Кожушко Світлана Павлівна

Доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Заслужений викладач університету імені Альфреда Нобеля, нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, має  інші відомчі та обласні нагороди

Профіль науковця

Кожушко С.П. є вченим секретарем Університету імені Альфреда Нобеля, заступником голови спеціалізованої вченої ради К 08.120.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (ЗВО «Університет імені Альфреда Нобеля»), членом Наукової ради з туризму при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України, членом Наукової ради Мережі знань Національної туристичної організації України

Автор понад 180 наукових, навчальних та навчально-методичних творів (монографії, наукові статті, підручники, посібники  тощо).

Має 13 Свідоцтв про інтелектуальну власність на наукові та науково-методичні праці, видані Державною службою інтелектуальної власності України.

Основні наукові інтереси: підготовка майбутніх фахівців туристичної галузі до професійної взаємодії, туризм як важіль розвитку регіону.

Бере активну участь у розвитку Дніпра та Дніпропетровської області як туристичних дестинацій, активно взаємодіє з обласними та міськими структурами, пов’язаними з туризмом, зокрема з  КП «Агентств Розвитку Дніпра». Ініціювала створення та координує діяльність лабораторії індустріально-космічного туризму, що функціонує при кафедрі міжнародного тризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки.

Вільно володіє українською, англійською та російською мовами.

Читає англомовні курси: «TourismGeography» та «TourismandTravelBusiness», а також викладає дисципліни: Іноземна мова ( за професійним спрямуванням), Ділова іноземна мова, Іноземна мова для аспірантів та здобувачів.

Постійно приймає участь у конференціях  та семінарах різних рівнів, в тому числі міжнародних. За останні роки виступила з доповідями та презентаціями на наукових конференціях в Берліні та  Кельні (Німеччина), Познані та Ополе (Польща), Оломоуці (Чехія), Модені (Італія), Штутгарті (Німеччина), Сучава (Румунія), Бодрум (Туреччина)

Підвищення кваліфікації:

  • Стажування по кафедрі туризму та рекреації  Київського національного торговельно-економічного університету,  грудень  2015 року.
  • Стажування на базі Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, 2017р.
  • Закордонне стажування у Сучавському університеті (Румунія) – 108 годин за програмою «Currant State and Perspectives of Tourism Development  з 2 по 5 травня 2018 р. Сертифікат №5141/40.
  • Участь у Семінарі «Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу», 23листопада 2017року, Університет імені Альфреда Нобеля.
  • Участь у семінарі за темою “Використання можливості Інтернету в освітньому процесі. Гейміфікація,.  18 січня 2018 року, Університет імені Альфреда Нобеля. Сертифікат № 1286.
  • Участь у засіданні Клубу викладачів англійської мови  за темою “Реформування сучасної української школи”,  19 січня  2018 року, Університет імені Альфреда Нобеля.
  • Участь у семінарі-тренінгу за темою “ Microsoft Power Point – майстер-рівень”.  23 березня 2018 року, Університет імені Альфреда Нобеля.