Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

І Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Інформаційні технології: бізнес, наука, освіта»

ВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ»

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ»

БРАНДЕНБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК

ГДАНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БАТУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ШОТА РУСТАВЕЛІ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Інформаційні технології: бізнес, наука, освіта» 27 квітня 2021 року за адресою: вул. Набережна Січеславська, 18, м. Дніпро, 49000, Університет імені Альфреда Нобеля, кафедра інформаційних технологій.

Мета конференції: висвітлення проблем та перспектив використання інформаційних систем і технологій в освітньому та бізнес-просторі, огляд актуальних напрямків розвитку інформаційних технологій в Україні та світі.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форма участі: заочна, дистанційна (онлайн) з використанням платформи ZOOM.

За результатами конференції буде виданий електронний збірник матеріалів.

Основні напрямки роботи конференції:

  • математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
  • захист інформації та інформаційна безпека;
  • технології Data Mining і Big Data;
  • машинне навчання та штучний інтелект;
  • комп’ютерні науки та інформаційні технології;
  • WEB-розробка та дизайн.

Увага! Оригінальність тексту статті не менше 70%. Прийняті до публікації матеріали видаються в авторській редакції.

Умови участі у конференції та публікації тез

Матеріали на конференцію приймаються до 26 квітня 2021 року.

Тези доповідей і заявка на участь у конференції в електронному вигляді надсилаються за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Файли називати за прикладом: Zayavka_Petrenko.doc та Tezy_Petrenko.doc.

Збірник матеріалів конференції в електронному вигляді буде розісланий всім учасникам після її закінчення.

Організаційний внесок складає 100 грн., що покриває витрати на роботу конференції та видання збірника тез.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тез доповідей – 2 повні сторінки (українською або англійською мовами), які не нумеруються. Шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1.

Поля: зверху, знизу, справа, зліва 20 мм. Формат – А4, гарнітура – MS Word.

Ініціали та прізвище автора вказується праворуч напівжирним шрифтом, нижче назва навчального закладу, де працює або навчається автор, із зазначенням наукового ступеня та вченого звання (за відсутності – посада чи студентська група). Для студентів зазначаються відомості про керівника. Назва доповіді набирається великими жирними літерами по центру. Через один інтервал друкується текст доповіді (тези).

Бажано обмежити використання в тезах ілюстративних матеріалів і формул.

За необхідності, в кінці тексту через один інтервал наводиться література. Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках.

З питань конференції звертатися до оргкомітету:

e-mail: bartashevska@duan.edu.ua (Барташевська Юлія Миколаївна) або за телефоном 067-599-54-90.

 

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

студентів та молодих вчених

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: БІЗНЕС, НАУКА, ОСВІТА»

27 квітня 2021 р.

Прізвище

_________________________

Ім’я

_________________________

По батькові

_________________________ 

Науковий ступінь

_________________________ 

Вчене звання

_________________________ 

Посада

_________________________ 

Організація

_________________________ 

Поштова адреса

_________________________ 

E-mail

_________________________ 

Телефон

_________________________ 

Назва доповіді

_________________________ 

Секція

_________________________ 

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ

ОТРИМУВАЧ Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»

IBAN № UA563052990000026003050336274

в АТ КБ „Приватбанк” м. Дніпро

МФО 305299

Код ЄДРПОУ 20201672

ІПН 202016704022

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

А.І. Петренко

студент групи КН-18-1

Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

Сучасні WEB-фреймворки та їх порівняння

ТЕКСТ… 

Література:

……………….

Науковий керівник: Симонов П.В., к.т.н., доцент 

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57