Іщенко Тамара Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Профіль науковця

Освіта:

Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського національного університету у 1997 р. за спеціальністю «Англійська мова і література» та отримала диплом з відзнакою.

Стажування:

2014

– Науково-методичний семінар-практикум «Інтенсифікація навчання студентів-філологів професійно орієнтованим дисциплінам», м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – 26 червня, 2014р.

2013

– Інтерактивний семінар «Актуальні питання перекладознавства та практики перекладу», м. Дніпропетровськ, ДУАН. – 27 лютого 2013р.

2012

– Conference “Innovative Approaches to Teaching English”. – Dnipropetrovsk, 31 January 2012

– Conference “Are you ready to embrace technological innovations from Cambridge University Press”. – Dnipropetrovsk, 24 February 2012

– Seminar “Broadening the Horizons. English Teachers’ Workshop”. – Dnipropetrovsk, 13 April 2012

– Науково-методичний семінар для викладачів «Способи, методи, засоби та технології перекладу», м. Дніпропетровськ, ДУАН, 19 червня, 2012 р.

– The 2nd English Teachers’ Conference “Innovative Approaches to Teaching English” м. Дніпропетровськ, ДУАН, 24 листопада, 2012 р.

2011

– Інтерактивний семінар А.П. Чужакіна «Прикладна теорія та практика перекладу». – 25-26 лютого, 2011 р.

2010

– Науково-методичний семінар за участю проф. Л.М.Черноватого, ДУЕП – квітень 2010 р.

2009

– ДНУ, кафедра англійської філології.

2006

– Методичний семінар “Використання електронних ресурсів в процесі навчання англійській мові студентів спеціальності “Переклад” (McMillan, Longman).

Дисципліни, що викладає в Університеті імені Альфреда Нобеля

  • «Практичний курс основної іноземної мови (англійської)»,
  • «Теорія перекладу»,
  • «Практика письмового перекладу»,
  • «Комунікативні стратегії англомовного спілкування»
  • «Основи машинного перекладу»
  • «Редагування тексту перекладу»

Науково-педагогічний стаж (коли, де працював)

Працює викладачем Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля з 1998 року.

Має практичні навички послідовного та синхронного перекладу

Працює над дисертаційним проектом: «Англійська фахова мова спорту. Комунікативні та перекладацькі аспекти»

З 2008 р. по 2013 р. – секретар державної екзаменаційної комісії

Має державні відзнаки:

  • Грамота кабміну 2008 р.
  • Медаль «За працю та звитягу» 2008 р.
  • Грамота кабміну 2012 р.

Досвід викладання дисциплін

Розробила курс «Основи машинного перекладу».

Розробила курс «Комунікативні стратегії англомовного спілкування».

Здійснює наукове керівництво дипломними, курсовими роботами.

Має наукові та навчально-методичні розробки. Серед них:

- слайд-конспект лекцій з історії зарубіжної літератури.

- Зінукова Н.В., Марчук Т.І., Іщенко Т.В. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» (аспект Ділова іноземна мова) для студентів 1-4 курсу. Вид-во ДУЕП, 2009. – 10 с.

- Іщенко Т.В. Програма навчальної дисципліни «Основи машинного перекладу»

- Іщенко Т.В. Програма навчальної дисципліни «Комунікативні стратегії англомовного спілкування»

- Іщенко Т.В. Програма навчальної дисципліни «Практичний курс основної (англійської) іноземної мови»

- Слайд-конспект лекцій з дисципліни «Основи машинного перекладу»

Підручники

2013

М.С. Бірюкова, Т.В. Іщенко, Т.І. Марчук, Н.І. Папсуєва. Практикум з письмового перекладу: навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 160 с.

2012

Ищенко Т.В. English speaking communicative strategies = Коммуникативные стратегии англоязычного общения: учебное пособие / Т.В. Ищенко, В.В. Калиниченко / под ред. Н.В. Зинуковой. – Днепропетровск: Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля, 2012. – 152 с.

2007

Петренко Н.М., Ракша А.В., Іщенко Т.В. Усний переклад. Частина 1. - Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2007. - 100 с.

Публікації

2014

1. Іщенко Т.В. Деякі особливості перекладу фахових текстів. // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Випуск 116. – Кіровоград, 2014, с. 305 – 308.

2. Іщенко Т.В. Типові помилки при перекладі фахових текстів спорту // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 692-693. Германська філологія. – Чернівці, 2014, с. 41-46

3. Ищенко Т.В. Опыт лингвистического анализа научного текста: коммуникативно-прагматические нормы и перевод. // Проблемы межкультурной коммуникации в современном обществе: международный сборник научных трудов (Казахстан - Венгрия)/ Отв. ред. Е. А. Журавлева. – Астана, 2014. – 280 с

4. Іщенко Т.В. Деякі особливості перекладу фахових текстів спортивної тематики.// Вісник Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля. Серія «Філологічні науки» 1 (7) - Дніпропетровськ, 2014.

2013

Іщенко Т.В. Науково-технічний різновид фахової мови спорту. Комунікативно-прагматичні норми та переклад // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Випуск 116. – Кіровоград, 2013, с. 305 – 308.

2012

Іщенко Т.В. Специфіка дискурсу спорту. // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Мови і світ: дослідження та викладання». – м. Кіровоград, 2012

2011

Іщенко Т.В. Комунікативні аспекти англійської фахової мови спорту. // Міжнародна наукова конференція «Стан та перспективи лінгвістики фахових мов та термінознавства в Україні». – м. Чернівці, 7-8 жовтня 2011 р.

2010

1. Іщенко Т.В. Термін та термінологія як об'єкти лінгвістичних досліджень. // Фахове видання НУЛП "Проблеми української термінології", національний університет «Львівська політехніка» 5-7 травня 2010 р. ІІ Всеукраїнська конференція "Людина. Комп'ютер. Комунікація" c. 279-283

2. Іщенко Т.В. Концепт «спорт» в концептосфері англійської мови. // Матеріали міжнародної наукової конференції «Стан та перспективи лінгвістики фахових мов та термінознавства в Україні». – м. Дніпропетровськ, ДНУ, 2010

2009

Іщенко Т.В. Лексико-семантичні особливості фахової мови спорту. // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики». - м. Дніпропетровськ, ДНУ, 4-5 грудня 2009. – с. 57-58

Конференції

2014

–        Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання». –м. Кіровоград, 2014 р.

–        Міжнародна наукова конференція «Стан та перспективи лінгвістики фахових мов та термінознавства в Україні». – м. Чернівці, 2014 р.

2013

–        VІI Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» 28-29 березня 2013 року.

–        ХXІI Міжнародна наукова конференція «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго, 24-27 червня 2013 р.

2012

–        Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання». м. Кіровоград, 2012 р.

2011

–        Міжнародна наукова конференція «Стан та перспективи лінгвістики фахових мов та термінознавства в Україні». – м. Чернівці, 7-8 жовтня 2011 р.

2010

–        ІІ Всеукраїнська конференція "Людина. Комп'ютер. Комунікація". – м. Львів, «Львівська політехніка» 5-7 травня 2010 р

–        Міжнародна наукова конференція «Стан та перспективи лінгвістики фахових мов та термінознавства в Україні». – м. Дніпропетровськ, ДНУ, 2010

2009

–        Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики» - м. Дніпропетровськ, ДНУ, 4-5 грудня 2009.