Бідненко Наталія Петрівна

Кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри

Профіль науковця

Освіта

Має 2 вищих філологічних освіти («Мова та література» російська, 1995р. закінчення, «Мова та література» англійська, 2007р. закінчення), які отримала в Дніпропетровському національному університеті.

2014 отримала ступінь магістра економічних наук в Вищій Школі Бізнесу – National – Luis University, Республіка Польща, м. Новий Сонч, спеціальність «Менеджмент», «Управління туристичною діяльністю».

2002 – Кандидат філологічних наук, спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Тема кандидатської дисертації: «Драма в аспекті художнього перекладу (на матеріалі українських та російських перекладів п’єси Б.Шоу «Учень диявола»)».

1995-1999 – Аспірантура, Дніпропетровський державний університет, спеціальність – літературознавство

Стажування:

2014

– Методичний семінар-практикум «Student-oriented teaching – training for English teachers”, Республіка Польща, м. Новий Сонч, 6-16 січня, 2014 р.

– Науково-методичний семінар-практикум «Critical Thinking in Language Teaching and Learning”, м. Дніпропетровськ, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, PSACEA, 26 травня, 2014 р.

– Методичний семінар-практикум «Motivating students: a 10-step guide. Lexis, Speaking and the Non-Native Speaker Teacher”, м. Дніпропетровськ, Cengage Learning, 23 квітня, 2014 р.

– Науково-методичний семінар-практикум «Інтенсифікація навчання студентів-філологів професійно орієнтованим дисциплінам», м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – 26 червня, 2014р.

2013

– Інтерактивний семінар «Актуальні питання перекладознавства та практики перекладу», м. Дніпропетровськ, ДУАН. – 27 лютого 2013р.

– Навчання в магістратурі у Вищій школі бізнесу – National – Louis University, Республіка Польша, м. Новий Сонч зі спеціальності «Менеджмент туристичної діяльності».

– Науково-методичний семінар для викладачів "Технології користування системою управління освітнім контентом Moodle при викладанні дисципліни "Практичний курс основної іноземної мови (англійської). - м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 9 жовтня 2014р.  - Сертифікат № 0474.

2012

– Seminar “Broadening the Horizons. English teachers’ Workshop. The Teaching Department of Alfred Nobel University. – Dnipropetrovs’k, 13.04.2012

– Науково-методичний семінар для викладачів «Способи, методи, засоби та технології перекладу», м. Дніпропетровськ, ДУАН, 19 червня, 2012 р.

– The 2nd English Teachers’ Conference “Innovative Approaches to Teaching English” м. Дніпропетровськ, ДУАН, 24 листопада 2012 р.

– Навчання в магістратурі у Вищій школі бізнесу – National – Louis University, Республіка Польша, м. Новий Сонч зі спеціальності «Менеджмент туристичної діяльності».

2011

– Інтерактивний семінар-тренінг «Прикладна теорія та практика перекладу» під керівництвом к.і.н., доцента Московського державного лінгвістичного університету (Росія) А.П. Чужакіна. – Дніпропетровськ, ДУЕП, 25-26 лютого, 2011.

– «Теоретико-методологічні засади формування навиків професійного спілкування науково-технічної тематики майбутніх перекладачів у ході вивчення курсу «Термінологія основної іноземної мови (англійської)». Міжнародний науково-практичний семінар «Мовна підготовка фахівців України у новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення», Дніпропетровськ, НГУ, 13-14 жовтня.

– Підвищення кваліфікації за спеціальністю «Переклад» (грудень 2011р.), департамент післядипломної освіти Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

2010

– Методичний семінар Британської Ради по підготовці студентів до Кембриджських екзаменів FCE та CAE, Дніпропетровськ, ДУЕП, 1 грудня, 2010.

– Методичний семінар «Педагогічна майстерність: фахова професіоналізація та інноваційні підходи» з метою підвищення майстерності викладацької діяльності з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови», ДУЕП, 2 грудня, 2010.

2008

– Свідоцтво про підвищенні кваліфікації зі спеціальності «Англійська мова та література» для викладачів середніх навчальних закладів України, Дніпропетровськ, інститут післядипломної освіти

2006

– Інтерактивний семінар міського значення зі співробітництва та обміну досвідом: «Бостон-Дніпропетровськ». Програма ESL – навчання англійській мові як другій мові спілкування. 9 березня, 2006, Дніпропетровськ.

2004

– Міжнародний тренінг «Експериментальна освіта як сучасний підхід», MITRE International Training Consultants (Великобританія). Місце проведення: Дніпропетровськ.

2003

– Підвищеннякваліфікації зі спеціальності «Англійська мова та література» для викладачів середніх навчальних закладів України, Дніпропетровськ, інститут післядипломної освіти, спеціаліст першої категорії.

2001

– Навчання (тренінг) з методик роботи для підготовки дітей до здачі екзаменів на одержання сертифіката Кембріджського університету з англійської мови (для Young Learners та KET, PET, FCE), який проводили представники British Council в Україні

Дисципліни, що викладає в Університеті імені Альфреда Нобеля

  • «Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мови»
  • «Практичний курс основної іноземної мови (англійської)»
  • «Практика перекладу літературного тексту»
  • «Порівняльна лексикологія англійської та української мов»
  • «Науково-технічний переклад»
  • «Термінологія основної іноземної мови (англійської)»
  • «Туристське країнознавство»

 Науково-педагогічний стаж (коли, де працював)

З 2009 викладає в Дніпропетровському  університеті імені Альфреда Нобеля.

1993-2009 – Перекладач у комерційних фірмах

1999-2009 – Викладач англійської мови у шкільних навчальних закладах міста Дніпропетровська

Досвід викладання дисциплін

Здійснює керівництво науковою роботою студентів-спеціалістів та магістрів денного та заочного відділення.

Має наукові та навчально-методичні розробки.

– Бідненко Н.П. Вступ до літературознавства. Електронний конспект лекцій. – Дніпропетровськ, університет ім. Альфреда Нобеля, 2012. – 110 с.

– Бідненко Н.П. Термінологія основної іноземної мови (англійської). Електронний конспект лекцій. – Дніпропетровськ, університет ім. Альфреда Нобеля, 2011. – 132 с.

– Бідненко Н.П. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «Термінологія основної іноземної мови (англійської)». Галузь знань 0203 Гуманітарні науки. Напрям підготовки 6.030500 Філологія: Переклад (для заочної форми навчання, ІІІ курс, VІ семестр). – Дніпропетровськ, ДУЕП, 2014. – 13 с.

– Бідненко Н.П. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «Термінологія основної іноземної мови (англійської)» для напряму 0305 Філологія, спеціальність 7.030507 Переклад, для заочної форми навчання (перепідготовка), ІІ курс, ІV семестр). – Дніпропетровськ, ДУЕП, 2014. – 13 с.

Посібники

2014

Бідненко Н.П., Бірюкова М.С. English scientific and technical translation. Навчальний посібник. - Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля.– 2014. – 270с.

2012

Бідненко Н.П. Термінологія основної іноземної мови (англійської). – Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. –2012. – 132 с.

Публікації

2014

1. Interscientific homonymy in terminology // Двадцять третя міжнародна конференція «Мова та культура» імені Сергія Бураго, 23-26 червня, 2014, Київ, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка. – (у друці)

2. Бідненко Н.П. Навчання читанню як однієї з необхідних мовних компетенцій // Тези доповіді на IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України», ДДУ, 24-25 квітня, 2014. – с. 7-8.

3. Бідненко Н.П. Особливості перекладу драматургічних текстів // Актуальні проблеми перекладознавства: Збірник наукових праць. Д.: Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля. – 2014. – (у друці) .

2013

1. Бідненко Н.П. Новітні тенденції сучасного термінотворення. – Тези доповіді на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування», ДДУ, 7-8 червня, 2013. – с.15-16.

2. Bidnenko N.P. Modern tendencies in the process of term formation // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Філологічні науки. 1(5). – 2013. – С.205-211.

3. Bidnenko N.P. Some modern tendencies in English term formation// Двадцять друга міжнародна конференція «Мова та культура» імені Сергія Бураго, 24-27 червня, 2014, Київ, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка. – С.305-315.

2012

1. Bidnenko N.P. Some aspects of studying professional terminological vocabulary // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних мов студентів у вищих навчальних закладах України. 19-20 квітня, 2012. Дніпропетровськ, ДНУ– С. 9- 11.

2. Bidnenko N. Specific features of English term-combinations consisting of multiple elements and the ways of their translation // Вісник ДУЕП. Філологічні науки. 1(3). – 2012. – С.253-260.

3. Bidnenko N.P. Some aspects of teaching professional terminological vocabulary to EFL students // Лінгвістика. Лінгвокультурологія: зб. наук. пр./ редкол.: О.І. Панченко (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. – Т.5. – с. 22-29.

4. Бідненко Н.П. Бірюкова М.С. Використання термінолексики для формування навиків професійного спілкування науково-технічної тематики майбутніх перекладачів // Сучасні стратегії та методи навчання перекладу: матеріали міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Літограф, 2012. – С. 127-129.

2011

1. Бідненко Н.П. До питання про необхідність подальшої розробки методики жанрового перекладу художніх текстів// Вісник ДУЕП. Філологічні науки. 1(1). – 2011. – стор. 201-204.

2. Бідненко Н.П. Проблема створення сучасної методики жанрового перекладу художніх текстів як комплексне питання компаративістики// Двадцята міжнародна конференція «Мова та культура» імені Сергія Бураго, 20-23 червня, 2011, Київ, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка. – С.334-339.

3. Бідненко Н.П. Теоретико-методологічні засади формування навиків професійного спілкування науково-технічної тематики майбутніх перекладачів у ході вивчення курсу «Термінологія основної іноземної мови (англійської)»// Challenges and experiences in Foreign Language Education in the New Millennium: Ukraine = Мовна підготовка фахівців України у новому тисячолітті: проблеми та шляхи їх вирішення: зб. тез і матеріалів міжнародного науково-практичного семінару, 13-14 жовтня 2011/ за ред. С.І.Кострицької, І.І.Зуєнок, М.Л. Ісакової. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – С. 87-91.

2010

1. Бідненко Н.П. Підтекст у драмі та особливості його відтворення при перекладі драматургічного твору. // Мова та культура. – Серія «Філологія». – Вип. 2. – Т. 3. – К.: Вид. Дім Дм. Бураго. – 2010.

2. Bidnenko N.P. What factors should be taken into account to pass Cambridge exams successfully? // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики», ДНУ, 2010, С.146-147.

2008

Бідненко Н.П. Motivating students for reading // Англістика та американістика: Зб. наук. праць / Ред. кол.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева (голов. ред.) та ін. – Вип. 5. – Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – С. 60-64.

2001

Бідненко Н.П. Творчість Бернарда Шоу в сприйнятті української і російської культури // Мова та культура. – Серія «Філологія». – Вип. 2. – Т. 3. – К.: Вид. Дім Дм. Бураго. – 2001. – С. 27-36.

2000

1. Бідненко Н.П. Взаємодія культур при перекладі драматургічних творів // Матеріали сьомої міжнародної наукової конференції «Мова та культура» у 5-ти томах. – Том 4. – К.: Collegium. – 2000. – С. 34-36.

2. Бидненко Н.П. Подтекст в драме и проблемы перевода // Література в контексті культури. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. – С. 102-108.

1999

Бидненко Н.П. Бывают ли английские стряпчие, или еще раз о художественном переводе? // Наукові записки. – Харків: Мін. Освіти України, 1999. – Випуск №3 (24). – Серія «Літературознавство». – С.261-274.

1998

1. Бідненко Н.П. Драматичний твір як модель певної культури // Прідніпровський науковий вісник. Філологія та педагогіка. – Дніпропетровськ, 1998. – №39 (106). – С. 12-16.

2. Бидненко Н.П. Проблема сохранения национальной специфики переводного произведения в работах Жоржа Мунена // V Міжнародна науково-практична конференція «Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур»: Зб. наук. праць. – Том 1. – Ч. 2. – Дніпропетровськ: Атр-Прес. – 1998. – С. 17–20.

3. Бідненко Н.П. Специфіка перекладу драми Б. Шоу «Професія місіс Уорен» // Мова та культура. Шоста міжнародна наукова конференція: Тези доповідей у 5-ти тт. – Т. 4. – К., 1998. – С. 33-34.

1997

1. Бідненко Н.П. До питання про особливості перекладу драматургічного тексту // Актуальні проблеми вивчення літературних родів: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДДУ. – 1997. – С. 10-16.

2. Бидненко Н.П. Значение переводов в культуре // Матеріали п’ятої міжнародної наукової конференції «Мова та культура» у 5-ти томах. –Т. 4. – К.: Collegium, 1997. – С. 33-34.

3. Бидненко Н.П. Специфика переводов Максимилиана Волошина с французского язика // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур». – Т. 1. Ч. 2. – Дніпропетровськ: Поліграфіст. 1997. – С. 12.

1996

Бідненко Н.П. Теоретико-літературні проблеми перекладу драматургічних текстів // Придніпровський науковий вісник. – 1996. – №1 (1). – С. 34.

Конференції

2013

–        IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування», Дніпропетровськ, ДДУ, 7-8 червня 2013 р.

–        XXII Міжнародна практична конференція «Мова та Культура», Київ, 24-27 червня 2013 р.

2012

–        Some aspects of studying professional terminological vocabulary. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних мов студентів у вищих навчальних закладах України. 19-20 квітня 2012 р.

–        Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії та методи навчання перекладу»,Дніпропетровськ, НГУ, 15–16 листопада 2012 р.

2011

–        Проблема створення сучасної методики жанрового перекладу художніх текстів як комплексне питання компаративістики. Двадцята міжнародна конференція «Мова та культура» імені Сергія Бураго, Київ, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, 20-23 червня 2011 р.

2010

–        Підтекст у драмі та особливості його відтворення при перекладі драматургічного твору. Міжнародна конференція «Мова та культура» імені Сергія Бураго, Київ, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, 21-24 червня 2010 р.

–        Наукова конференції «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики», ДНУ, 7-8 грудня 2010 р.

2006

–        Інтерактивний семінар міського значення зі співробітництва та обміну досвідом: «Бостон-Дніпропетровськ». Програма ESL – навчання англійській мові як другій мові спілкування. Дніпропетровськ, 9 березня 2006 р.

2001

–        Творчість Бернарда Шоу в сприйнятті української і російської культури. Восьма міжнародна наукова конференція «Мова та культура», Київ 20-22 червня 2001 р.

2000

–        Взаємодія культур при перекладі драматургічних творів. Сьома міжнародна наукова конференція «Мова та культура» Київ, 16-19 червня 2000 р.

1999

–        Жанр оригинального произведения и жанр перевода (к проблеме воспроизведения пушкинских текстов на украинском языке). Всеукраинские Пушкинские чтения. К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Днепропетровск, 27-28 мая 1999 р.

1998

–        Проблема сохранения национальной специфики переводного произведения в работах Жоржа Мунена. V Міжнародна науково-практична конференція «Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур». Дніпропетровськ, 17-18 травня 1998 р.

–        Специфіка перекладу драми Б. Шоу «Професія місіс Уорен». Шоста міжнародна наукова конференція «Мова та культура». Київ, 15-16 червня 1998 р.

1997

–        Значение переводов в культуре. П’ята міжнародна наукова конференція «Мова та культура». Київ, 11-14 червня 1997 р.

–        Специфика переводов Максимилиана Волошина с французского языка. IV Міжнародна науково-практична конференції «Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур» Дніпропетровськ, 15-16 травня 1997 р.