Вєльчєва Ксенія Олександрівна

доцент

Освіта:

Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Англійська мова і література»

Вступила до аспірантури за спеціальністю 10.00.04 «Література зарубіжних країн».

Стажування:

2014

– Науково-методичний семінар-практикум «Інтенсифікація навчання студентів-філологів професійно орієнтованим дисциплінам», м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – 26 червня, 2014р.

2013

– Інтерактивний семінар «Актуальні питання перекладознавства та практики перекладу», м. Дніпропетровськ, ДУАН. – 27 лютого 2013р.

2012

– Conference “Innovative Approaches to Teaching English”. – Dnipropetrovsk, 31 January 2012

– Науково-методичний семінар для викладачів «Способи, методи, засоби та технології перекладу», м. Дніпропетровськ, ДУАН, 19 червня, 2012 р.

– The 2nd English Teachers’ Conference “Innovative Approaches to Teaching English” м. Дніпропетровськ, ДУАН, 24 листопада, 2012 р.

2011

– Інтерактивний семінар А.П. Чужакіна «Прикладна теорія та практика перекладу». – 25-26 лютого, 2011 р.

2010

– Науково-методичний семінар за участю проф. Л.М.Черноватого, ДУЕП – квітень 2010 р.

– Навчально-методичний семінар для викладачів з дисципліни «Практична граматика англійської мови», м. Дніпропетровськ, 2 грудня 2010 р.

2009

– Тренінг з ділової англійської мови, м. Дніпропетровськ, ДГУ.

2006

– Методичний семінар “Використання електронних ресурсів в процесі навчання англійській мові студентів спеціальності “Переклад” (McMillan, Longman).

Дисципліни, що викладає в Університеті імені Альфреда Нобеля

  •  «Практична граматика»
  • «Історія зарубіжної літератури»
  • «Теоретична граматика»
  •  «Редагування тексту перекладу»
  • «Охорона праці в галузі (за видами економічної діяльності)»

Науково-педагогічний стаж ( коли, де працював)

З 2001 року працює викладачем Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Досвід викладання дисциплін

Здійснює наукове керівництво курсовими роботами.

Підручники

2011

Мурич В.В., Бірюкова М.С., Іщенко І.В., Вельчева К.О. Практична граматика англійської мови (частина 2) посібник (англ., укр., рос. Мови) - Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровський університет економіки та права ім. А. Нобеля, 2011. - 371 с.

Публікації

2014

1. Вєльчєва К. О. Поетика проповіді в поемі В. Ленгленда «Видіння про Петра Орача» // Сучасні літературознавчі студії. – Вип. 11. – К. : Вид-во КНЛУ, 2014.  

2013

1. Вельчева К.А. Традиции «низовой» культуры в «Видении о Петре Пахаре» У. Ленгленда // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 217. Вип. 205. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013.

2. Вельчева К. А. Любовь как теологическая добродетель в «Видении о Петре Пахаре» У. Ленгленда // Від бароко до постмодернізму. Сб. наук. праць.

2012

1. Вельчева К.А. Аграрная символика в поэме У. Ленгленда «Видение о Петре Пахаре». // Уральский филологический  вестник, № 4, серия Драфт: молодая наука – Екатеринбург, 2012.

2. Вельчева К.А. Образы семи смертных грехов в творчестве Э.Спенсера и У.Ленгленда: опыт сопоставления. // Від бароко до постмодернізму. Сб. наук. праць. Вип.XVI. – Дн-ськ, 2012.

3. Vielcheva K. The world of English fourteenth-century alliterative dream visions // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія Філологічні науки. –№1(3). – 2012.

2011

1. Вельчева К.А. Особенности аллегорического образа Святой Церкви в поэме У.Ленгленда «Видение о Петре Пахаре». // Актуальні проблеми вивчення та викладання зарубіжної літератури. Міжвузівська наукова конференція (XI Шрейдерівські читання). Матеріали. - Дн-ськ, Видавництво ДНУ,  2011.

2. Вельчева К.А. Аллегория пути в поэме У.Ленгленда «Видение о Петре Пахаре». // Вісник ДУЕП ім. А. Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2011. № 1(1).

3. Вельчева К.А. Особенности аллегорической образности сцены свадьбы леди Мид в поэме У.Ленгленда «Видение о Петре Пахаре» // Від бароко до постмодернізму. Сб. наук. праць. Вип.XV. – Дн-ськ, 2011.

4. Символика замка-тела в поэме У.Ленгленда «Видение о Петре Пахаре» // Актуальні проблеми слов’янської філології: лінгвістика та літературознавство. – Бердянськ, 2011.

2010

1. Вельчева К.А. Эмблемный образ башни в поэме У.Ленгленда «Видение о Петре Пахаре» // Від бароко до постмодернізму. Сб. наук. праць. Вип.XIV. – Дн-ськ, 2010.

2. Вєльчєва К.О. Особенности архитектурных образов в поэме У.Ленгленда «Видение о Петре Пахаре». // XXII Пуришевские чтения: История идей в истории жанров. Сб.ст.и мат. – М., МПГУ, 2010.

2007

Вельчева К.А. Особенности пролога в поэме У.Ленгленда «Видение о Петре Пахаре» / Дні науки: Зб.тез доповідей. Том 2. Запоріжжя, 2007

2005

Вельчева К.А. Особенности аллегорических образов Святой Церкви и леди Мид в поэме У.Ленгленда «Видение о Петре Пахаре» / Від бароко до постмодернізму. Сб. наук. праць. Вип.VIII. -Дн-ськ, 2005

2004

Вельчева К.А.Аллегорическая поэма «Видение о Петре Пахаре» в оценках современных зарубежных литературоведов / Від бароко до постмодернізму. Сб. наук. праць. Вип.VII.- Дн-ськ, 2004

Конференції

2014

Міжнародна наукова конференція пам’яті професора В. І. Фесенко, м. Киів, 27 – 28 березня 2014 р.

2013

Міжвузівська наукова конференція «Функціонування літератури в культурному контексті епохи» (ХІІ Шрейдерівські читання), м. Дніпропетровськ, 7 – 8 лютого 2013 р.

VI Міжнародний український науковий конгрес дослідників світової літератури та культури «Світова література на перехресті культур та цивілізацій» – м. Євпаторія, 19 - 22 квітня 2013 р.

Всеукраїнська наукова конференція «Слово в літературі: сакральне і профанне» -Миколаїв, 23 квітня 2013 р.

2012

Міжнародна наукова конференція аспірантів та молодых вчених до 80-річчя Інститута світової літератури ім. О.М. Горького РАН «Символи та міфи в літературі та фольклорі» - м. Москва, ИМЛИ РАН, 29-30 березня 2012 р.

Міжнародна наукова конференція «Що водить сонце і світила»: поетика любові в художній літературі»–  20-21 вересня 2012 р., м. Бердянськ.

2011

XI Шрейдерівські читання, - м. Дніпропетровськ, ДНУ, 2011.

Міжнародна наукова конференція «Англійський ренесансний Парнас: В.Шекспір та його сучасники» - м. Запоріжжя, Класичний приватний університет, 22 – 25 вересня 2011 р.

2010

 XXII Пуришевские чтения. – Россия, г. Москва, МПГУ, 6-9 апреля 2010г.

2007

Дні науки, м.  Запоріжжя, ЗІДМУ, 2007 р.

2003

Функционирование литературы в культурном контексте эпохи, ДНУ, февраль 2003г.