Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Освітні програми кафедри англомовної прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

 -

Тарнопольський Олег Борисович

Тарнопольський Олег Борисович

Доктор педагогічних наук, професор


Академія НАН Репозитарій

Освіта:

2005 – Посвідчення про завершення програми ім. Фулбрайта. Методика навчання іноземних мов. Portland State University, Portland, USA;

1999 – Посвідчення про завершення Програми регіонального обміну науковцями. Методика навчання іноземних мов. The University of Pennsylvania, Philadelphia (США);

1995 – Посвідчення про завершення програми ім. Фулбрайта. Методика навчання іноземних мов. State University of New York at Buffalo (США);

1992 – Професор кафедри іноземних мов. Вчене звання присвоєно на основі рішення вченої ради Дніпровського державного технічного університету залізничного транспорту;

1992 – Доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02. Методика навчання іноземних мов. Московський державний університет, Москва, Росія;

1981 – Доцент кафедри іноземних мов. Вчене звання присвоєно на основі рішення вченої ради Дніпровського державного технічного університету залізничного транспорту;

1979 – Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02. Методика навчання іноземних мов. Московський державний педагогічний інститут іноземних мов, Москва, Росія;

1972 – Диплом з відзнакою. Філолог, викладач англійської мови та літератури. Дніпровський державний університет, Дніпро, Україна.

Участь у професійних товариствах:

Червень 2010 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (7 тез) на щорічній Конференції TESOL 2011 p.;

Червень 2009 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (7 тез) на щорічній Конференції TESOL 2010 p.;

Травень 2009 р. – Організатор Третьої Міжнародної конференції “Teaching General and Business English in Eastern Europe: Why and How?” в Університеті імені Альфреда Нобеля;

Грудень 2008- теперішній час – Член редколегії The Reading Matrix Journal (США);

Грудень 2008- теперішній час – Член редколегії APAMALL Journal (Азіатсько-тихоокеанський регіон, Тайвань);

Червень 2008 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (7 тез) на щорічній Конференції TESOL 2009 p.;

Червень 2007 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (29 тез) на щорічній Конференції TESOL 2008 p.;

Травень 2006 р. – Організатор Другої Міжнародної конференції “Teaching Business English in Eastern Europe: Why and How?”у Ялтинському університеті менеджменту (Ялта, Україна);

2006- теперішній час – Член спеціалізованої вченої ради К 41.053.04 Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського;

Травень 2004 р. – Організатор Міжнародної конференції “Teaching Business English in Eastern Europe: Why and How?” в Університеті імені Альфреда Нобеля;

Червень 2003 р. – Рецензент пропозицій щодо представлення доповідей на Interest Section English as a Foreign Language (29 тез) на щорічній Конференції TESOL 2004 “Soaring Far, Catching Dreams”, 31 березня-3 квітня 2004 р. у Лонг Біч, Каліфорнія, США;

2003-2006 – Редактор “Business Issues”, вісника Business English Special Interest Group/IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language), член Комітету Business English Special Interest Group – Велика Британія;

2003- теперішній час – Член редколегії Вісника Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна „Проблеми перекладознавства, комунікативної та когнітивної лінгвістики”;

2003- теперішній час – Член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті;

2000-2008 – Почесний член Консультативної Ради Міжнародного Біографічного Центру - Велика Британія;

2003 – Редактор-консультант „The Contemporary Who’s Who” – видання Американського Біографічного Інституту (США);

2002 – Організатор Міжнародної (українсько-американської) конференції „Інноваційні підходи до викладання іноземних мов та культур у новому тисячолітті” в Університеті імені Альфреда Нобеляж

2000-2008 – Член Дослідницької Ради Консультантів Американського Біографічного Інституту (США);

1998-2006 – Член AEDEAN (Asociacion Española de Estudios Anglo-Norteamericanos) – Іспанія;

1997- теперішній час – Член редколегії журналу „Іноземні мови”;

1997- теперішній час – Член IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) - Велика Британія;

1994-2006 – Член ESSE (European Society for Studies of English);

1994- теперішній час – Член TESOL (США).

Тарнопольський Олег Борисович

Завідувач кафедри «Англомовної прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов»,
професор, доктор педагогічних наук

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітній ступінь “БАКАЛАВР”

Філологія (Прикладна лінгвістика)
спеціальність 035 Філологія

Освітній ступінь “МАГІСТР”

Філологія (Прикладна лінгвістика)
спеціальність 035 Філологія

Навчання за міжнародними стандартами:

Переваги програм кафедри англомовної прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ ЯК ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ТАК І ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

ПРЕСТИЖНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ФІЛОЛОГІЯ. ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА"

Фахівець з прикладної лінгвістики потрібен сьогодні у різних галузях: від розробки новітніх комп’ютерних програм до реклами і РR. Кваліфікація «лінгвіст» (за професійним спрямуванням «Прикладна лінгвістика») дозволяє займатися практичною роботою в галузі комп’ютерної лінгвістики (автоматичний переклад, створення корпусів текстів і пошукових систем, лінгвістичне забезпечення (soft) і т.п.).

Прикладний лінгвіст - одна з найбільш затребуваних професій у сучасному світі активізації ділових та економічних відносин.

Особливо важливою характеристикою є професійне володіння іноземними мовами та вміння їх використовування у розробці комп'ютерних програм.

Диплом прикладного лінгвіста надає найкращі перспективи в умовах гострої конкуренції на ринку праці. Наші випускники постійно користуються високим попитом з боку роботодавців та мають 100% працевлаштування за фахом.

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» з Філології (Прикладна лінгвістика)

ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ ЯК ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ТАК І ІНФОРМАЦІЙНО-КОМПЬЮТЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

ПРЕСТИЖНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ФІЛОЛОГІЯ. ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА"

Фахівець з прикладної лінгвістики потрібен сьогодні у різних галузях:

від розробки новітніх комп’ютерних програм до реклами і РR. Кваліфікація «лінгвіст» (за професійним спрямуванням «Прикладна лінгвістика») дозволяє займатися практичною роботою в галузі комп’ютерної лінгвістики (автоматичний переклад, створення корпусів текстів і пошукових систем, лінгвістичне забезпечення (soft) і т.п.).

Прикладний лінгвіст - одна з найбільш затребуваних професій у сучасному світі активізації ділових та економічних відносин. Особливо важливою характеристикою є професійне володіння іноземними мовами та вміння їх використовування у розробці комп'ютерних програм. Диплом прикладного лінгвіста надає найкращі перспективи в умовах гострої конкуренції на ринку праці. Наші випускники постійно користуються високим попитом з боку роботодавців та мають 100% працевлаштування за фахом.

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія (Прикладна лінгвістика) (англійська)

Ступінь "Бакалавр": термін навчання 4 роки (денна форми)

Документ про закінчення: Диплом бакалавра з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)

Місія освітньої програми "Бакалавр з прикладної лінгвістики" - підготовка кадрів, які вільно володіють 2-3 іноземними мовами (перш за все англійською) та використовують ці мови у розробці комп'ютерних програм з навчання іноземних мов та для інших цілей міжнародного співробітництва та спілкування. Це забезпечує конкурентоспроможність на ринку праці як в Україні, так і закордоном.

Освітня програма реалізується кафедрою прикладної лінгвістики та методики викладання іноземних мов

освітньо-професійна програма (чинна)
освітньо-професійна програма (проєкт)

Завідувач кафедри

доктор педагогічних наук, професор

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ

Багатостороння підготовка фахівців-філологів за професійним спрямуванням «Прикладна лінгвістика» реалізується за трьома циклами дисциплін:

 • гуманітарні та соціально-економічні дисципліни;
 • фундаментальні професійно-орієнтовані дисципліни;
 • професійно-орієнтовані вибіркові дисципліни, які у свою чергу складаються з циклу дисциплін вибору вищого навчального закладу та циклу дисциплін вільного вибору студента.

Основні дисципліни, які вивчаються

 • Практичний курс основної іноземної мови
 • Практичний курс другої іноземної мови
 • Практика письмового перекладу
 • Регулярні вирази та теорія ймовірностей для лінгвістів
 • Вступ до соціо та психолінгвістики
 • Математична лінгвістика
 • Основи програмування
 • Вступ до мовознавства
 • Основи прикладної лінгвістики
 • Інформаційні технології в лінгвістичних дослідженнях
 • Стилістика тексту
 • Основи структурної лінгвістики та лінгвістичне моделювання
 • Історія основної іноземної мови та порівняльна граматика
 • Лінгвостатистика
 • Мультимедійні формати даних
 • Науково-технічний переклад
 • Системи машинного перекладу
 • Лінгвістичний аналіз тексту
 • Автоматизований морфологічний аналіз
 • Автоматизований семантичний та синтаксичний аналіз

Структура освітньої програми:

Відповідає Європейській якості освіти, вимогам Болонської декларації та Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання

Освітні цілі програми та результати навчання:

Фахівець з прикладної лінгвістики отримує професійні знання та формує професійні вміння, які дозволяють вирішувати такі завдання:

 • переклад науково-технічної літератури;
 • розробка природно-мовного інтерфейсу та діалогових систем спілкування з комп’ютером;
 • створення машинних фондів природних мов;
 • розробка електронних словників та термінологічних банків даних;
 • удосконалення існуючих та створення нових систем комп’ютерного перекладу;
 • комп’ютерне реферування, анотування та індексування науково-технічної документації;
 • комп’ютерне ведення тезаурусів та баз даних інформаційно-пошукових систем;
 • контент-аналіз текстів масової комунікації;
 • розробка баз знань для експертних систем;
 • комп’ютерний дизайн текстів.

На них чекають також і такі перспективні напрями діяльності, як автоматизована обробка текстів, удосконалення систем комп’ютерного перекладу, стандартизація галузевих термінологій.

На фахівців з прикладної лінгвістики є попит у найрізноманітніших галузях: від розробки новітніх комп’ютерних програм до реклами і РR.

МИ ПРОПОНУЄМО:

 • Викладання досвідченими педагогами-науковцями, носіями англійської мови, докторами і кандидатами наук, які мають досвід роботи в провідних закордонних університетах.
 • Інноваційні методи навчання:
 • Проведення рольових та ділових ігор;
 • інтерактивне спілкування на заняттях;
 • використання інтерактивних засобів під час проведення занять;
 • case studies;
 • презентації;
 • опанування інформаційних систем і технологій в прикладній лінгвістиці шляхом використання найсучасніших програмних продуктів та авторських методик автоматичного, синтаксичного та латентно-семантичного аналізу текстів.
 • Поглиблене вивчення англійської мови, що дає можливість підготуватися до здачі міжнародних кембриджських екзаменів та тестів IELTS, FCE, CAE з отриманням визнаних у всьому світі міжнародних сертифікатів.

У розпорядженні студентів:

 • сучасні комп'ютерні, мультимедійні та лінгафонні аудиторії з доступом до Інтернет,
 • одна з найкращих в Україні бібліотек, гуртожиток.
 • Запрошуємо випускників шкіл отримати сучасну освіту європейського рівня на базі повної загальної середньої освіти (11 класів).

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

На базі повної середньої освіти (11 класів):

Для вступу подаються сертифікати ЗНО з предметів:

Українська мова та література Іноземна мова (англійська).

Історія України або Математика (на вибір)

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СЛІД ПОДАТИ ДЛЯ ВСТУПУ І ТЕРМІНИ ПОДАННЯ

ДОКУМЕНТІВ НАВЕДЕНІ НА САЙТІ у розділі умови вступу

Що потрібно для вступу на бакалаврат у 2021 році?

Документи

Документи для вступу за ступенем бакалавра

на базі повної загальної середньої освіти

 • заява;
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (з додатком);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2021 років;
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) або копія ID-паспорту (з двох сторін);
 • копія витягу та/або довідка про місце реєстрації до ID - паспорта;
 • копія довідки про ідентифікаційний код;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних;
 • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія).

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

На базі молодшого спеціаліста
(випускникам коледжів, технікумів тощо)

Бакалавр на базі молодшого спеціаліста (денна)

Бакалавр на базі молодшого спеціаліста (заочна)

Вступ на базі молодшого спеціаліста (випускникам коледжів, технікумів тощо)

Кроки вступу

1. З 01.07 Зареєструйся
на сайті ez.osvitavsim.org.ua

2. Отримай логін та
пароль до особистого електронного кабінету 

3. Обери ВНЗ, спеціальність та подай електронну заяву з 14.07 до 24.07

4. Отримай статус для
кожної поданої заяви
“Зареєстровано
в Єдиній базі”

5. Отримай статус заяви “Зареєстровано у вищому навчальному закладі” та “Допущено до конкурсу”

6. Отримай статус “Рекомендовано до зарахування”

7. Слідкуй за власним рейтингом: www.vstup.info

8. Якщо твоє місце в рейтингу Університету
ім. А. Нобеля №1 - Вітаємо! Ти навчаєшся безкоштовно!
Деталі на abit.duan.edu.ua 

9. Подай оригінали документів особисто 

10. Очікуй зміни статусу електронної заяви на “Включено до наказу”

Вітаємо!
Ти - студент!

Залишились питання? Звертайся до приймальної комісії

ЗНО

Для вступу подаються сертифікати ЗНО з предметів:

Спеціальність

Сертифікати ЗНО

Коефіцієнт

035 Філологія:

Переклад

Мова та література (англійська)

Прикладна лінгвістика

Українська мова та література

0,3

Іноземна мова (Англійська мова)

0,4

Історія України або Математика

або Біологія або Географія або

Фізика або Хімія

0,2

Навчайся в університеті безкоштовно!

Гранти, соціальні ініціативи, пільги та знижки

Щороку студенти Університету імені Альфреда Нобеля за умови відмінного навчання та активної наукової і громадської роботи одержують: Грант БО "Міжнародний благодійний фонд "Планета Альфреда Нобеля"; стипендію Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна»; стипендії вченої ради Університету; стипендії міського голови м. Дніпро; знижки на навчання до 25 % !


School Learning

Що потрібно для вступу до магістратури у 2021 році?

Документи

Документи для вступу за ступенем магістр

 • заява;
 • диплом бакалавра/спеціаліста/магістра (з додатком) з відповідного напряму/ спеціальності;
 • екзаменаційний листок з результатами ЄВІ та ЄФВВ 2020- 2021 року ( результат ЄФВВ тільки 2021 року);
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) та/або ID-картки;
 • копія витягу та/або довідки про місце проживання до ID-картки;
 • копія довідки про ідентифікаційний код;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних

Кроки вступу

image

Магістратура в Університеті імені Альфреда Нобеля в кількох фактах:

 • ❖ європейські стандарти вищої освіти;
 • ❖ термін навчання 1,5 роки;
 • ❖ перехресний вступ до магістратури (ніякої академічної різниці та додаткового іспиту);
 • ❖ є можливість навчатися за кількома освітніми програмами одночасно (на другу програму діє знижка 25%);
 • ❖ здобувачі беруть участь у міжнародних академічних обмінах (перший рік навчання);
 • ❖ для бакалаврів — подача заяв до магістратури лише в електронній формі та обов'язково складання ЄВІ (реєстрація триває до 5 червня), крім освітньої програми "Освіта/Педагогіка";
 • ❖ абітурієнти, які вже мають диплом магістра чи спеціаліста та мають намір продовжити навчання подають заяви в паперовій формі та складають всі вступні іспити на базі Університету імені Альфреда Нобеля;
 • ❖ абітурієнти з вищою освітою (диплом спеціаліста чи магістра) не складають ЄВІ та додатковий вступний іспит;
 • ❖ навчання на денній формі навчання в магістратурі є підставою для відтермінування призову до армії'
 • ❖ магістратура має прямий вплив на кар'єрні можливості;

Обирайте освітні програми магістратури та навчайтеся в Університеті імені Альфреда Нобеля!

СТУПІНЬ «МАГІСТР» з Філології (Прикладна лінгвістика)

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА – УНІКАЛЬНА ТА ПЕРСПЕКТИВНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ФІЛОЛОГІЯ (Прикладна лінгвістика)

Прикладна лінгвістика – це галузь лінгвістики, орієнтована на практичне застосування здобутків теорії мови в різних сферах людської діяльності, пов’язаних з використанням мови. Прикладна лінгвістика оперує новітніми засобами обробки інформації (комп’ютерами), суто лінгвістичними й математичними методами дослідження.

Спеціальність поєднує в собі досягнення лінгвістичної науки з IT технологіями.

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»

Спеціальність: 035 Філологія (Прикладна лінгвістика) Англійська

Ступінь «Магістр»: термін навчання 1,5 роки (денна форма)

Документ про закінчення: Диплом магістра філології

Після успішного закінчення навчання, випускники мають право працювати у якості:

 • філолога-дослідника;
 • лінгвіста;
 • наукового співробітника (методи навчання);
 • викладача англійської мови;
 • наукового співробітника (філологія, лінгвістика, переклади);
 • наукового співробітника (інформаційні технології в галузі лінгвістики).

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ

Структура освітньо-професійної програми, освітні цілі та результати навчання відповідають Європейським стандартам якості вищої освіти та вимогам Болонської декларації. Європейська якість освіти.

освітньо-професійна програма (чинна)
освітньо-професійна програма (проєкт)

Структура освітньо-професійної програми передбачає забезпечення спеціалізованої фундаментальної підготовки конкурентоздатних кадрів шляхом оволодіння методами лінгвістичних досліджень текстів та мовних матеріалів з використанням сучасних інформаційних технологій.

Метою освітньо-професійної програми є підготовка магістрів до вирішення сучасних актуальних проблем у галузі лінгвістичних досліджень текстових та мовних даних методами інформаційних технологій.

Узагальненим об’єктом діяльності магістра спеціальності «Прикладна лінгвістика» є забезпечення автоматизованої обробки (аналізу, синтезу, узагальнення тощо), збереження текстової інформації, експертизи письмових текстів іноземною та державною мовами, викладання англійської мови в навчальних та наукових закладах

МИ ПРОПОНУЄМО:

 • Викладання досвідченими педагогами-науковцями, носіями англійської мови,
 • докторами і кандидатами наук, які мають досвід роботи в провідних закордонних університетах.
 • Інноваційні методи навчання:
 • проведення рольових та ділових ігор;
 • інтерактивне спілкування на заняттях;
 • використання інтерактивних засобів під час проведення занять;
 • case studies;
 • презентації;
 • опанування інформаційних систем і технологій в прикладній лінгвістиці шляхом використання найсучасніших програмних продуктів та авторських методик автоматичного, синтаксичного та латентно-семантичного аналізу текстів.
 • Можливість підготуватися та здати міжнародні іспити з англійської мови FCE, CAE та міжнародні тести для викладачів англійської мови, як іноземної ТКТ за бажанням здобувачів.
 • Можливість мати активну наукову позицію та брати участь у щорічних міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Запрошуємо ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (бакалаври, спеціалісти, магістри), які бажають отримати якісну освіту, що відповідає міжнародним стандартам та ДИПЛОМ МАГІСТРА ФІЛОЛОГІЇ (ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА) за

нормативною програмою 1 рік 5 місяців.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

Вступні випробування за фахом:

 • Фахове вступне випробування
 • Іноземна мова (англійська) (у формі Єдиного вступного випробування (ЄВІ)).

Програми вступних випробувань розміщені на веб-сайті університету.

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА – ЦЕ НЕЗМІННО ВИСОКА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ ТА ВПЕВНЕНІСТЬ В МОЖЛИВОСТЯХ МАЙБУТНЬОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ!

Маєте питання?

Зв'яжіться з нами

Консультації надаються на кафедрі англомовної прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

за адресою: м. Дніпро, Січеславська Набережна (Наб. Леніна), 18, к. 2507.

За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання запрошуємо звертатись:

Завідувач кафедри

професор Тарнопольський Олег Борисович

Заступник завідувача

доцент Кабанова Марина Романівна

Тел. (056) 778-56-66

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЧЕКАЄМО НА ВАС!

Наша адреса:

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 18

(056) 370-4-370,
(050) 340-16-61,
(098) 138-44-80
(приймальна комісія)

Офіційна сторінка кафедри

Група кафедри у Facebook - Приєднуйтесь!

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57