Турчак Олена Михайлівна

Профіль науковця

Освіта: закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету у 1996 році, спеціальність «Українська мова та література». У 2005 році захистила кандидатську дисертацію у Дніпропетровському національному університеті на тему: «Оказіоналізми в мові української преси 90-х років ХХ століття». Доцент кафедри політології, соціології та гуманітарних наук.

Викладає дисципліни: «Українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова професійного спілкування», «Сучасна українська мова», «Сучасна українська література», «Культура українського мовлення», «Вступ до мовознавства».

Наукова діяльність:

1.Международная научная конференция «Теоретические проблемы современной лингвистики», Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, квітень 2011 р.

2.Міжнародна наукова конференція «Мова – література – культура в контексті національних взаємозв’язків», Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, травень 2011 р.

3.Региональная научно-практическая конференция «Истокиязыковой культуры восточных славян», Херсон, ХДУ, травень 2011р.

4.Ексфалінгвальні та інтралінгвальні чинники виникнення оказіоналізмів у мові періодики кінця XX століття // Актуальні проблеми слов’янської філології. // Міжвузівський збірник наукових статей: Бердянськ: БДПУ Випуск  XXVII – c. 367 – 375.

Підвищення кваліфікації : 2010 р. стажування в Національній металургійній академії України, кафедра документознавства та інформаційної діяльності, «Вдосконалення методики викладання української мови за профспрямуванням».

Нагороджена ректорською відзнакою з нагоди Дня працівника освіти.