Логотіп університета імені Альфреда Нобеля

Гаряча лінія

0-800-75-51-57

КУЛЬТУРА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Висновки акредитаційної експертизи МОН України

2019

Висновки первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму 6.140.103 «Туризм» у Вищому навчальному закладі "Університет імені Альфреда Нобеля" - 15 травня 2019

Висновки чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.030102 «Психологія» - 30 травня 2019


2018

Висновки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Міжнародні економічні відносини зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» у Вищому навчальному закладі "Університет імені Альфреда Нобеля" - 5 грудня 2018

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Мова та література (англійська) зі спеціальності 035 «Філологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля». – 29 листопада 2018

Висновки первинної акредитаційної експертизи підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою Облік і оподаткування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування у ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» - 28 листопада 2018

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля». – 23 листопада 2018

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Право зі спеціальності 081«Право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля». – 23 листопада 2018

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Переклад зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля». – 16 листопада 2018

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля». – 24 жовтня 2018

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Педагогіка вищої школи зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки за другим (магістерським) рівнем у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» - 24 жовтня 2018 р.

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Консультування та реабілітаційна робота зі спеціальності 053 Психологія за другим (магістерським) рівнем у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» - 24 жовтня 2018 р.

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Політологія зі спеціальності 052 Політологія за другим (магістерським) рівнем у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» - 18 жовтня 2018 р

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Соціально-педагогічна діяльність зі спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» - 1 лютого 2018 р.

Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг за другим (магістерським) рівнем у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» - 1 лютого 2018 р.

school and education

Гаряча лінія

0-800-75-51-57