Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Політологія

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітній ступінь “БАКАЛАВР”

Політологія
спеціальність 052 Політологія

Освітній ступінь “МАГІСТР”

Політологія
спеціальність 052 Політологія

Навчання за міжнародними стандартами:

Що потрібно для вступу на бакалаврат у 2021 році?

Документи

Документи для вступу за ступенем бакалавра

на базі повної загальної середньої освіти

 • заява;
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (з додатком);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2021 років;
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) або копія ID-паспорту (з двох сторін);
 • копія витягу та/або довідка про місце реєстрації до ID - паспорта;
 • копія довідки про ідентифікаційний код;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних;
 • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія).

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

На базі молодшого спеціаліста
(випускникам коледжів, технікумів тощо)

Бакалавр на базі молодшого спеціаліста (денна)

Бакалавр на базі молодшого спеціаліста (заочна)

Вступ на базі молодшого спеціаліста (випускникам коледжів, технікумів тощо)

Кроки вступу

1. З 01.07 Зареєструйся
на сайтіhttps://vstup.edbo.gov.ua/

2. Отримай логін та
пароль до особистого електронного кабінету 

3. Обери ВНЗ, спеціальність та подай електронну заяву з 14.07 до 23.07

4. Отримай статус для
кожної поданої заяви
“Зареєстровано
в Єдиній базі”

5. Отримай статус заяви “Зареєстровано у вищому навчальному закладі” та “Допущено до конкурсу”

6. Отримай статус “Рекомендовано до зарахування”

7. Слідкуй за власним рейтингом: www.vstup.info

8. Якщо твоє місце в рейтингу Університету
ім. А. Нобеля №1 - Вітаємо! Ти навчаєшся безкоштовно!
Деталі на abit.duan.edu.ua 

9. Подай оригінали документів особисто 

10. Очікуй зміни статусу електронної заяви на “Включено до наказу”

Вітаємо!
Ти - студент!

Залишились питання? Звертайся до приймальної комісії

Анкета абітурієнта

ЗНО

Для вступу подаються сертифікати ЗНО з предметів:

Спеціальності

Сертифікати ЗНО

Коефіцієнт

052 Політологія

Українська мова і література

0,3

Історія України

0,4

Математика або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,2

Вартість навчання на 1 курсі

Політологія

Очне (денне)

Щосеместрова оплата

 • За семестр (2 платежі) 16 000
 • Всього за рік 32 000  

Поверни 18% від вартості навчання!

Безкоштовне навчання

СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» з Політології

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПОЛІТОЛОГІЯ»

Рівень: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

За спеціальністю: 052 Політологія

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Кваліфікація: бакалавр з політології

Майбутні політологи отримують ґрунтовну підготовку з теоретичних та прикладних дисциплін, мають можливість поглибленого вивчення іноземної мови, проходять практику в органах державної влади всіх рівнів та місцевого самоврядування, засобах масової комунікації, зокрема, на Nobel TV у місті Дніпро, у політичних партіях, громадських організаціях, закладах вищої освіти.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2021)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2020)

Освітньо-професійна програма також передбачає можливість стажувань та навчання у провідних політологічних центрах та навчальних закладах закордонних країн.

Мета освітньо-професійної програми «Політологія» – підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, знаннями політичної теорії та практики.

Науково-педагогічні працівники викладають такі основні навчальні дисципліни:

 • Історія політичних вчень
 • Політологічні країнознавчі студії
 • Загальна теорія політики
 • Вибори та виборчі системи
 • Політичні еліти і лідерство
 • Державне управління та місцеве самоврядування
 • PR в міжнародних відносинах
 • Партії та партійні системи
 • Методологія політологічних досліджень
 • Політична транзитологія
 • Політичні технології
 • Порівняльна політологія
 • Політична культура тощо

МАЙБУТНІ ПОЛІТОЛОГИ МАЮТЬ УНІКАЛЬНУ МОЖЛИВІСТЬ НАБУТИ ПОТРІБНІ НА РИНКУ ПРАЦІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 1. Можливість набути професійні компетентності, необхідні для успішної роботи на національному та міжнародному рівнях в політико-аналітичній, прогностичній та технологічній, академічній та викладацькій сферах, політичній журналістиці, консультуванні та зв’язках із громадськістю.
 2. Можливість навчання та стажування в провідних політологічних центрах, засобах масової комунікації та в університетах закордонних країн.
 3. Здатність до роботи та успішного просування по службі в органах державної влади всіх рівнів, місцевого самоврядування, науково-дослідних установах, закладах вищої освіти, політичних партіях, громадських організаціях, засобах масової комунікації.
 4. Здатність ефективно та інноваційно вирішувати та прогнозувати практичні питання внутрішньої й зовнішньої політики, партійного будівництва, політичного іміджу, виборчого процесу.
 5. Здатність бути конкурентоспроможними на основі вільного володіння українською та іноземною мовами, найсучаснішими інформаційними та комунікаційними технологіями, сучасними політичними технологіями, методикою викладання у закладах вищої освіти.

ВИПУСКНИК МОЖЕ ОБІЙМАТИ СУЧАСНІ ПОПУЛЯРНІ ПОСАДИ

 1. Фахівець підрозділу із соціально-політичних питань та зв’язків із громадськістю в органах державної влади всіх рівнів та місцевого самоврядування.
 2. Експерт, консультант депутатів, радник в осередках політичних партій, громадських організацій.
 3. Політичний оглядач та аналітик, кореспондент, редактор, автор та ведучий політичних програм на радіо, телебаченні, в інформаційних агенціях.
 4. Фахівець з політичної реклами та зв’язків з громадськістю.
 5. Політичний технолог, фахівець у центрах та установах з вивчення громадської думки та проведення виборчих кампаній.

Освітній процес повністю забезпечений відповідними методичними розробками, підручниками й навчальними посібниками. Лекційні курси викладаються з використанням мультимедійного та іншого демонстраційного обладнання. Практичні заняття проводяться з використанням тестових методик, активно використовуються рольові та ділові ігри, методики практичних завдань та вирішення проблемних ситуацій, написання есе тощо. Здобувачі мають реальні можливості займатися науковою роботою, зокрема публікуватися у фахових виданнях.

Унікальні пропозиції:

 • Участь у міжнародних програмах студентського обміну
 • Можливість стажування та навчання у провідних політологічних центрах та на факультетах університетів закордонних країн
 • Поглиблене вивчення іноземної мови
 • Вивчення окремих дисциплін англійською мовою (за бажанням)
 • Можливість отримати практичні навички політолога під час проходження практики в органах державної влади, місцевого самоврядування, політичних партіях та громадських організаціях тощо
 • Можливість досконало звволодіти найсучаснішими інформаційними технологіями у комп’ютерних та мультимедійних класах

Ми пропонуємо:

 • Викладання досвідченими науково-педагогічними кадрами: докторами та кандидатами наук, професорами та доцентами, які мають досвід практичної роботи за фахом
 • Майстер-класи з практичної політології, політичних технологій
 • Активні методи навчання: виконання імітаційних вправ, аналіз політичної ситуації, проведення рольових та ділових ігор, воркшопів, участь у науково-практичних політологічних конференціях, роботу в науково-дослідній лабораторії кафедри тощо
 • Опанування інформаційних систем шляхом використання найсучасніших програмних продуктів
 • Поглиблене вивчення іноземної мови
 • Спеціалізовану бібліотеку, укомплектовану найновішими вітчизняними та іноземними виданнями
 • Спортивний комплекс; медичний центр тощо

Запрошуємо здобути сучасну освіту європейського рівня!

Що потрібно для вступу до магістратури у 2021 році?

Документи

Документи для вступу за ступенем магістр

 • заява;
 • диплом бакалавра/спеціаліста/магістра (з додатком) з відповідного напряму/ спеціальності;
 • екзаменаційний листок з результатами ЄВІ та ЄФВВ 2020- 2021 року ( результат ЄФВВ тільки 2021 року);
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки) та/або ID-картки;
 • копія витягу та/або довідки про місце проживання до ID-картки;
 • копія довідки про ідентифікаційний код;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов'язаних

Кроки вступу

image

Магістратура в Університеті імені Альфреда Нобеля в кількох фактах:

 • ❖ європейські стандарти вищої освіти;
 • ❖ термін навчання 1,5 роки;
 • ❖ перехресний вступ до магістратури (ніякої академічної різниці та додаткового іспиту);
 • ❖ є можливість навчатися за кількома освітніми програмами одночасно (на другу програму діє знижка 25%);
 • ❖ здобувачі беруть участь у міжнародних академічних обмінах (перший рік навчання);
 • ❖ для бакалаврів — подача заяв до магістратури лише в електронній формі та обов'язково складання ЄВІ (реєстрація триває до 5 червня), крім освітньої програми "Освіта/Педагогіка";
 • ❖ абітурієнти, які вже мають диплом магістра чи спеціаліста та мають намір продовжити навчання подають заяви в паперовій формі та складають всі вступні іспити на базі Університету імені Альфреда Нобеля;
 • ❖ абітурієнти з вищою освітою (диплом спеціаліста чи магістра) не складають ЄВІ та додатковий вступний іспит;
 • ❖ навчання на денній формі навчання в магістратурі є підставою для відтермінування призову до армії'
 • ❖ магістратура має прямий вплив на кар'єрні можливості;

Обирайте освітні програми магістратури та навчайтеся в Університеті імені Альфреда Нобеля!

СТУПІНЬ «МАГІСТР» з Політології

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПОЛІТОЛОГІЯ»

Рівень:другий (магістерський) рівень вищої освіти

За спеціальністю: 052 «Політологія»

Галузь знань:05 Соціальні та поведінкові науки

Кваліфікація:магістр з політології

Майбутні політологи отримують ґрунтовну підготовку з теоретичних та прикладних дисциплін, мають можливість поглибленого вивчення іноземної мови, проходять практику в органах державної влади всіх рівнів та місцевого самоврядування, засобах масової комунікації, зокрема, на Nobel TV у місті Дніпро, у політичних партіях, громадських організаціях, закладах вищої освіти.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2021)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (2020)

Освітньо-професійна програма також передбачає можливість стажувань та навчання у провідних політологічних центрах та навчальних закладах закордонних країн.

Мета освітньо-професійної програми «Політологія» – підготовка нового покоління висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців із політології, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, фундаментальними знаннями та інноваційними інструментами сучасної політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, консультативній, науково-дослідній, політико-організаційній, викладацькій, громадській та суспільно-політичній діяльності в галузі політики.

Науково-педагогічні працівники викладають такі основні навчальні дисципліни

 • Сучасна зарубіжна політологія
 • Міжнародні відносини та світова політика
 • Публічна політика
 • Адміністративно-правова реформа в Україні
 • Конфліктологія
 • Актуальні проблеми захисту прав людини
 • Державна політика тощо

МАЙБУТНІ ПОЛІТОЛОГИ МАЮТЬ УНІКАЛЬНУ МОЖЛИВІСТЬ НАБУТИ ПОТРІБНІ НА РИНКУ ПРАЦІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 1. Можливість набути професійні компетентності, необхідні для успішної роботи на національному та міжнародному рівнях в політико-аналітичній, прогностичній та технологічній, академічній та викладацькій сферах, політичній журналістиці, консультуванні та зв’язках із громадськістю.
 2. Можливість навчання та стажування в провідних політологічних центрах, засобах масової комунікації та в університетах закордонних країн.
 3. Здатність до роботи та успішного просування по службі в органах державної влади всіх рівнів, місцевого самоврядування, науково-дослідних установах, закладах вищої освіти, політичних партіях, громадських організаціях, засобах масової комунікації.
 4. Здатність ефективно та інноваційно вирішувати та прогнозувати практичні питання внутрішньої й зовнішньої політики, партійного будівництва, політичного іміджу, виборчого процесу.
 5. Здатність бути конкурентоспроможними на основі вільного володіння українською та іноземною мовами, найсучаснішими інформаційними та комунікаційними технологіями, сучасними політичними технологіями, методикою викладання у закладах вищої освіти.

ВИПУСКНИК МОЖЕ ОБІЙМАТИ СУЧАСНІ ПОПУЛЯРНІ ПОСАДИ

 1. Фахівець, керівник підрозділу із соціально-політичних питань та зв’язків із громадськістю в органах державної влади всіх рівнів та місцевого самоврядування.
 2. Експерт, консультант депутатів, радник в осередках політичних партій, громадських організацій.
 3. Політичний оглядач та аналітик, кореспондент, редактор, автор та ведучий політичних програм на радіо, телебаченні, в інформаційних агенціях.
 4. Фахівець з політичної реклами та зв’язків з громадськістю.
 5. Політичний технолог, фахівець у центрах та установах з вивчення громадської думки та проведення виборчих кампаній.
 6. Науковий співробітник, викладач політології у закладах вищої освіти.

Освітній процес повністю забезпечений відповідними методичними розробками, підручниками і навчальними посібниками. Лекційні курси викладаються з використанням мультимедійного та іншого демонстраційного обладнання. Практичні заняття проводяться з використанням тестових методик, активно використовуються рольові та ділові ігри, методики практичних завдань та вирішення проблемних ситуацій, написання есе тощо. Здобувачі мають реальні можливості займатися науковою роботою, зокрема публікуватися у фахових виданнях.

Унікальні пропозиції:

 • Участь у міжнародних програмах студентського обміну
 • Можливість стажування та навчання у провідних політологічних центрах та на факультетах університетів закордонних країн
 • Поглиблене вивчення іноземної мови
 • Вивчення окремих дисциплін англійською мовою (за бажанням)
 • Можливість отримати практичні навички політолога під час проходження практики в органах державної влади, місцевого самоврядування, політичних партіях та громадських організаціях тощо
 • Можливість досконало заволодіти найсучаснішими інформаційними технологіями у комп’ютерних та мультимедійних класах

Ми пропонуємо:

 • Викладання досвідченими науково-педагогічними кадрами: докторами та кандидатами наук, професорами та доцентами, які мають досвід практичної роботи за фахом
 • Майстер-класи з практичної політології, політичних технологій
 • Активні методи навчання: виконання імітаційних вправ, аналіз політичної ситуації, проведення рольових та ділових ігор, воркшопів, участь у науково-практичних політологічних конференціях, роботу в науково-дослідній лабораторії кафедри тощо
 • Опанування інформаційних систем шляхом використання найсучасніших програмних продуктів
 • Поглиблене вивчення іноземної мови
 • Спеціалізовану бібліотеку, укомплектовану найновішими вітчизняними та іноземними виданнями
 • Спортивний комплекс; медичний центр тощо

Запрошуємо здобути сучасну освіту європейського рівня!

Переваги програми «Політологія»

 1. Політика – це одна з найскладніших та найвідповідальніших сфер діяльності людини. Займатися політикою може лише справжній професіонал.
 1. Політолог – це універсальний фахівець, який розуміється не лише на політичних, а й на суспільних, економічних, релігійних, психологічних проблемах. Кваліфікований політолог аналізує політику у її зв’язку з іншими сферами життя.
 1. Політологія – це порівняно нова наука для України, і нашій країні не вистачає молодих кваліфікованих кадрів. Ми забезпечимо тобі можливість реалізувати свій потенціал на благо нашої держави!
 1. Політологія – це наука для тих, кому є, що сказати світові. Завдяки вивченню англійської мови наші студенти вільно спілкуються з європейськими однолітками та беруть участь у закордонних стажуваннях. Вивчення дисциплін міжнародного спрямування допоможе тобі у цьому.
 1. Мрієш «потрапити в телевізор»? Тобі – на освітньо-професійну програму «Політологія» в Університет імені Альфреда Нобеля! Лише тут є унікальна можливість взяти участь у роботі телевізійного каналу та відчути себе справжнім журналістом та експертом з політичних питань.
 1. Робота в політичних партіях? Легко! Вже з перших курсів студенти мають можливість стажування та проходження практики, а також короткострокових семінарів, тренінгів у політичних партіях та громадських організаціях.
 1. Політолог – це майбутній науковець. Усі студенти-політологи, починаючи з першого курсу, мають можливість публікувати свої наукові праці та виступати з доповідями на конференціях.
 1. Університет Альфреда Нобеля – це кращий приватний заклад вищої освіти в Україні. Тут працюють найдосвідченіші фахівці, майстри своєї справи, які передадуть усім охочим свої знання та неоціненний досвід.
 1. Ми – теплий університет: протягом усієї зими навчання відбувається у звичному режимі, адже опалення та інші зручності працюють постійно та якісно!
 1. Студентам Університету завжди є що згадати: різноманітне студентське життя гарантує незабутні враження!

Де ти працюватимеш?

На тебе чекають політичні партії, громадські організації, мас-медіа, органи державної влади та місцевого самоврядування. Після закінчення магістратури ти зможеш продовжити наукову діяльність і стати викладачем закладу вищої освіти та науковцем. Під час проходження практики ти переконаєшся, що професія політолога – одна з найактуальніших у сучасній Україні!

Ми працюємо для тебе!

Маєте питання?

Зв'яжіться з нами

Консультації надаються

за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна 18,

к. 3402, 3405, 3406

(час консультацій можна узгодити телефоном або електронною поштою, див. нижче)

За інформацією щодо проведення консультацій, умов вступу та навчання

запрошуємо звертатися:

кандидат політичних наук, доцент Щолокова Ганна Володимирівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+38 (063) 401 54 47

 

МИ ЧЕКАЄМО САМЕ НА ВАС!

Наша адреса:

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна Леніна), 18

(056) 370-4-370,
(050) 340-16-61,
(098) 138-44-80
(приймальна комісія)

Група у Facebook - Приєднуйтесь!

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57