Волкова Наталія Павлівна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології

Освіта:

Профіль науковця

1981 - закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного інституту за спеціальністю: учитель математики і фізики.

Досягнення:

1989 - навчаючись в очній цільовій аспірантурі Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького, Н.П. Волкова достроково захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю  13.00.01 – теорія і історія педагогіки.

2006 - Докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти захистила у спецiалiзованiй вченій радi Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

2007 - присвоєно вчене звання  професора кафедри педагогіки. У тому ж році закінчила магістратуру Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Наукові публікації  

Є автором понад 100 друкованих праць, з яких :

монографія «Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика»,

три навчальні посібники з грифом МОН України (Педагогіка. Посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вид. Центр «Академія», 2002. – 576с.;

Професійно-педагогічна комунікація. Навч. посіб. – К.: «Академія», 2006. – 256с.;

Педагогіка. Нав. посіб. Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 616с.),

11 навчальних та практичних посібників.

Під її керівництвом було захищено три кандидатські дисертації.

Основні напрямки наукової діяльності: професійна підготовка майбутніх педагогів, професійно-педагогічна комунікація.

Викладає дисципліни:

 • Педагогіка
 • Конфліктологія
 • Методика викладання в вищій школі
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Педагогіка вищої школи
 • Психологія вищої школи
 • Педагогічна та професійна психологія
 • Методика викладання психології у вищій школі
 • Технологія роботи у дитячому оздоровчому таборі
 • Педагогічна психологія
 • Професійно-педагогічна комунікація
 • Новітні технології організації навчально-виховного процесу у вищій школі