Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку»

За ініціативою колективу кафедри інноваційного менеджменту та міжнародної логістики 28 листопада поточного року в Університеті імені Альфреда Нобеля відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ».

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Університет імені Альфреда Нобеля, Університет митної справи та фінансів, Вишеградський фонд, Вища школа менеджменту охорони праці в місті Катовіце, Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації, Сумський національній аграрний університет.

Оргкомітет конференції:

Г.Я. Митрофанова,  доктор економічних наук, доцент – голова оргкомітету;

В.Є. Момот, доктор економічних наук, професор;

Ю.Є. Петруня, доктор економічних наук, професор;

Ю.І. Данько, доктор економічних наук, професор;

О.А. Євтушенко, кандидат економічних наук;

О.М. Литвиненко, кандидат економічних наук.

В оргкомітет конференції автори надіслали 162 тезисів-докладів з чотирьох країн світу (Республіки Польщі, України, Чеської Республіки, Республіки Білорусь), які є представниками сорока одного вищого навчального закладу, а саме:

 • Бердянський університет менеджменту і бізнесу
 • ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
 • ДВНЗ Донецький Національний Технічний Університет
 • Державний університет інфраструктури та технологій
 • Дніпровська академія неперервної освіти
 • Дніпровський державний технічний університет
 • Донбаська національна академія будівництва і архітектури
 • Донецький національний технічний університет
 • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
 • Запорізький Національний Університет
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • Львівський інститут економіки і туризму
 • Львівський національний університет ім.І.Франка
 • Миколаївський Національний Аграрний Університет
 • Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 • Національний транспортний університет
 • Національний університет «Запорізька політехніка»
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • Національний університет водного господарства та природокористування
 • Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
 • Таврійський державний агротехнологічний університет ім.Дмитра Моторного
 • Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
 • Українська академія друкарства
 • Університет державної фіскальної служби України
 • Університет імені Альфреда Нобеля
 • Університет Короля Данила
 • Університет митної справи та фінансів
 • Харківський інститут банківської справи
 • Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
 • Харківський Національний Університет імені В. Н. Каразіна
 • Херсонський національний технічний університет
 • Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
 • Хмельницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
 • Черкаський державний технологічний університет
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 • Чорноморський Національний Університет імені Петра Могили

Учасники конференції обговорили проблеми розвитку системи менеджменту організацій у таких аспектах як: інноваційна діяльність, сучасні тенденції стратегічного менеджменту, управління бізнес-процесами суб’єктів господарської діяльності, формування організаційної культури, удосконалення особистісних і колективних творчих здібностей менеджерів, а також шляхи розв'язання деяких питань державного управляння.

На пленарному засіданні виступили:

Волотовська Т.П., аспірант, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Київ, Україна, тема доповіді «Розвиток інноваційного менеджменту керівника закладу загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу»

Приходько К.І., Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна, тема доповіді: «Інноваційна складова управління в умовах трансформації від глобальної до цифрової моделі»

Лівшиць Є.В., Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна, тема доповіді: «Проблеми та перспективи в управлінні талантами при формуванні штату компанії»

Новік К.В., Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна, тема доповіді: «Особливості управління цифровим маркетингом в умовах сучасного ринку»

Никішаєв О.В., Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна, тема доповіді: «Менеджмент у розвитку фітнес-індустрії»

Бичкова А.О., Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна, тема доповіді: «Проблеми інформаційних технологій в управлінні підприємством»

Борисова А.C., Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна, тема доповіді: «Міжстатева специфіка в стратегіях прийняття рішень»

За результатами роботи конференції було прийнято Резолюцію

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57