Науково-дослідний інститут розвитку економіки та суспільства

Науково-дослідний інститут розвитку економіки та суспільства було створено в 2005 році.

Основною метою НДІ РЕС є сприяння розвитку фундаментальних та прикладних наук з економіки на основі об’єднання на добровільних засадах провідних вчених Університету, викладачів, аспірантів та студентів, шляхом консолідації інтелекттуального потенціалу, визначення наукових напрямків та організації виконання наукових досліджень.

Завданнями НДІ РЕС є:

  • сприяння проведенню наукових досліджень з метою удосконалення організаційних форм і економічних механізмів ефективного господарювання в умовах трансформації до ринкової економіки та функціонування їх в умовах ринкових відносин;
  • пошук та розробка нових форм організації виробництва, розподілення, обміну, розпродажу та привласнення;
  • безпосередня участь в розробці науково-обгрунтованих програм економічного та соціального розвитку суспільства;
  • розробка науково-обгрунтованих рекомендацій, навчально-тематичних планів та програм організації процесів економічної освіти;
  • сприяння зміцненню зв’язків Університету та ділового співробітництва з економістами зарубіжних країн шляхом здійснення обміну делегаціями професорсько-викладацького складу і студентів;
  • організація науково-дослідних робіт в Університеті шляхом об’єднання професорсько-викладацького складу і студентів на виконання конкретних досліджень;
  • проведення актуальних наукових досліджень, які можуть слугувати основою розвитку регіону і держави в цілому;
  • розв’язання найбільш актуальних завдань в області підприємництва, виробництва і бізнесу в регіоні і народному господарстві.
tkachenko

Ткаченко Володимир Андрійович

Заступник директора НДІ розвитку економіки та суспільства
Керівник наукової школи «Методологічн
е забезпечення процесів корпоративного управління та проектного менеджменту»
Доктор економічних наук, професор

E-mail: v.a.tkachenko@duan.edu.ua
ireo@duan.edu.ua

v.a.tkachenko@i.ua

тел: +38 (562) 31-16-29

– доктор економічних наук (1992 р.), професор (2003 р.)
– академік Академії економічних наук України (1993 р.)
– заслужений працівник промисловості України (1994 р.)
– заслужений професор ДУАН (2008 р.)
– дійсний член Російської академії природничих наук (1997 р.)
– дійсний член Міжнародної академії біоенерготехнологій (1995 р.), президент Академії
– дійсний член Всеукраїнської Асоціації валеологів (2012 р.)
– Почесний член Міжнародної академії нетрадиційної медицини (2006 р.)
– дійсний член Міжнародної академії авторів наукових винаходів (2005 р.), має 12 наукових винаходів та 2 відкриття (№140 в 2000 р., №429 в 2011 р.)
– володар почесного звання «Лицар Вітчизни»
Детально:освіта, наукова діяльність, нагороди

tregub

Трегуб Микола Миколайович

Заступник директора НДІ розвитку економіки та суспільства

E-mail:

ireo@duan.edu.ua 

тел: +38 (562) 31-16-29

 

Керівник
Холод Сергій Борисович Кандидат технічних наук, доцент
Контактні дані

Дніпро, Січеславська набережна, 18