Програми подвійних дипломів

Серед багатьох переваг навчання в Університеті імені Альфреда Нобеля чи не найцікавішим для абітурієнтів та студентів в останні роки є розвиток міжнародних програм подвійних дипломів у співпраці з провідними європейськими вишами. Ці програми вже мають реальні результати, зацікавленість в них в суспільстві постійно зростає.

Сьогодні діють наступні програми подвійних дипломів у співпраці з провідними європейськими Університетами:

humanitas

Польський університет «HUMANITAS»

Диплом Університету імені Альфреда Нобеля за спеціальністю  
«Філологія» + диплом магістра  (спеціалізація – бізнес-комунікація) за програмою подвійних дипломів з ЗВО-партнером Wyższa Szkoła Humanitas University

humanitas

Польський університет«HUMANITAS»

Диплом Університету імені Альфреда Нобеля за спеціальністю  «Право» + за спеціальністю – менеджмент, керування міжнародною фірмою або менеджмент,
соціальне страхування за програмою подвійних дипломів з ЗВО-партнером
Wyższa Szkoła Humanitas University

partn21

Вища Школа Менеджменту та Охорони Праці, Катовіце, Республіка Польща – «Англійська філологія» (бакалаврат).

partn21

Вища Школа Менеджменту та Охорони Праці, Катовіце, Республіка Польща – «Менеджмент міжнародних проектів» (магістратура).

Нові можливості та переваги навчання за міжнародними програмами очима студентів

 • Працевлаштування за кордоном;
 • Розширення світогляду;
 • Залучення до єдиного європейського простору.

Можна з впевненістю стверджувати, що можливість участі у  програмах подвійних дипломів з провідними європейськими вищими навчальними закладами для студентів є безперечною перевагою навчання в Університеті імені Альфреда Нобеля.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОТРИМАННЯ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ

ЗАПРОШУЄМО
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЛОЛОГІЯ»
ОТРИМАТИ ПРЕСТИЖНУ ДРУГУ ОСВІТУ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ МАГІСТРА
ЗА ПРОГРАМОЮ
«АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ» спеціалізація –  бізнес-комунікація
ПОЛЬСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ «HUMANITAS»

humanitas

Диплом Університету імені Альфреда Нобеля
за спеціальністю  
«Філологія» + диплом магістра  (спеціалізація – бізнес-комунікація)
за програмою подвійних дипломів з ЗВО-партнером
Wyższa Szkoła Humanitas University
(Wyrozniona Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyzszego)

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ:

 • Філологія (Переклад, Мова і література (англійська) (бакалавр)

Вступ на програму можливий для студентів 4 та 5 курсів. Навчання відбувається у сформованій групі.

ЗВО-партнер: Wyższa Szkoła Humanitas University (Wyrozniona Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyzszego), один з відомих університетів Сілезії, Польща, пропонує освітні програми з отриманням ступенів (дипломів) бакалавра і магістра, визнаних в країнах Євросоюзу та за його межами.

Мова навчання –  англійська.

Студенти, що успішно завершать навчання, отримують, поряд з дипломом Університету імені Альфреда Нобеля за обраною спеціальністю, диплом / ступінь магістра Wyższa Szkoła Humanitas University з іншої спеціалізації,  що надає найкращі перспективи працевлаштування в умовах гострої конкуренції на ринку праці у Європи і світі.

Програма реалізується кафедрою англійської філології та перекладу  згідно з  Угодою про академічну співпрацю, укладеною Університетом імені Альфреда Нобеля з Wyższa Szkoła Humanitas University.

Програмою передбачено вивчення дисциплін навчального плану підготовки магістрів спеціальності «Філологія» УАН і навчального плану підготовки магістрів університету Humanitas, частина з яких вивчається в УАН, решта в університеті Humanitas.

До викладання залучаються фахівці, кандидатури яких узгоджені ЗВО-партнерами.

Під час першого візиту у вересні та підписання контракту на навчання студенти прослуховують лекції та відвідують заняття в університеті Humanitas.  Студенти першого курсу магістратури спеціальності «Філологія» УАН зараховуються на перший курс магістратури в університеті Humanitas. Студенти УАН стають студентами університету Humanitas, отримують студентський квиток, мають можливість користуватися системою міжнародних обмінів Erasmus+,  протягом року працюють на платформі Moodle. Після повного освоєння  навчальної програми магістра та отримання відповідних дипломів в Україні для студентів магістратури спеціальності «Філологія» Університету імені Альфреда Нобеля в Сосновцах відбуваються іспити та захист дипломних робіт  в університеті Humanitas. 

Вимоги до вступу: наявність диплому бакалавра спеціальності «Філологія» (спеціалізація «Мова і література (англійська), Переклад, Прикладна лінгвістика) УАН.

За інформацією про умови навчання звертатись:

Кафедра англійської філології та перекладу  (к.  2402)
зав. каф. Зінукова Наталія Вікторівна
Тел. для довідок: 056 778 24 88                

E-mail: dh.afp@duan.edu.ua , afip@duan.edu.ua

___

ЗАПРОШУЄМО
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО»
ОТРИМАТИ ПРЕСТИЖНУ ДРУГУ ОСВІТУ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ МАГІСТРА

За спеціальністю –  менеджмент  (керування міжнародною фірмою);
менеджмент  (соціальне страхування)
ПОЛЬСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ «HUMANITAS»

humanitas

за програмою подвійних дипломів з ЗВО-партнером
Wyższa Szkoła Humanitas University
(Wyrozniona Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyzszego)

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ
:

 • Право (бакалавр)

Вступ на програму можливий для студентів 4 та 5 курсів. Навчання відбувається у сформованій групі.

ЗВО-партнер: Wyższa Szkoła Humanitas University (Wyrozniona Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyzszego), один з відомих університетів Сілезії (Польща), пропонує освітні програми з отриманням ступенів (дипломів) бакалавра і магістра, визнаних в країнах Євросоюзу та за його межами.

Мова навчання – російська/англійська.

Студенти, що успішно завершать навчання, отримують, поряд з дипломом Університету імені Альфреда Нобеля за обраною спеціальністю, диплом / ступінь магістра з права  Wyższa Szkoła Humanitas University,  що надає найкращі перспективи працевлаштування в умовах гострої конкуренції на ринку праці у Європі і світі.

Програма реалізується кафедрою права  згідно з  Угодою про академічну співпрацю, укладеною Університетом імені Альфреда Нобеля з Wyższa Szkoła Humanitas University.

Програмою передбачено перезарахування дисциплін загального навчального плану підготовки бакалаврів права УАН і університету Humanitas та складення академічної різниці, частина з яких вивчається в УАН, решта в університеті Humanitas.

До викладання залучаються фахівці, кандидатури яких узгоджені ЗВО-партнерами, викладання ведеться російською мовою.

Під час першого візиту у вересні та підписання контракту на навчання студенти прослуховують лекції та відвідують заняття в університеті Humanitas.  Студенти першого курсу магістратури спеціальності «Право» УАН зараховуються на кінець другого курсу магістратури за тією ж спеціальністю в університеті Humanitas. Студенти УАН стають студентами університету Humanitas, отримують студентський квиток, мають можливість користуватися системою міжнародних обмінів Erasmus+,  протягом року працюють на платформі Moodle. Після повного освоєння  навчальної програми магістра та отримання відповідних дипломів в Україні для студентів магістратури спеціальності Право Університету імені Альфреда Нобеля в Сосновцах відбуваються іспити та захист дипломних робіт  в університеті Humanitas. 

Вимоги до вступу: наявність диплому бакалавра спеціальності «Право» УАН.

За інформацією про умови навчання звертатись:
Кафедра права
зав. каф. Пушкіна Олена Вікторівна
Тел. для довідок: 0562 31 20 48
E-mail: dsec.p@duan.edu.ua 

___

 ukrgarb wszop

ЗАПРОШУЄМО
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЛОЛОГІЯ»
ОТРИМАТИ ПРЕСТИЖНУ ДРУГУ ОСВІТУ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ БАКАЛАВРА
ЗА ПРОГРАМОЮ

«АНГЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ» спеціалізація - англійська мова у бізнесі
ПОЛЬСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ «WYZSZA SZKOLA ZARZADZANIA OCHRONA PRACY»  w Katowicach
Диплом Університету імені Альфреда Нобеля
за спеціальністю  «Філологія» + диплом бакалавра англійської філології (спеціалізація – англійська мова у бізнесі")
за програмою подвійних дипломів з ЗВО-партнером
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochrona Pracy w Katowicach

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ:

Філологія (Переклад, Прикладна лінгвістика, Мова і література (англійська)

Термін навчання –  4 роки.

Вступ на програму можливий для студентів 4 та 5 курсів. Навчання відбувається у сформованій академічній групі за окремим розкладом.

ЗВО-партнер: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochrona Pracy w Katowicach, один з відомих університетів Сілезії, Польща, пропонує освітні програми з отриманням ступенів (дипломів) бакалавра і магістра, визнаних в країнах Євросоюзу та за його межами.

Мова навчання – англійська.

Студенти, що успішно завершать навчання, отримують, разом з дипломом Університету імені Альфреда Нобеля за обраною спеціальністю, диплом / ступінь бакалавра з англійської філології Wyższa Szkoła Zarządzania Ochrona Pracy w Katowicach, що надає найкращі перспективи працевлаштування в умовах гострої конкуренції на ринку праці, та можливість продовжити навчання за магістерськими програмами в провідних університетах Європи і світу.

Програма реалізується кафедрою англійської філології та перекладу  згідно з  Угодою про академічну співпрацю, укладеною Університетом імені Альфреда Нобеля з Wyższa Szkoła Zarządzania Ochrona Pracy w Katowicach.

Програмою передбачено перезарахування дисциплін загального навчального плану підготовки бакалаврів філології УАН і WSZOP та складення академічної різниці, кількість дисциплін якої становить  6 предметів, частина з яких вивчається в УАН, решта в Катовіце.

До викладання залучаються фахівці, кандидатури яких узгоджені ЗВО-партнерами.

Викладання ведеться англійською мовою.

Після повного освоєння  навчальних програм та отримання відповідних дипломів в Україні для студентів-філологів Університету імені Альфреда Нобеля в липні в Катовіцах відбуваються іспити та захист дипломних робіт  у WSZOP (Вищій Школі Менеджменту та Охорони Праці).

Вимоги до вступу: наявність документу про середню освіту.
Наявність сертифікату з англійської мови не є обов’язковою.

За інформацією про умови навчання звертатись:
Кафедра англійської філології та перекладу  (к.  2402),
зав. каф. Зінукова Наталія Вікторівна.
Тел. для довідок: 0679946744.
E-mail: dh.afp@duan.edu.ua  , nat-zinukova@yandex.ru 

___ 

            ukrgerb wszop

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ З ВИЩОЮ ШКОЛОЮ МЕНЕДЖМЕНТУ Й ОХОРОНИ ПРАЦІ м. КАТОВІЦЕ (ПОЛЬЩА)

«Менеджмент міжнародних проектів»

Зміст програми:

 • Офіційна назва програми «Менеджмент міжнародних проектів» (така назва буде відбиватися в польському дипломі)
 • Аппліканти програми навчаються на магістерській програмі підготовки «Менеджмент» у УАН
 • Перелік дисциплін, що підлягають вивченню в Польщі:
 1. Аналіз середовища бізнес-проекту
 2. Керування командою проекту
 3. Процесний менеджмент
 4. Стандарти керування проектами
 5. Інструменти підтримки керування проектами
 6. Переговори/Комунікації в керуванні проектами
 7. Проектування системи керування проектами
 8. Магістерський семінар (підготовка теоретичної частини магістерської роботи)

Результати програми

 • Випускники програми одержують європейський диплом магістра по спеціалізації «Менеджмент міжнародних проектів» і диплом УАН по програмі підготовки «Менеджмент»
 • Випускники програми одержують широкі можливості для працевлаштування у європейських підприємствах

Основні переваги програми полягають у наступному:

 • Ексклюзивність програми, що розроблена спеціально для студентів УАН з урахуванням графіка навчального процесу й навчальної програми
 • Досвід успішної роботи протягом 4-х років (у рамках програми студентами УАН уже отримані більше 40 дипломів)
 • Програма дуже компактна і передбачає два обов'язкові відвідування польського ЗВО-Партнера строком до двох тижнів кожний
 • Програма реалізується на основі академічної різниці, тобто Виші-Партнери узгодили програми підготовки й оптимізували кількість додаткових дисциплін, що підлягають вивченню в рамках програми (на даний момент - це 7 дисциплін і захист магістерської роботи в Польщі)
 • Студентам УАН протягом всього строку навчання надаються повні права європейських студентів з оформленням відповідних документів - картки студента і залікової книжки
 • Виш-Партнер - Вища школа менеджменту й охорони праці робить ефективне сприяння в одержанні польської візи
 • Вища школа менеджменту й охорони праці розташована в одному з найрозвиненіших і динамічних регіонів Польщі - Сілезії з великою концентрацією потенційних роботодавців
 • Виш-Партнер сприяє працевлаштуванню студентів на різних підприємствах Польщі і Європи (близько 10 студентів УАН, які закінчили програму вже працевлаштовані на європейських підприємствах або в міжнародних організаціях, що функціонують в Україні)
 • Можливе проходження практики (стажування) на підприємствах Сілезського регіону
 • На конкурсній основі аплікантам програми надається грант Еразмус+ для оплати витрат, пов'язаних з навчанням
 • Як додаткові можливості Виш-Партнер може організувати навчання польській мові й сертифікацію бажаючих по різних міжнародних стандартах в області проектного менеджменту

Важливі дати (графік програми)

 1. Загальні збори аплікантів програми (які бажають одержати польський диплом) - другий тиждень вересня
 2. Зарахування у Вищу школу менеджменту й охорони праці - жовтень
 3. Перший обов'язковий візит у м. Катовіце - січень
 4. Візит у м. Катовіце - червень-липень з можливістю стажування/проходження практики - опціонально, для бажаючих
 5. Захист магістерської роботи в УАН - січень наступного року
 6. Другий обов'язковий візит у м. Катовіце - січень-лютий, захист магістерської роботи у Вищій школі менеджменту й охорони праці м. Катовіце

___

ukrgerb kipr

ЗАПРОШУЄМО
СТУДЕНТІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ОТРИМАТИ ПРЕСТИЖНУ ДРУГУ ОСВІТУ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ БАКАЛАВРА/МАГІСТРА

КІПРСЬКОГО ІНСТИТУТУ МАРКЕТИНГУ

за ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

за бакалаврськими програмами:

Маркетинг, Діджитал (цифровий) маркетинг, Бізнес-адміністрування, Туристичний менеджмент, Європейські студії, Облік і фінанси, Фінансовий менеджмент та комп’ютерні технології, Фінанси, Банківський менеджмент, Страхування, Логістика, Управління людськими ресурсами, Психологія бізнесу, Бізнес-право

Тривалість навчання 3 роки,

для студентів 3-4 курсів можливе зарахування на 2й або 3й роки навчання

за магістерськими програмами:

Стратегічний менеджмент, Психологія бізнесу, Право, Міжнародне право, Європейське право, Комерційне право

Тривалість навчання 1 рік

за програмами МБА (магістр бізнес-адміністрування):

Стратегічний маркетинг, Глобальні маркетингові стратегії, Реклама та PR, Діджитал (цифровий) маркетинг, Глобальні корпоративні стратегії, Корпоративне управління, Бізнес-адміністрування, Туристичний менеджмент, Європейські студії, Фінансовий менеджмент та інвестування, Фінансовий менеджмент та комп’ютерні технології, Фінанси, Ісламські фінанси та банкінг, Управління проектами, Банківська справа, Страхування, Логістика, Управління людськими ресурсами, Психологія бізнесу, Управління закладами охорони здоров’я, Енергетичний менеджмент

Тривалість навчання 1 рік

Детальна інформація та умови вступу

Програми подвійних дипломів