 30 травня  2017 року о 14.00.

 Автореферат Сачук Юлії Євгеніївни

Дисертація Сачук Юлії Євгеніївни

Відгук офіційного опонента Кучая О.В.

Відгук офіційного опонента Вороновської Л.П.

31 травня 2017 року

Публічний захист кандидатської дисертації:

1.Моргунової Станіслави Олександрівни –викладача кафедри мовної підготовки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Науковий керівник – Резван Оксана Олексіївна,  доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України)

Офіційний опонент – Марусинець Мар’яна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології і педагогіки (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України)

Офіційний опонент – Крохмаль Алла Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова МОН України)

Захист відбудеться 31 травня  2017 року о 10.00.

Автореферат Моргунової Станіслави Олександрівни

Дисертація Моргунової Станіслави Олександрівни

Відгук офіційного опонента Марусинець М. М.

Відгук офіційного опонента Крохмаль А.М.

 

Чергове засідання спеціалізованої вченої ради K 08.120.02 з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
відбудуться в  Університеті імені Альфреда Нобеля
24 лютого 2017 року

24 лютого  2017 року

Публічний захист кандидатських дисертацій :

1.Устименка Юрія Сергійовича– викладача кафедри мовної підготовки ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Назва дисертації – «Підготовка майбутніх стоматологів до професійної взаємодії засобами інтерактивних методів навчання»

Науковий керівник – Волкова Наталія Павлівна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології ВНЗ „Університет імені Альфреда Нобеля”

Офіційний опонент – Кайдалова Лідія Григорівна, доктор, педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології    Національного  фармацевтичного університету,
м. Харків

Офіційний опонент – Корж Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної мови професійного спрямування Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця.

Захист відбудеться 24 лютого  2017 року об 11.00

Автореферат Устименка Юрія Сергійовича

Дисертація Устименка Юрія Сергійовича

Відгук офіційного опонента Кайдалової Л. Г.

Відгук офіційного опонента Корж О. Ю.

2. Теплицької Аліни Олександрівни   – викладача математики ВНЗ «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут „Бейт-Хана” »

Назва дисертації – «Формування основ професіоналізму майбутніх учителів математики у процесі фахової підготовки»

Науковий керівник – Сапожников Станіслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології ВНЗ „Університет імені Альфреда Нобеля”

Офіційний опонент – Гузій Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Офіційний опонент – Воєвода Аліна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри алгебри і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Захист відбудеться 24 лютого  2017 року о 14.00

Автореферат Теплицької Аліни Олександрівни

Дисертація Теплицької Аліни Олександрівни

Відгук офіційного опонента Гузій Н. В.

Відгук офіційного опонента Воєвода А. Л.

Чергові засідання спеціалізованої вченої ради K 08.120.02
з захисту кандидатських дисертацій
 
за спеціальнісю13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
відбудуться у Дніпропетровському  університеті імені Альфреда Нобеля
25-26 листопада  2016 року

 25 листопада 2016 року

 Публічний захист кандидатських дисертацій :

1.Мовчана Дмитра Олеговича– провідного фахівеця-юристконсульта юридичного сектору Університету митної справи та фінансів

Назва дисертації – «Формування професійної компетентності магістрів права у галузі митної справи засобами дистанційного навчання »

Науковий керівник – Павленко Олена Олександрівна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки (Університет митної справи та фінансів МОН України)

Офіційний опонент – Поясок Тамара Борисівна,  доктор педагогічних наук, професор, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук  (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України)

Офіційний опонент – Нагорічна Ольга Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор (Державний науково-дослідний інститут митної справи)

Захист відбудеться 25 листопада  2016 року о 12.00

Автореферат Мовчана Дмитра Олеговича

Дисертація Мовчана Дмитра Олеговича

Відгук офіційного опонента Нагорічної Ольги Степанівни

Відгук офіційного опонента Поясок Тамари Борисівни 

2. Кондрашової Ольги Володимирівни – викладача Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Назва дисертації – «Проектування розвивального освітнього середовища в процесі навчальної діяльності майбутніх менеджерів організації»

Науковий керівник – Поясок Тамара Борисівна,  доктор педагогічних наук, професор, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України)

Офіційний опонент – Сущенко Андрій Віталійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи (Класичний приватний університет)

Офіційний опонент – Павленко Олена Олександрівна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов та професійної мовної підготовки (Університет митної справи та фінансів МОН України)

Захист відбудеться 25 листопада  2016 року о 15.00

Автореферат Кондрашової Ольги Володимирівни

Дисертація Кондрашової Ольги Володимирівни

Відзив опонента Павленко Олени Олександрівни

Відзив опонента Сущенка Андрія Віталійовича               

  26 листопада 2016 року

Публічний захист кандидатської дисертації

Грицюк Олени Сергіївни – старшого  викладача Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Назва дисертації – «Педагогічні умови професійної спрямованості математичної підготовки майбутніх фахівців інженерно-технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах»

Науковий керівник – Поясок Тамара Борисівна,  доктор педагогічних наук, професор, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України)

Офіційний опонент – Петрук Віра Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри вищої математики (Вінницький національний технічний університет МОН України)

Офіційний опонент – Семеріков Сергій Олексійович,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки  (Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» МОН України)

Дата захисту 26 листопада  2016 року о 10.00

Автореферат Грицюк Олени Сергіївни

Дисертація Грицюк Олени Сергіївни

Відгук опонента Петрук Віри Андріївни

Відгук опонента Семерікова Сергія Олексійовича

 

Спеціалізована вчена рада К 08.120.02