Кузьмінов Сергій Васильович

доктор економічних наук наук, профессор

Профіль науковця

Науково-педагогічний стаж: 23 роки

Освіта: Дніпропетровська гірнича академія України,1994 р., "Економіка та організація у галузях гірничої промисловості та геологорозвідці", гірничий інженер-економіст; Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, 2017 р., «Філологія», спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов.

Викладає дисципліни: історія економіки та економічної думки (англійською мовою), мікроекономіка (англійською мовою), макроекономіка (англійською мовою), міжнародні стратегії економічного розвитку (англійською та українською мовами), основи економічної науки (англійською мовою), політична економія. Викладає студентам бакалаврату, магістратури, школи бізнесу.

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів – неоінституціональна теорія та мікроекономічні аспекти поведінки ринкових суб’єктів. Має більше 70 публікацій, з них 64 наукові (у т.ч. 4 монографії). Серед найбільш значущих:

1. Кузьмінов С.В. Суб’єктні оцінки як неринковий фактор ринкової координації: монографія / С.В. Кузьмінов. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011. – 264 с.

2. Задоя А.О., Кузьмінов С.В. та ін. Міжнародні стратегії економічного розвитку. – Київ: Знання, 2007. (з грифом МОН України).

3. Kuzminov S.V. Apology as a necessary component of economics / S.V. Kuzminov // Visnyk of Volyn Institute for  economics and management. – 2014. – N9. - P.90-96.

Участь у наукових конференціях (останні 3 роки) – 6.

Підвищення кваліфікації:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Економічна теорія та історія економічної думки» (диплом ДД№002207 від 4.07.2013)

2. Отримання вченого звання професора кафедри міжнародної економіки та економічної теорії (атестат 12ПР№01108 від 15.12.2015)