Повідомлення від Вченої ради Університету

27 червня 2017 р.

27 червня 2017 р. відбулось Розширене засідання вченої ради Університету імені Альфреда Нобеля, на якому розглядалися такі питання:

ПИТАННЯ 1. Про кадрові вимоги в Університеті імені Альфреда Нобеля та найважливіші завдання щодо забезпечення присутності наукового доробка вчених університету на сучасних онлайн платформах.

Доповідають: проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н., доц. Глуха Г.Я., проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н., проф. Кузьмінов C.В., проректор з міжнародної, освітньої та наукової діяльності, д.е.н., проф. Момот В.Є.

ПИТАННЯ 2.  Звіт про роботу Філії «Кременчуцький інститут ВНЗ «Університету імені Альфреда Нобеля» у 2016/2017  навчальному році та завдання з її розвитку

Доповідає: директор Філії «Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», доц. Сокуренко П.І.

ПИТАННЯ 3. Про зміни у структурі Філії «Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

Доповідає: директор Філії «Кременчуцький інститут «Університет імені Альфреда Нобеля», доц. Сокуренко П.І.

ПИТАННЯ 4.  Про стан та результати роботи над комплексними науково-дослідними темами, що мають державну реєстрацію.

Доповідають: проректор НПР, організації та розвитку наукового процесу та міжнародної діяльності д.е.н., проф. Кузьмінов С.В., завідувач кафедри права д.ю.н., проф. Пушкіна О.В., завідувач кафедри економiки та моделювання бізнес-процесів д.е.н., проф. Паршина О.А.

ПИТАННЯ 5. Звіт про роботу завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Павлової В.А. у зв’язку з завершенням терміну контракту та обранням на новий термін

Доповідає: зав. кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, д.е.н., проф. Павлова В.А.

ПИТАННЯ 6. Звіт про роботу завідувача кафедри педагогіки та психології Волкової Н.П. у зв’язку з завершенням терміну контракту та обранням на новий термін

Доповідає: зав. кафедри педагогіки та психології, д.пед.н., проф. Волкова Н.П.

ПИТАННЯ 7. Затвердження процедури моніторингу навчального навантаження здобувачів вищої освіти в Університеті імені Альфреда Нобеля

Доповідає: начальник департаменту дидактики, к.е.н., доц. Шкура І.С.

ПИТАННЯ 8. Про рекомендації щодо можливості читання лекцій викладачами кафедр.

Доповідаютьзавідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії, д.е.н., проф. Задоя А.О.,завідувач кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки, д.пед.н., проф. Кожушко С.П.

ПИТАННЯ 9. Затвердження Положення про інститут тьюторів в Університеті імені Альфреда Нобеля

Доповідає: начальник департаменту дидактики, к.е.н., доц. Шкура І.С.

ПИТАННЯ 10. Затвердження Положень: “Положення про відділ міжнародної освітньої та наукової діяльності”, “Положення про бухгалтерію

Доповідають: проректор з міжнародної, освітньої та наукової діяльності, д.е.н., проф., Момот В.Є., головний бухгалтер Безкоморна О.О.

ПИТАННЯ 11. Про переведення докторанта на другий рік навчання

Доповідає: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н., проф. Кузьмінов C.В.

ПИТАННЯ 12. Про рекомендацію до друку наукових та навчально-методичних видань

Доповідає: секретар Вченої ради, д.пед.н., проф., Кожушко С.П.

ПИТАННЯ 13. Про дистанційне складання атестаційного екзамену з теорії та практики перекладу англійської мови на здобуття освітнього ступеню бакалавра філології

Доповідає: завідувач кафедри англійської філології та перекладу, к.пед.н., доц. Зінукова Н.В.

ПИТАННЯ 14. Про створення в університеті Департаменту англомовних програм

Доповідає: проректор з міжнародної, освітньої та наукової діяльності, д.е.н., проф. Момот В.Є.

ПИТАННЯ 15. Затвердження кандидатур на призначення іменних стипендій Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна»

Доповідає: проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н., доц. Глуха Г.Я.

ПИТАННЯ 16. Розгляд атестаційних справ

Доповідає: секретар Вченої ради, д.пед.н., проф., Кожушко С.П.

21 квітня 2017 р.

21 квітня 2017 р. відбулось засідання вченої ради Університету імені Альфреда Нобеля, на якому розглядалися такі питання:

ПИТАННЯ 1. Про стан та перспективи співпраці із закордонними університетами у рамках програм подвійних дипломів

Доповідає: проректор з міжнародної, наукової та освітньої діяльності, д.е.н., проф. Момот В.Є.

ПИТАННЯ 2. Про запровадження інтегрованих навчальних програм та паралельного навчання за двома спеціальностями

Доповідає: начальник департаменту дидактики, к.е.н., доц. Шкура І.С.

ПИТАННЯ 3. Про перейменування структурного підрозділу

Доповідає: проректор з міжнародної, наукової та освітньої діяльності, д.е.н., проф. Момот В.Є.

ПИТАННЯ 4. Про перейменування кафедри політології, соціології та гуманітарних наук

Доповідає: завідувач кафедри політології, соціології та гуманітарних наук  д.політ.н., професор Щедрова Г.П.

ПИТАННЯ 5. Про створення кафедри початкової освіти, фізичної культури та реабілітації

Доповідає: д.пед.н., проф. Сапожников С.В.

ПИТАННЯ 6. Про затвердження освітніх програм, які пройшли процедуру перегляду

Доповідає: проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н., доц., Глуха Г.Я.

ПИТАННЯ 7. Про затвердження нових освітніх програм

Доповідає:проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н., доц., Глуха Г.Я.

ПИТАННЯ 8. Затвердження Кодексу корпоративної поведінки в Університеті ім. А.Нобеля

Доповідає:проректор з міжнародної, наукової та освітньої діяльності, д.е.н., проф. Момот В.Є.

ПИТАННЯ 9. Затвердження Положень: «Про  Центр європейських проектів», «Про  Центр міжнародної освіти», «Про бібліотеку», «Про офіційний веб-сайт Університету імені Альфреда Нобеля», «Про  Центр адміністрації сайтів»

Доповідають: керівник Центру європейських проектів,к.філол.н., доц. Іщенко Т.В., директор Центра міжнародної освіти Трубнікова Ю.О., директор бібліотеки Чергінець С.В., начальник центру адміністрації сайтів Твердохліб А.І.

ПИТАННЯ 10. Про призначення наукових керівників.

Доповідає: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльностіКузьмінов C.В.

ПИТАННЯ 11. Про затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів

Доповідає: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н., проф. Кузьмінов C.В.

ПИТАННЯ 12. Про рекомендацію до друку навчально-методичних видань

Доповідає: завідувач кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки секретар Вченої ради, д пед.н., проф. Кожушко С.П.

 

23 лютого 2017 р.

23 лютого 2017 р. відбулось засідання вченої ради Університету імені Альфреда Нобеля, на якому розглядалися такі питання:

ПИТАННЯ 1. "Про підсумки захисту кваліфікаційних робіт магістрів та завдання з удосконалення атестації випускників. Академічна доброчесність."

Доповідала: проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н., доц. Глуха Г.Я. та голови ЕК

ПИТАННЯ 2. Звіт Президента Університету про діяльність вишу у 2016 році.

Доповідав: Президент Університету імені Альфреда Нобеля, д.е.н., проф. Холод Б.І.

ПИТАННЯ 3. Про підсумки наукової діяльності університету у 2016 р. та завдання по її активізації в рамках реалізації Стратегії університету.

Доповідав: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н., проф. Кузьмінов C.В.

ПИТАННЯ 4. Звіт про виконання комплексної науково-дослідні теми: «Модернізація професійно-педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового освітнього простору» (державний реєстраційний номер 0112U002287).

Доповідала: завідувач кафедри педагогіки та психології, д.пед.н., проф. Волкова Н.П.

ПИТАННЯ 5.  Про призначення наукового керівника.

Доповідав: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н., проф. Кузьмінов C.В.

ПИТАННЯ 6. Про затвердження теми докторської дисертації докторанта.

Доповідав: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н., проф. Кузьмінов C.В.

ПИТАННЯ 7. Про результати дослідження  стану корпоративної культури в Університеті.

Доповідав: проректор з міжнародної, наукової та освітньої діяльності, д.е.н., проф. Момот В.Є.

ПИТАННЯ 8. Внесення змін до Положення «Про організацію освітнього процесу»

Доповідала: начальник департаменту дидактики, к.е.н., доц. Шкура І.С.

ПИТАННЯ 9. Затвердження Положень:

  • «Про Комісію з трансферу в Університеті імені Альфреда Нобеля»;

Доповідала: начальник департаменту дидактики, к.е.н., доц. Шкура І.С.

  • «Про юридичний відділ Вищого навчального закладу  «Університет імені Альфреда Нобеля».

Доповідала:  юрисконсульт юридичного відділу Смоголь Ю.Ю.

  • «Про  забезпечення захисту  інформації, що становить комерційну таємницю та  конфіденційну інформацію Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля»;

Доповідав: проректор з організації та розвитку науково-інноваційного процесу, заступник голови вченої ради, к.т.н., доц. Холод С.Б.

29 грудня 2016 р.

29  грудня 2016 р. відбулося  засідання вченої рад Університету імені Альфреда Нобеля, на якому розглядалися такі питання:

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ПИТАННЯ 1. Про стратегію Університету у сфері міжнародної та наукової діяльності до 2020 року

Доповідає:проректор з наукової та міжнародної діяльності, д.е.н., проф.Момот В.Є.

ПИТАННЯ 2. Про створення в університеті Ради молодих вчених та завдання її  діяльності

Доповідає: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н., професор Кузьмінов С.В.

ПИТАННЯ 3. Звіт про роботу спеціалізованих вчених  за 2016 рік рад, що працюють в університеті

Доповідає: заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 08.120.01) Павлова В.А.

Доповідає: вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 08.120.02. Кожушко С.П.

ПИТАННЯ 4.  Про  затвердження тем кандидатських дисертацій.

Доповідає: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н., професор Кузьмінов С.В.

ПИТАННЯ 5. Про переведення на другий рік перебування в докторантурі.

Доповідає: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н., професор Кузьмінов С.В.

ПИТАННЯ 6. Про прикріплення здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії.

Доповідає: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н., професор Кузьмінов С.В.

ПИТАННЯ 7. Про відрахування аспіранта.

Доповідає: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н., професор Кузьмінов С.В.

ПИТАННЯ 8.  Про уточнення теми докторської дисертації докторанта.

Доповідає: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н., професор Кузьмінов С.В.

ПИТАННЯ 9.  Про затвердження Правил прийому до ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» у 2017 році

Доповідає: проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н., доц., Глуха Г.Я.

ПИТАННЯ 10. Затвердження Положення про  Наглядову раду ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля».

Доповідає: проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н., доц., Глуха Г.Я.

ПИТАННЯ 11. Затвердження нового положення про філію «Кременчуцький інститут вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля»

Доповідає: проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н., доц., Глуха Г.Я.

ПИТАННЯ 12.  Про затвердження спеціалізації «Реклама і бізнес комунікації» спеціальності 075 Маркетинг бакалаврського рівня вищої освіти

Доповідає: завідувач кафедри міжнародного маркетингу, д.е.н., проф. Тараненко І.В.

ПИТАННЯ 13.  Про рекомендацію до друку наукового видання.

Доповідає: вчений секретар, д.пед.н., професор Кожушко С.П.

ПИТАННЯ 14. Про затвердження плану роботи вченої ради на  2017 р.

Доповідає: вчений секретар, д.пед.н., проф. Кожушко С.П.

24  листопада 2016 р.

24 листопада 2016 р. відбулося  засідання вченої ради Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, на якому розглядалися такі питання:

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ПИТАННЯ 1. Про затвердження Статуту ПВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

Доповідач: Президент Університету ДУАН, д.е.н., проф., Холод Б.І.

ПИТАННЯ 2. Про затвердження Положення про студентський ректорат.

Доповідач: проректор із забезпечення якості вищої освіти, д.е.н., доц.,Глуха Г.Я.

ПИТАННЯ 3. Про внесення змін до Положення «Про організацію освітнього процесу» 

Доповідач: проректор із забезпечення якості вищої освіти ДУАН, д.е.н., доцент Глуха Г.Я.

ПИТАННЯ 4. Про внесення змін до Положення «Про організацію освітнього процесу» 

Доповідач: начальник департаменту дидактики, к.е.н., доц., Шкура І.С.

30 серпня 2016 р.

30 серпня 2016 р. відбулося Розширене засідання вченої ради Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, на якому розглядалися такі питання:

1. Про ключові завдання на 2016/2017 навчальний рік по реалізації стратегії розвитку університету до 2030 року

Доповідач: президент університету Б.І. Холод

2. Про перейменування кафедр університету.

Доповідач: радник Президента університету з наукової та міжнародної діяльності, голова вченої ради, д.е.н., професор Задоя А.О

3. Про надання стипендій вченої ради студентам ДУАН.

Доповідач: проректор із забезпечення якості вищої освіти ДУАН, д.е.н., доцент Глуха Г.Я.

4. Про переведення на третій рік перебування в докторантурі.

Доповідач: проректор за науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н., професор Кузьмінов С.В.

30 червня 2016

30 червня 2016 року відбулося чергове засідання вченої ради Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, на якому розглядалися такі питання:

ПИТАННЯ 1.   Про стратегію розвитку університету до 2030 року та на перспективу.

Доповідач: начальник центру управління якістю, д.ф.-м.н., професор Вакарчук С.Б.

ПИТАННЯ 2.   Звіт про роботу Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля у 2015/2016 навчальному році та завдання з їх розвитку.

Доповідач:    директор Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, доц. Сокуренко П.І.

ПИТАННЯ 3.   Про зміни у структурі Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Доповідач:    директор Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля доц. Сокуренко П.І.

ПИТАННЯ 4.   Підсумки дипломування та роботи деків у 2015/2016 н.р.

Доповідач: начальнику департаменту дидактики, к.е.н., доц., Шкура І.С.

ПИТАННЯ 5.Про затвердження зразків дипломів про вищу освіту.

Доповідач: проректор із забезпечення якості вищої освіти ДУАН, д.е.н., доцент Глуха Г.Я.

ПИТАННЯ 6. Про планування навчального навантаження професорсько-викладацького складу на 2016/17 н.р

Доповідач: проректор із забезпечення якості вищої освіти ДУАН, д.е.н., доцент Глуха Г.Я.

ПИТАННЯ 7. Звіти завідувачів кафедр у зв’язку з закінченням терміну контрактів  та переобранням на посаді

Доповідач:  завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, д.е.н., проф. Задоя А.О.

Доповідач: завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов, д.пед.н., професор Тарнопольський О.Б.

ПИТАННЯ 8. Про переобрання на посади завідувачів  кафедр.

Доповідач: проректор із забезпечення якості вищої освіти ДУАН, д.е.н., доцент Глуха Г.Я.

ПИТАННЯ 9. Про затвердження рамкової угоди про співпрацю між Лодзинським університетом, Польща та Дніпропетровським університетом імені Альфреда Нобеля

Доповідач:       завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, д.е.н., проф. Кузнецова С.А.

ПИТАННЯ 10. Про затвердження змін до Правил прийому до ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» у 2016 році

Доповідач:    відповідальний секретар приймальної комісії к.е.н., доц. Кузьменко О.В.

ПИТАННЯ 11. Про зарахування до докторантури.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності Кузьмінов С. В.

ПИТАННЯ 12.Про переведення на другий рік перебування в докторантурі.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності Кузьмінов C.В.

26 травня 2016 р.

26 травня 2016 року відбулося розширене засідання вченої ради Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, на якому розглядалися такі питання:

ПИТАННЯ 1. Стратегічні завдання університету щодо кадрового забезпечення надання якісних освітніх послуг.

Доповідач:перший проректор, голова вченої ради, д.е.н., професор Задоя А.О

ПИТАННЯ 2. Про затвердження Положення “Про організацію освітнього процесу”

Доповідач: проректор із забезпечення якості вищої освіти ДУАН, д.е.н., доцент Глуха Г.Я.

ПИТАННЯ 3. Про затвердження Положення Про центр європейських проектів

Доповідач: проректор із забезпечення якості вищої освіти Глуха Г.Я.

ПИТАННЯ 4. Звіти завідувачів кафедру у зв’язку з закінченням терміну контрактів.

Доповідачі: завідувачі кафедр

ПИТАННЯ 5. Затвердження плану роботи вченої ради на друге півріччя 2016 року.

Доповідач: вчений секретар, д.пед.н., професор Кожушко С.П.

ПИТАННЯ 6. Про затвердження Положення про раду молодих вчених Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Доповідач: перший проректор, голова вченої ради, д.е.н., професор Задоя А.О

21 квітня 2016

21 квітня 2016 року відбулося чергове засідання вченої ради Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, на якому розглядалися такі питання:

ПИТАННЯ 1. Про обрання до складу вченої ради Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля представників організацій роботодавців Дніпропетровщини.

Доповідач: Президент Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Холод Б.І.

ПИТАННЯ 2. Про обрання Голови вченої ради Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Доповідач: Президент Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля Холод Б.І.

ПИТАННЯ 3. Про затвердження нових Освітніх програм.

Доповідач: проректор із забезпечення якості вищої освіти Глуха Г.Я.

ПИТАННЯ 4. Про рекомендацію до друку наукових видань

Доповідач: вчений секретар Кожушко С.П.

ПИТАННЯ 5. Про відрахування аспіранта.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності Кузьмінов С. В.

Р І З Н Е

24 лютого 2016

24 лютого 2016року відбулося чергове засідання вченої ради Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, на якому розглядалися такі питання:

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ПИТАННЯ 1. Підписання Меморандуму про партнерство і співробітництво між Державним підприємством «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» та  Приватним вищим навчальним закладом «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»

ПИТАННЯ 2. Про затвердження Положень:

  • «Положення про департамент дидактики»

Доповідач: начальник департаменту дидактики к.е.н., доц. Шкура І.С.

  • «Положення про апеляційну комісію ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії к.е.н., доц. Кузьменко О.В.

ПИТАННЯ 3. Про затвердження переліку освітніх ступенів та спеціальностей за якими оголошується прийом на навчання до ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» у 2016 році

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії к.е.н., доц. Кузьменко О.В.

ПИТАННЯ 4. Про рекомендацію до друку наукових видань.
Доповідач: вчений секретар Кожушко С.П.

12 лютого 2016

12 лютого 2016року відбулося чергове засідання вченої ради Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, на якому розглядалися такі питання:

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ПИТАННЯ 1.  Розгляд та затвердження Положень:

  • Положення про затвердження Угоди “Організація програм подвійних та спільних дипломів Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля та Вищої школи менеджменту охорони праці в Катовіцах (Польша)” ;

Доповідали: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, д.е.н., проф. Кузьмінов С.В. та завідувач кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики д.е.н., проф. Момот В.Є.

  •  «Положення про групи зі змісту та якості освіти»

Доповідач: проректор із забезпечення якості вищої освіти ДУАН д.е.н., доц. Глуха Г.Я.

ПИТАННЯ 2. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів.
Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності Кузьмінов С.В.

ПИТАННЯ 3. Затвердження тем докторських дисертацій докторантів.
Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності Кузьмінов С. В.

ПИТАННЯ 4. Про рекомендацію до друку наукових видань
Доповідач: вчений секретар Кожушко С.П.

10 грудня 2015

Розширене засідання вченої ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ПИТАННЯ 1. Концепція впровадження бізнес-орієнтованої системи освіти у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля

Доповідач: проректор із забезпечення якості  вищої освіти ДУАН д.е.н., доц. Глуха Г.Я.

ПИТАННЯ 2. Про затвердження Правил прийому до ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» у 2016 році

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії к.е.н. Кузьменко О.В.

ПИТАННЯ 3. Про затвердження Положення про приймальну комісію ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля».

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Кузьменко О.В.

ПИТАННЯ 4. Про зарахування до докторантури.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльностіКузьмінов С. В

ПИТАННЯ 5. Про затвердження теми докторської дисертації

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльностіКузьмінов С.В.

ПИТАННЯ 6. Про рекомендацію до друку наукових та навчально-методичних видань.

Доповідач: вчений секретар Кожушко С.П.

ПИТАННЯ 7. Про перейменування кафедри.

Доповідач: завідувач кафедри товарознавства і торговельного підприємництва Павлова В.А.

ПИТАННЯ 8. Розгляд атестаційних справ.

Доповідач: вчений секретар Кожушко С.П.

Р і з н е

8 жовтня 2015

8 жовтня 2015 року відбулося чергове засідання вченої ради Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, на якому розглядалися такі питання:

ПИТАННЯ 1.  Розгляд та затвердження Положень:

  • Положення про вищий колегіальний орган самоврядування;
  • Положення про вчену раду Університету.

Доповідач: вчений секретар Кожушко С.П.

ПИТАННЯ 2.  Про атестацію аспірантів.

Доповідач:   проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності Кузьмінов С.В.

ПИТАННЯ 3. Про надання академічної відпустки.

Доповідач:  проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності Кузьмінов C.В.

ПИТАННЯ 4. Про відрахування аспіранта.

Доповідачі: проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності Кузьмінов C.В.

ПИТАННЯ 5. Про призначення наукових керівників аспірантів.

Доповідач:   проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності Кузьмінов C.В.

ПИТАННЯ 6.   Про зарахування до докторантури.

Доповідач:   проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності Кузьмінов C.В.

ПИТАННЯ 7. Розгляд атестаційних справ

Доповідач: вчений секретар Кожушко С.П.

30 червня 2015 року

30 червня 2015 року відбулося чергове засідання вченої ради Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, на якому розглядалися такі питання:

Питання 1.   Заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.
Доповідач:     радник Президента університета з наукової та міжнародної діяльності д.е.н., проф. Задоя А.О.
Питання 2.   Звіт про роботу Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля у 2014/2015 навчальному році та завдання з його розвитку.
Доповідач:     директор КІ ДУАН, доц. Сокуренко П.І.
Питання 3.   Звіт про роботу Ренійського інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля у 2014/2015 н.р. та завершення його діяльності з вересня 2015 року.
Доповідач:     проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом, доц. Глуха Г.Я.
Питання 4.   Підсумки дипломування та роботи ДЕКів у 2014/2015 н.р.
Доповідачі:     начальник навчально-методичного центру доц. Орлова В.М., завідувачі кафедр.
Питання 5.   Про результат роботи над комплексною науково-дослідною темою, що має державну реєстрацію.
Доповідач:     керівник теми НДР директор Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, доц. Сокуренко П.І.
Питання 6.   Про зміни у структурі Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.
Доповідач:     Президент ДУАН д.е.н., проф. Холод Б.І.
Питання 7   Про перейменування кафедри.
Доповідач:     завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., доц. Тараненко І.В.
Питання 8.   Про зміни у структурі Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.
Доповідач:     директор Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля доц. Сокуренко П.І.
Питання 9.   Про подовження перебування в докторантурі.
Доповідач:     проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, доц. Кузьмінов C.В.
Питання 10.   Про зарахування до докторантури.
Доповідач:     проректор з науково-педагогічної роботи, організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності, доц. Кузьмінов C.В.
Питання 11.&nbs

Повідомлення від Вченої ради Університету