ПЛАТА за навчання на 2016/2017 н. р.

Спеціальність (Напрям підготовки)

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) (англомовна програма)

Міжнародні економічні відносини (Міжнародна економіка)

Міжнародні економічні відносини (Міжнародна економіка) (англомовна програма)

Маркетинг

Маркетинг (англомовна програма)

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

Економіка (Економіка підприємства)

Менеджмент

Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

Економіка (Економічна кібернетика)

Право (Правознавство)

Психологія

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Товарознавство і торговельне підприємництво)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Товарознавство і комерційна діяльність)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Товарознавство та експертиза у митній справі)

Філологія. Переклад

Філологія (Англійська мова та література)

Філологія. Прикладна лінгвістика (англійська мова)

Політологія

Соціальна робота (Соціальна педагогіка)

Соціальна робота

Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)

Менеджмент (Управління навчальними закладами)

Туризм

ПЛАТА за навчання на 2016/2017 н. р.