Науково-дослідна робота Університету Альфреда Нобеля за 2014 рік

Серед концептуальних завдань НДР, які реалізовувалися у 2014 році необхідно відмітити: підготовка до патентування та отримання інших охоронних документів, інноваційних проектів тощо; підготовка кожною кафедрою щонайменш одного підручника (навчального посібника) з профільних дисциплін України та однієї монографії за результатами наукових досліджень працівників кафедри; реєстрацію фахових видань університету в міжнародній науково-метричній базі даних Sci Verse Scopus; розробка комерційних пропозицій щодо наукових досліджень та проектів для установ і організацій придніпровського регіону; розширення міжнародних наукових контактів за рахунок проведення спільних досліджень, міжнародних наукових заходів, публікацій, в тому числі, індексування наукових робіт в міжнародних базах даних;активізація підготовки та захисту дисертаційних досліджень викладачами.

Щодо виконання даних завдань необхідно відмітити значні досягнення університету, а саме:

 1. Зберігається тенденція до зростання кількості отриманих охоронних документів, яких у 2014 р. було 25: 3 деклараційні патенти, 22 свідоцтва про реєстрацію авторських прав.
 2. Протягом 2014 р. план по підготовці та захисту дисертацій був виконаний на 82%: захищено 3 докторських та 5 кандидатських дисертацій, подано до захисту 2 докторських та 5 кандидатських дисертацій. В спеціалізованій вченій раді університету було захищено 10 кандидатських дисертацій, з яких 1 робота аспіранта і 3 роботи співробітників університету.
 3. У 2014 р. до аспірантури та докторантури університету було зараховано 15 аспірантів, 4 здобувачі, 1 докторант за економічними та педагогічними спеціальностями, що є найбільшим показником за останні 3 роки. Продовжує роботу Клуб аспірантів.
 4. Протягом роботи аспірантури з спеціальності 13.00.04 було достроково захищено 7 кандидатських дисертацій, що дозволило у грудні 2014 року відкрити єдину на Дніпропетровщині докторантуру з даної спеціальності у нашому університеті.
 5. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Психологія і педагогіка» став фаховим науковим виданням, де публікуються результати наукових досліджень з педагогічних наук.
 6. Подано до реєстрації у міжнародній науко метричній базі Scopus журнал «Академічний огляд», готуються до подання інші видання університету.
 7. Успішно завершилась робота над 4 комплексними науково-дослідними темами, в рамках яких було захищено 3 докторських та більше 10 кандидатських дисертацій. Підготовлено відповідні звіти до УкрІнтеі та пропозиції щодо нових тем.
 8. Залишається високим рівень публікаційної активності викладачів: монографії – 26, підручники та навчальні посібники – 43, з яких 10 з грифом МОН, статті у зарубіжних наукових виданнях – 80.
 9. Студентська наука продовжує розвиватись. Так, переможцями наукових конкурсів різних рівнів стали 50 студентів, з яких 2 переможця Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт; 2 переможця Всеукраїнської олімпіади з дисциплін; 2 переможця Всесвітньої студентської Інтернет-олімпіади з економіки; 1 переможець міжнародного конкурсу «Поетичний переклад французької поезії рідною мовою»; 1 переможець ІІІ Всеукраїнського конкурсу студентських проектів економічних реформ; 5 призерів міського конкурсу «Інтелект-Творчість-Успіх».
 10. Заслуговує на увагу і впровадження результатів дипломних робіт студентів на деяких випускових кафедрах. Так, магістри та спеціалісти випускових кафедр університету отримали 125 довідок та актів про впровадження розроблених в їх дипломних роботах рекомендацій та пропозицій стосовно покращення діяльності підприємств.
 11. Публікаційна активність студентів також знаходиться на високому рівні. Публікація тез доповідей за результатми виконання курсових та дипломних робіт ввійшла у нормальну практику роботи студентів. У 2014 р. збільшилась кількість публікацій у закордонних виданнях матеріалів конференцій (104 публікації проти 41 у 2013 р.)), зросла кількість фахових статей – 34 (проти 20 у 2013 р.)
 12. Традиційно увагу науковців та студентів привертає Нобелівський економічний конгрес та Всесвітня Інтернте-олімпіада з економіки, Дні науки університету. У 2014 р. географія учасників даних наукових заходів розширилась і склала 20 країн світу.
 13. Наприкінці 2014 р. на засіданні Громадської ради було презентовано напрями співробітництва кафедр університету з бізнес-структурами, досягнуто домовленості з Дніпропетровським клубом підприємців щодо щомісячної презентації наукових пропозицій кафедрами університету на засіданнях клубу.
 14. Протягом 2014 р. було отримано декілька індивідуальних грантів (Плющай О.О., Дядько Є.А., Кузнецова С.А.), грант Вишеградського фонду (Магдіч А.С., Задоя А.О., Брага Д.А.).

Науково-дослідна робота Дніпропетровського університету  імені Альфреда Нобеля за 2014 рік (ЗВІТ)

Науково-дослідна робота за 2014 р. (презентація результатів )

Науково-дослідна робота кафедр Університету Альфреда Нобеля (анотації звітів) у 2014 році

 

Науково-дослідна робота Університету Альфреда Нобеля за 2014 рік