Сапожников Станіслав Володимирович

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології

Освіта:

1994 р. – закінчив Український державний хіміко-технологічний університет, механічний факультет, присвоєна кваліфікація інженера-механіка.

1995-1998 рр. – навчався в аспірантурі Дніпропетровського державного університету за фахом 13.00.01 «Теорія і історія педагогіки».

2006 р. – в спеціалізованій вченій раді Херсонського державного університету захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Екологічне виховання студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації будівельного профілю». Кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.07 «Теорія і методика виховання»).

2007 р. – закінчив Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного і муніципального управління» за фахом «Управління навчальним закладом», присвоєна кваліфікація керівника навчального закладу і його підрозділів.

2009-2013 рр. – навчався в докторантурі кафедри педагогіки і управління учбовими закладами Республіканського вищого учбового закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

2013 р. – закінчив Республіканський вищий учбовий заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) за фахом «Початкова освіта», присвоєна кваліфікація: вчитель початкових класів, організатор початкового навчання.

2014 р. – в спеціалізованій вченій раді Республіканського вищого учбового закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону». Доктор педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Професійна діяльність:

З 1993 по 1994 рр. - вчитель фізики СШ №140 м. Дніпропетровська.

З 1994 по 2005 рр. - викладач спецдисциплін Дніпропетровського монтажного технікуму.

З 2005 по 2006 гг.- викладач кафедри педагогіки і психології Дніпропетровського національного університету.

З 2006 по 2008 рр. - завідувач кафедри педагогічної психології приватного вищого учбового приватного закладу «Дніпропетровський гуманітарний університет».

З 01.09.2008 року - виконуючий обов'язки доцента кафедри педагогіки РВУЗ «Кримський гуманітарний університет».

З 2011 по 2012 рр. - ректор Вищого учбового закладу «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-хана».

З 2013-2014 рр. - доцент кафедри педагогіки і управління учбовими закладами «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

Викладає дисципліни:

  • Історія психології
  • Охорона праці (за видами економічної діяльності)
  • Вища освіта і Болонський процес
  • Теорія і практика вищої освіти в Україні
  • Моделювання діяльності фахівця
  • Дидактичні системи у вищій школі

Автор 79 наукових робіт.