Логотип Університету імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

067-626-25-52

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЖЕШУВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА)

СУЧАСНИЙ КОЛЕДЖ БІЗНЕСУ ТА НАУКИ (МАСКАТ, СУЛТАНАТ ОМАН)

ЖУРНАЛ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (БРАТИСЛАВА, СЛОВАЧЧИНА)

XXXI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ
«Трансформація економічних систем та інститутів у нових геостратегічних реаліях»

Шановні колеги!

Кафедра глобальної економіки Університету імені Альфреда Нобеля, за підтримки Української асоціації економістів-міжнародників, а також за участі університетів-партнерів, запрошує молодих вчених, аспірантів та студентів взяти участь у XXXI Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація економічних систем та інститутів у нових геостратегічних реаліях», яка відбудеться 30 листопада - 2 грудня 2021 р.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Плануються наступні напрями роботи конференції:

 • глобалізація сучасного світу: перспективи та суперечності;
 • інтеграційні та дезінтеграційні процеси у сучасному світі;
 • транснаціоналізація світової економіки: міжнародний бізнес;
 • політичні фактори економічних трансформацій;
 • соціальні та культурні виміри економічних процесів;
 • форми міжнародного економічного співробітництва та основні тенденції їх розвитку;
 • інтеграція української освіти до європейського простору;
 • вплив зовнішньоекономічної діяльності на економічні системи усіх рівнів (макро, мезо, мікро);
 • історія світової економіки та економічної думки: значення для розв’язання сучасних проблем;
 • використання здобутків Нобелівських лауреатів у стабілізації макроекономічних процесів.

Формат проведення конференції передбачає пленарну дискусію, у якій візьмуть участь провідні вчені з різних країн світу, а також роботу в дискусійних секціях з використанням інструментів відеозв’язку ZOOM. Код доступу буде повідомлений учасникам через їх електронну пошту.

Доповіді та тези доповідей на конференції будуть опубліковані у спеціальному випуску збірника наукових робіт в електронному вигляді. Кращі доповіді будуть рекомендовані до опублікування (у якості статей) у фахових періодичних виданнях Університету імені Альфреда Нобеля. До розгляду та друку прийматимуться лише ті матеріали, які будуть оформлені згідно з вимогами оргкомітету.

Для участі у конференції, до 10 листопада 2021 р. необхідно подати до організаційного комітету конференції наступні документи в електронному вигляді:

 • заяву учасника (форма заяви додається);
 • доповідь або тези доповіді;
 • документ про сплату організаційного внеску у сканованому вигляді (обов’язково вказати назву конференції – участь у XXXI Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація економічних систем та інститутів у нових геостратегічних реаліях»).

Вимоги до оформлення:

доповідей:

 • доповіді подаються українською, англійською, польською або російською мовами обсягом до 6 сторінок комп’ютерного тексту. Текстовий редактор Microsoft Word, шрифт - Times New Roman, кегль - 10 (для таблиць і рисунків - 8), інтервал - 1, відступ - 0,75 см. Усі поля - 20 мм.;
 • доповідь повинна включати наступні елементи: інформація про автора (авторів), їх науковий ступінь та вчене звання, місце роботи (навчання); назву доповіді; анотацію мовою доповіді та англійською мовою, ключові слова; вступ; формулювання мети; виклад результатів дослідження; висновки; список використаних джерел;

тез доповідей:

 • тези доповідей подаються українською, англійською, польською або російською мовами обсягом до 2 сторінок комп’ютерного тексту. Текстовий редактор Microsoft Word, шрифт - TimesNewRoman, кегль - 10 (для таблиць і рисунків - 8), інтервал - 1, відступ - 0,75 см. Усі поля - 20 мм.

На сторінці вгорі справа вказуються ініціали та прізвище автора, назва закладу вищої освіти; далі великими літерами друкується назва доповіді (зразок оформлення додається);

У кінці тез вказується прізвище та посада наукового курівника;

Назва файлу повинна співпадати з прізвищем та іменем першого автора і містом його проживання (навчання), наприклад: ПетровА_Київ.doc.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

Організаційний комітет залишає за собою право на редагування та відхилення доповідей та тез, які не будуть відповідати вимогам, або будуть надані із запізненням.

Адреса організаційного комітету: 49000, Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18, Університет ім. Альфреда Нобеля, кафедра глобальної економіки, ауд. 3415.

Контактна особа: Задоя Олександр Анатолійович, т. +38 (056) 373 92 95, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Організаційний внесок складає 50 грн. з одного учасника. Він використовується на покриття витрат, пов’язаних з підготовкою електронного видання збірника тез та організацією проведення засідання. PDF-версія збірника тез буде розміщена на сайті Університету імені Альфреда Нобеля.

Організаційний внесок сплачується до каси університету або на вказані банківські реквізити до 10 листопада 2021 р.

Банківські реквізити:

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

IBAN № UA56 305299 00000 26003050336274 в АТ КБ «Приватбанк»

МФО 305299

ЄДРПОУ 20201672

ІПН 202016704022

Призначення платежу: участь у XXXI Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація економічних систем та інститутів у нових геостратегічних реаліях». Вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника.


Зразок оформлення доповіді та тез доповіді:

Ю. Чепіль

Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро

ПРЯМЕ ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ФІНАНСОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Як відомо, трансформаційні процеси в Україні за роки її незалежності супроводжувалися глибокою економічною кризою. У зв'язку з цим, ….

Таблиця 1.

Співвідношення заощаджень та інвестицій

Країна

Питома вага у ВВП (середнє значення за 2001-2020 рр.), %

Відхилення

заощаджень

інвестицій

Список використаних джерел

Науковий керівник: С.В. Кузьмінов, доктор економічних наук, професор


Зразок заявки на участь у XXXI Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація економічних систем та інститутів у нових геостратегічних реаліях»

Прізвище, ім’я, по батькові_________________________________________

Заклад освіти _________________________________________________

Спеціальність _____________________________________________________

Курс навчання _____________________________________________________

Напрям роботи конференції ________________________________________

Назва тез доповіді _________________________________________________

Науковий керівник _________________________________________________

Контактний телефон______________________________________________

Е-mail____________________________________________________________

Чекаємо на Вас!

school and education

Гаряча лінія

067-626-25-52