Галкіна Яна Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Профіль науковця

Освіта:

З 1998 р. кандидат філологічних наук, спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Тема кандидатської дисертації: „Від О. Уайльда до І. Северяніна: доля європейського естетизму.”

У 1995 році закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белінського, спеціальність „Російська мова і література”

Стажування:

2013

– Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра мовно-літературної підготовки.

Дисципліни, що викладає в Університеті імені Альфреда Нобеля

«Історія зарубіжної літератури»

«Жанри та стилі»

«Вступ до перекладознавства»

«Текстознавство»

Науково-педагогічний стаж ( коли, де працював)

З 2013 року викладає в Університеті імені Альфреда Нобеля.

З 2003 – у Миколаївському національному університеті ім. В.О. Сухомлинського.

З 1997 року працювала викладачем в Дніпропетровському державному університеті.

Досвід викладання дисциплін

Здійснює наукове керівництво дипломними, курсовими роботами.

Публікації

2011

1. Галкина Я. Индивидуалистская идея в прозе Ф. Сологуба и М. Яцкива // Матеріали четвертых Андреевских чтений. Сб. Наук. Статей. – М., МГУ, 2009. – С. 86-91.

2. Міф про митця у світі без Бога у прозі М. Яцкова і Ф. Сологуба // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського: зб. наукових праць / За ред. М. І. Майстренко. – Вип. 4.7. – Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011, С.21-23.

3. Поетика «чужого»: ефект екзотичності в поезії П. Карманського» // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Вип. 41.1. – К., 2011. – С. 44-46

2008

Тілесність у новій українській літературі («відчутність» художніх світів І.Котляревського та Г. Квітки-Основ’яненка)// Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. Studia metodologicа, Тернопіль: РВВ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2008. – С. 294-297.

2004

Трансформація фольклорних та романтичних мотивів у літературній казці Емми Андієвської // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Вип. 7. філологічні науки. Зб. наук. праць. – Миколаїв: МДУ, 2004. – С. 55-58.

2002

Специфіка оповіді як смислоутворення в новелах Марка Черемшини // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Вип 5. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2002. – С. 68–72.

2000

1. И. Северянин: автопародия как форма автокоммуникации// Проблеми сучасного літературознавства. Зб. наук. праць Вип. 8. – Одеса: Маяк, 2001. – 139-146.

2. Денди в русской литературе ХІХ века: эволюция типа// Проблеми сучасного літературознавства. Зб. наук. праць Вип. 9. – Одеса: Маяк, 2001. – С. 69-77.

1999

Европейский дендизм: модель нового культурного героя // Вісник дніпропетровського університету. Літературознавство. Журналістика. Вип. 3. Т. 1. –  Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 1999. – С. 35–42.

1998

1. Оскар Уайльд и его взгляды на литературные биографии великих людей// Ex professo: Зб. наук. праць молодих учених Придніпров’я – Дніпропетровськ, 1998. – С. 72-77.

2. Сюжет об эстетствующем художнике в ранней русской символистской прозе// Ex professo: Зб. наук. праць молодих учених Придніпров’я – Дніпропетровськ, 1998. – С. 122 – 125

1997

1. Срібний вік і рефлекси естетизму // Актуальні проблеми вивчення літературних родів. Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 1997. – С. 46 – 51.

2. Образы денди в прозе О. де Бальзака и М. Ю. Лермонтова// ІV міжнарожна конференція: Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті національних культур. Т.1. Ч.ІІ. – Дніпропетровськ, Видавництво Дніпропетровського університету, 1997. – С. 29 – 32.